TÌM HIỂU THÊM VỀ HIỆN TƯỢNG SƯ VÃI BÁN KHOAI

Jul 1, 11 | | 46,418 views | 7 CommentsShare |
nu senGiữa thế kỉ XIX, xã hội miền Nam gặp cơn biến động dữ dội: dịch bệnh hoành hành rồi thực dân Pháp xâm lược, các phong trào kháng chiến chống Pháp lần lượt tan rã do bị đàn áp hết sức dã man. Triều đình nhà Nguyễn không còn cách nào khác, phải đi từ thỏa hiệp này đến thỏa hiệp khác và cuối cùng chính thức đầu hàng bằng “hòa ước” 1884. Theo hòa ước đó thì Nam Kì trở thành thuộc địa của Pháp, xem như nước Pháp nối dài. Do đó, nền văn hóa phương Tây thực dụng, lạ lẫm cũng theo chân thực dân Pháp tràn vào xứ Nam Kì. Nền văn hóa truyền thống Việt Nam lại thêm biến động dữ dội.

Những biến động dồn dập nói trên khiến những bậc tiên giác nghĩ đến thời mạt pháp (theo Phật giáo) hay hạ ngươn/hạ nguyên (theo Đạo giáo và Nho giáo)1. Theo tu sĩ Độc Giác Chơn Như trong cuốn Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn2 thì có ba ngươn: Thượng ngươn, Trung ngươn và Hạ ngươn, biểu thị ba giai đoạn thịnh suy của cuộc đời. Mỗi ngươn dài 60 năm, tròn một con giáp theo vòng tuần hoàn của sự dịch chuyển giữa thập can và thập nhị chi. Theo ông Sư Vãi Bán Khoai thì hạ ngươn bắt đầu từ năm Giáp tí 1864 đến năm Giáp tí 1924.

Niềm xác tín nói trên được khởi đầu từ Đức Phật Thầy Tây An, tục danh là Đoàn Minh Huyên (1807 – 1856), được xem là người sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kì Hương với giáo pháp vô vi, nhập thế và bất chấp hình tướng. Sau khi Đức Phật Thầy viên tịch, nhiều vị đại đệ tử của ngài tiếp tục xiển dương giáo pháp nói trên, phát phù trị bệnh, đặt sám giảng dạy đời và có khuynh hướng chống Pháp. Có thể kể như: Đức Phật Trùm (ông Đạo Đèn), Đức Cố quản Trần Văn Thành (ông Đạo Lành), Đức Bổn sư Ngô Lợi, ông Sư Vãi Bán Khoai, ông Cử Đa, ông Đạo Xuyến, ông Đạo Ngoạn, ông Đạo Lập, ông Đạo Lãnh, v.v. và Đức Huỳnh giáo chủ.

Trong số những bậc siêu phàm nói trên thì ông Sư Vãi Bán Khoai là trường hợp đặc biệt nhất: thoát ẩn thoát hiện, thay hình đổi dạng, nam giới mà trông như phụ nữ, lại không rõ tên tuổi, quê quán mặc dù ông đã vân du khắp nơi, sang cả Cao Miên, Trung Quốc và để lại nhiều sám giảng. Do đó, mục đích bài viết này là thử tìm hiểu để trả lời một số nghi vấn về ông đạo có một không hai này.


1. Tại sao gọi là “Sư Vãi Bán Khoai”?

Theo Nguyễn Văn Hầu trong Thất Sơn mầu nhiệm thì ông Sư Vãi Bán Khoai “hình dạng nhỏ bé, ốm yếu như người đàn bà, trước ngực thường mang một cái yếm, xa xa trông như một cô vãi. Lại nữa, ông trị bịnh cho đời hay dùng vải áo, vải khăn của mình mà cho, nhân thế người ta đặt cho ông cái biệt danh Sư Vãi3.

Vào khoảng năm Tân Sửu (1901) và Nhâm Dần (1902), ông thường giả dạng thường nhân đi bán khoai ở xứ Cao Miên và trong kinh Vĩnh Tế để tùy cơ khuyến thiện người đời. Thấy vậy người đời mới quen gọi ông là ông Sư Vãi Bán Khoai4.

Một vài thông tin trên cần phải được xem xét lại, chẳng hạn về thời điểm ông Sư Vãi Bán Khoai vân du dạy đời. Nguyễn Văn Hầu ghi nhận là trong hai năm 1901 và 1902 có lẽ chưa thỏa đáng, bởi lẽ trong một số bài sám giảng của mình, ông Sư Vãi Bán Khoai có tiên tri rằng năm Giáp tí 1864 sắp đến là năm bắt đầu thời hạ ngươn mạt pháp:

Hạ ngươn Giáp tí đầu niên,
Gẫm trong thiên hạ không yên chỗ nào.

