NGƯỜI ĐỜI

Jul 2, 11 | | 3,578 views | No CommentsShare |
phongcanh6Đời mạc kiếp luân thường điên đảo
Cả nhân gian tội báo dẫy đầy
Làm lành kể có mấy ai
Những tay bợm bịp tà tây lại nhiều
Cứ sớm tối mai chiều nhậu nhẹt
Cứ đỏ đen hoa bướm hại người
Lao đầu vô chốn tanh hôi
Kể chi đến chuyện luân hồi họa tai
Ngày ngày tập bạc bài hút xáxh
Đêm đêm lại khoét vách đào tường
Nhởn nhơ chẳng sợ tai ương
Một đời toan chuyện đau thương hại người
Cho đến lúc hết thời chịu khổ
Cho đến khi giông tố nổi lên
Quỳ mà van vái Phật Tiên
Ô hô ! Lúc ấy Thiên Đình chí công.


TẬP THƠ HOA ĐẠO
Huyền Không Quách Minh Khôi


HỒI HƯỚNG TÂM
SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply