GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THIỀN VIPASSANA TRONG NHÀ TÙ Ở ẤN ĐỘ

Jul 26, 11 | | 9,199 views | 1 CommentShare |
thien
Thiền Quán (VIPASSANA) được áp dụng vào nhà tù ở Ấn Độ để giúp phạm nhân thay đổi. Cuốn phim tài liệu cảm động và là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của trí tuệ nội quán đem lại bình an và hạnh phúc cho con người.

Thiền Vipassana trong nhà tù 1/7

YouTube Preview Image


Thiền Vipassana trong nhà tù 2/7

YouTube Preview Image


Thiền Vipassana trong nhà tù 3/7

YouTube Preview Image


Thiền Vipassana trong nhà tù 4/7

YouTube Preview Image


Thiền Vipassana trong nhà tù 5/7

YouTube Preview Image


Thiền Vipassana trong nhà tù 6/7

YouTube Preview Image


Thiền Vipassana trong nhà tù 7/7

YouTube Preview Image


Tâm Duyên chân thành cảm ơn Đ.T Hồng Hạnh đã giới thiệu và cũng tri ân Đ.H. Nguyen Dinh Vu.


Comments (1)

 

  1. Chào tamduyen.con! Tamduyen.com có thể cho trang nhà Tuệ uyển an lạc hạnh code slide “Quan âm bồ tát” được không ah! Cảm ơn tamduyen.com nhiều nhé!

Leave a Reply