(Vãn Sư Vãi Bán Khoai)

Hạ ngươn Giáp tí bằng nay,
Cơ trời đã khiến lập đời thượng lai.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, Sđd, tr. 4)

Giáp tí khổ não muôn phần,
Không phải thái bình ngày rày dân ôi!

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, Sđd, tr. 6)

Điều đó chứng tỏ ông Sư Vãi Bán Khoai xuất hiện từ trước năm 1864 và tính tới năm 1901 thì ông xuất hiện khoảng 40 năm. Hơn nữa, ông đã vân du không chỉ trong nước mà sang cả Cao Miên, Trung Quốc nên chắc chắn phải thực hiện trong một khoảng thời gian dài chứ không thể chỉ trong hai năm:

Rồi tôi đi đến bên Tàu,
Bây giờ trở lại An Giang Nam thành.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, Sđd, tr. 20)

Tôi đâu mà có an thân,
Bây giờ Phật biểu tôi sang nước Tần.
5

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, Sđd, tr. 21)

Còn về danh xưng “Bán Khoai” thì cần phải hiểu đó chỉ là một cách gọi tên, họa chăng là do ông Sư Vãi Bán Khoai lúc đầu giả dạng người bơi xuồng bán khoai lang củ, chứ thật ra ông còn giả dạng thành nhiều thân phận khác nữa, như người bán gạo, bán củi, bán bánh, đui mù, ăn xin, v.v.

Tôi đây ông vãi bán khoai,
Bán gạo Ông Chưởng6 ai ai cũng lầm.
Ghe khoai, ghe củi, ghe lường,
Chèo qua chèo lại tôi đương độ trà.
Có người bán bánh thật thà,
Bao nhiêu quỷ mị non tà sạch trơn.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, Sđd, tr. 19)2.Lai lịch Sư Vãi Bán Khoai và sám giảng/sấm vãn của ông

2.1. Lai lịch

Theo Nguyễn Văn Hầu trong Thất Sơn mầu nhiệm thì ông Sư Vãi Bán Khoai “tên là Mỹ, họ gì không rõ. Quê quán và lai lịch tổ tiên như thế nào hỏi không ai biết. Ông có vợ, sanh được hai con và thường đến Vĩnh Gia thuộc kinh Vĩnh Tế (Châu Đốc)… Ông có nhiều pháp thuật và võ nghệ. Nội ngón tay cái của ông, mỗi khi cần niệm kinh hay đọc chú, ông dùng cây gõ vào thì có tiếng kêu lên cốc cốc, giống như mõ của các thầy phù thủy” (Sđd, tr. 101 – 102.) Tuy nhiên, so với các bậc siêu phàm khác thì lai lịch ông Sư Vãi Bán Khoai được ghi trong Thất Sơn mầu nhiệm còn quá sơ sài.

Trên nguyệt san Giác Ngộ số 136 (tháng 7/2007), Huỳnh Ngọc Trảng có bài “Ký tả một bài về hòa thượng Huệ Lưu”. Bài viết chủ yếu khai thác thông tin từ cuốn Sám giãn người đời (gồm 11 bài) do nhà in Thạnh Mậu phát hành năm 1949. Trong cuốn “Sám giãn” này, theo phân tích của Huỳnh Ngọc Trảng thì có 4 bài không nêu tên tác giả, 5 bài nêu tên Huệ Lưu, 3 bài có tên ông Sư Vãi Bán Khoai. Điều này nghĩa là có một bài (bài số IX) vừa có tên Huệ Lưu, vừa có tên ông Sư Vãi Bán Khoai.
Do đó, Huỳnh Ngọc Trảng nêu nghi vấn: “Chính sự không thống nhất về danh xưng/tên tác giả trong các bài sám giảng in trong Sám giãn người đời như vậy nên hậu thế không ít người đã giả thiết, thậm chí khẳng định Sư Vãi Bán Khoai chính là danh xưng của hòa thượng Huệ Lưu trong khoảng thời gian hòa thượng vân du vùng Thất Sơn – Bảy Núi” (Sđd, tr. 61).

Theo chúng tôi, suy đoán đó tỏ ra có cơ sở mặc dù không hoàn toàn chắc chắn. Bởi lẽ, trong Thất Sơn mầu nhiệm, Nguyễn Văn Hầu cũng đã cho biết: “Ông [Sư Vãi Bán Khoai] để lại một bổn Sám giảng người đời (11 quyển)… ngày nay vẫn còn truyền tụng” (Sđd, tr. 104).

Hơn nữa, trong cuốn Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, có lúc xưng “Tôi đây ông vãi bán khoai” (tr. 19), có lúc lại xưng:

Huệ Lưu ký tả một bài,
Diễn ban châu quận hậu lai khán tường.
(tr. 28)

Huệ Lưu bút ký đã rồi,
Đặng cho thiên hạ dấu lai để đời.
(tr. 28)

Mặt khác, trong bài “Sám giảng khuyên người đời tu niệm”, Đức Huỳnh giáo chủ có kể việc hai thầy trò nhà sư (không nói rõ là ai) cũng vân du giả dạng, biến hóa, ẩn hiện khắp Nam Kì lục tỉnh để “khuyên người đời tu niệm”. Đến đoạn nhắc đến “chuyện năm xưa”:

Cảm thương ông lão bán khoai,
Vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa
.

thì liền sau đó khẳng định danh xưng:

Đừng thấy ngu dại mà khi,
Thầy thì Huệ Lựu [Lưu], tớ thì Huệ Tâm
.7

Điều này chứng tỏ Đức Huỳnh giáo chủ đã gián tiếp cho biết Sư Vãi Bán Khoai chính là hòa thượng Huệ Lưu. Và nếu quả thật như vậy thì có thể biết được quê quán của ông Sư Vãi Bán Khoai qua lời của thượng tọa Thích Huệ Viên, trụ trì tổ đình Giác Viên (số 161/85/20 Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM) như sau: “Hòa thượng Huệ Lưu vốn quê ở làng Nhựt Tảo [nay thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An], sinh vào khoảng giữa thế kỉ XIX và từ nhỏ đã xuất gia tu học ở chùa Giác Viên. Hòa thượng Huệ Lưu thọ giới quy y với hòa thượng Minh Khiêm – Hoằng Ân, dốc chí tu học và giữ giới luật tinh nghiêm, giỏi cả về Phật pháp và Hán văn. Sau đó, ông được cử về làm trụ trì chùa Huê Nghiêm (Thủ Đức)8.

Tuy nhiên, theo cuốn Đình chùa lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam9 thì thiền sư Huệ Lưu sinh năm 1857, mất năm 1898, như vậy thì ông không thể nào tiên tri về năm giáp tí 1864 được, vì tính đến năm đó ông lớn nhất cũng chỉ có 7 tuổi. Mặt khác, ông mất năm 1898 thì không thể xuất hiện vào năm 1901, 1902 như ghi nhận của Nguyễn Văn Hầu được. Do đó, giả thiết Sư Vãi Bán Khoai chính là hòa thượng Huệ Lưu cần phải xem xét lại.

Hơn nữa, giả sử Sư Vãi Bán Khoai chính là hòa thượng Huệ Lưu thì quê quán của ông cũng không thống nhất: theo thượng tọa Huệ Viên thì ông quê ở làng Nhựt Tảo (Long An) trong khi Sấm giảng khuyên người đời tu niệm của Đức Huỳnh giáo chủ gọi ông Sư Vãi Bán Khoai là Khùng 10 còn mình tự xưng là Điên 11 và cho biết quê quán của ông Sư Vãi Bán Khoai ở núi Sam (nay là thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang):

Khùng thời quê ngụ núi Sam,
Còn Điên chẳng có chùa am dưới này
. 12

Chính điều này đã góp phần bác bỏ giả thiết cho rằng ông Sư Vãi Bán Khoai chính là hòa thượng Huệ Lưu. Tuy nhiên, nếu hiểu núi Sam là quê hương thứ hai của ông Sư Vãi Bán Khoai thì vấn đề sẽ còn phức tạp hơn nữa.

Năm sinh của ông Sư Vãi Bán Khoai đã không rõ, năm mất cũng không rõ. Tuy nhiên, trong Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, đoạn cuối có bài “Lời từ giã” với những câu:

Xưa kia tục cổ ông bà,
Đâu có cắt tóc như đời nay đâu.
Tu hành cũng khá lo âu,
Để tóc mới khỏi thảm sầu từ đây
. (tr. 40)

Từ đó có thể suy đoán rằng ông Sư Vãi Bán Khoai nói “Lời từ giã” này vào khoảng năm 1905, khi cuộc vận động cắt tóc của phong trào Duy Tân nổi lên rầm rộ. Điều này cũng góp phần bác bỏ giả thiết cho rằng năm giáp tý mà ông tiên tri là 1924.

Tuy nhiên, gần đây trên trang http://vi.wikipedia.org có cung cấp thêm thông tin mới về Sư Vãi Bán Khoai như sau:

Ở Bến Tre có một ngôi đền và mộ của Sư Bán Bán Khoai. Nơi đó không có tài liệu nào viết về thân thế và sự nghiệp của vị tu sĩ này, chỉ biết ông tên Huỳnh Phú Minh, pháp danh Sư Vãi Bán Khoai, sinh năm 1898, mất lúc 21 giờ đêm ngày mùng 10 tháng Hai năm Đinh Dậu (1957), hưởng dương 59 tuổi.

Buổi đầu, an táng ông tại Cầu Móng (thuộc Bến Tre), sau cải táng về xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Ở đền, có phát không quyển Sám giảng người đời, trong đó có 11 cuốn (tổng cộng 2. 422 câu) và ba bài kệ (tổng cộng 128 câu). Tất cả đều viết theo thể lục bát, có chủ đề tương tự như trên. Nhưng căn cứ lời kể của GS. Nguyễn Văn Hầu, Sư Vãi Bán Khoai ở An Giang xuất hiện và giảng đạo trong khoảng năm 1901-1902, thì lúc đó Sư Vãi Bán Khoai ở Bến Tre chỉ mới ba hoặc 4 tuổi, suy ra hai ông sư này không thể là một được”.

Tóm lại, những thông tin về lai lịch của ông Sư Vãi Bán Khoai còn khá mơ hồ, thậm chí bất nhất và nhìn chung là còn khá sơ sài, chủ yếu là do người đời sau suy đoán ra. Việc để tóc, mai danh ẩn tánh, thậm chí giả dạng chính là cách để các nhà sư của phái Bửu Sơn Kì Hương vân du nhập thế dạy đời theo giáo pháp vô vi, bất chấp danh sắc.


2.2. Sấm vãn/sám giảng của ông

Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh thì “sấm” được hiểu là “lời sấm, đoán việc tương lai”. Còn “vãn”, theo Huình Tịnh Paulus Của, là “chuyện đặt có ca vần”, thường được gọi chung là “vè vãn: tiếng đôi, thường hiểu là vè”. Việt ngữ chánh tả tự vị của Lê Ngọc Trụ gọi đó là tiếng đôi (“chuyện vãn”), nghĩa là một hình thức tự sự. Theo Huỳnh Ngọc Trảng, có các thể văn vần như: vãn ba (3 tiếng/câu), vãn tư (4 tiếng/câu), vãn năm (5 tiếng/câu)… Đặc biệt là thể vãn lục bát, tức truyện thơ Nôm (Sđd, tr. 62).

Đức Phật Thầy Thây An và hầu hết các vị kế truyền của phái Bửu Sơn Kì Hương đều đặt sấm vãn tiên tri thời thế, đoán trước những tai họa sắp xảy ra trong thời hạ ngươn mạt pháp để khuyên bá tánh làm lành lánh dữ, lo tu niệm để tránh nạn tai oan nghiệt. Những bài sấm vãn này thường ở dạng thơ lục bát dễ đọc dễ nhớ nên có sức lan tỏa và lưu truyền rất mạnh mẽ.

Do đặc điểm ngữ âm Nam Bộ nên có sự gần gũi, thậm chí lẫn lộn giữa “sấm vãn” và “sám giảng”, nhất là nội dung của hai thể tài này lại rất gần nhau, đôi khi thật khó phân biệt, ít ra là trong thời kì tôn giáo cứu thế ở Nam Bộ nửa sau thế kỉ XIX và môi trường của Phật giáo Bửu Sơn Kì Hương. Theo Huỳnh Ngọc Trảng, “sám” (ksama) nghĩa là mong được tha tội, “giảng” là thuyết giảng kinh kệ cho mọi người nghe (Sđd, tr. 63).

Chính do sự gần gũi cả về ngữ âm lẫn ngữ nghĩa giữa sấm/sám và vãn/giảng mà đôi khi chúng được dùng hoán đổi cho nhau. Chẳng hạn, cuốn Sám giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh giáo chủ ngoài bìa 1 ghi là “Sám giảng” nhưng kể từ bìa lót trở đi thì đều ghi là “Sấm giảng”. Cá biệt, cuốn Sám giãn người đời [tôi gạch dưới – L.C.L.] của nhà in Thạnh Mậu nói trên là do viết sai chuẩn chính tả: lẽ ra phải viết là “sám giảng”. Riêng cuốn do tu sĩ Độc Giác Chơn Như biên soạn lại đặt tên là Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn [tôi gạch dưới – L.C.L.], xem như thêm một bước “đời thường hóa” nội dung của nó.

Trở lại nội dung sám giảng của ông Sư Vãi Bán Khoai, hiện chưa có văn bản nào có thể xem là chính thức, rõ ràng và đầy đủ. Trong cuốn Sám giãn người đời, như đã nói trên, gồm có 11 bài nhưng chỉ có 3 bài có tên ông Sư Vãi Bán Khoai. Điều này chứng tỏ chưa chắc cả 11 bài đó là của ông Sư Vãi Bán Khoai. Vậy thì 8 bài còn lại là của ai? Câu hỏi này cần được tiếp tục nghiên cứu.

Riêng cuốn Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn do tu sĩ Độc Giác Chơn Như biên soạn thì lại không nói rõ biên soạn dựa trên nguồn tài liệu nào, trong lời nói đầu chỉ ghi ghi là: “Quyển sám này có quá lâu nên không còn truyền nữa. Hôm nay quý đạo tâm gặp lại quyển sám này còn hơn gặp lại vàng mà mình đã bị mất từ lâu… Đây cũng là một duyên lành tôi gặp được…”. Cuốn này cũng không đề năm biên soạn và nơi phát hành, cũng không cho biết lai lịch của người biên soạn. Điều đáng nói là giữa cuốn Sám giãn người đời và cuốn Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn vẫn có một số câu giống nhau, chẳng hạn:

Hạ ngươn như sợi chỉ mành,
Sao không tu niệm, tranh giành làm chi.
Phật trời tiên thánh sầu bi,
Cậy ông Sư Vãi mau mau xuống trần.
Sư Vãi vội vã ân cần,
Đi hết khắp bốn cõi trần giáo khuyên.
Thương ông Sư Vãi nhọc nhằn,
Sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần.
Giáo khuyên khắp hết bốn phương,
Ai nghe thì lại mến thương vô cùng.
Như ai có muốn làm hung,
Thằng ông lại giả thằng khùng đi xin.
Lại còn giễu cợt chê cười,
Điên khùng nào phải thần tiên đâu là…
Thấy vậy thêm não thêm buồn,
Trở về núi Cấm tiên bồng thuở xưa.
Rồi tôi qua đến bên Tàu,
Bây giờ trở lại An Giang Nam thành.
Tôi đâu có ngại nhọc nhằn,
Cầu cho ai nấy làm lành tu thân.

(Sám giãng người đời, tr. 56 – 57;
Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 19 – 20).

Sự giống (và khác) nhau này chứng tỏ sám giảng của ông Sư Vãi Bán Khoai có nhiều dị bản, và điều này cũng có nghĩa là nó đã đi sâu vào đời sống tinh thần vô cùng phong phú của nhân dân Nam Bộ.

Về nội dung, nhìn chung sám giảng của ông Sư Vãi Bán Khoai kêu gọi lòng hiếu thảo, tình yêu nhân loài. Điều đáng lưu ý là ông luôn khuyến khích tu niệm bằng tâm đạo, chống tu hành hình thức, chạy theo âm thanh sắc tướng:

Phật không có biểu tụng kinh,
Gắng công khấn bái chúc nguyền mẹ cha
.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 5)

Thậm chí ông chủ trương thực hành đúng theo giáo pháp vô vi của Đức Phật Thầy Tây An, tu chẳng cần chùa am, đình quán:

Chẳng cần chùa miễu đình am,
Thảo lư nhơn đức có hàng Quan Âm.
Chùa am rực rỡ chớ lầm,
Là nơi danh lợi giựt thầm nhân gian.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 25)

Ông cũng khuyên không nên thờ cốt tượng, chỉ thờ trần điều là đủ:

Tạo làm chi nhiều cốt với hình,
Rồi sau này xem thấy hãi kinh.
Những hình cốt thành hình ám hại,
Cốt với hình sau thành yêu quái.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 32)

Ông chủ trương tu không câu nệ vẻ bề ngoài, không cần mặc áo cà sa, cũng không cần cạo đầu:

Tu hành cũng khá lo âu,
Để tóc mới khỏi thảm sầu từ đây.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 40)

Đặc biệt, ông luôn tỏ thái độ gìn giữ đạo lí truyền thống của dân tộc bằng việc bài bác đạo Thiên chúa do người Pháp mang đến. Theo ông, đạo Thiên chúa tràn sang Việt Nam là dấu hiệu của thời hạ ngươn mạt kiếp:

Hạ ngươn thay dạ đổi lòng,
Cho nên theo đạo 13 bỏ mà tổ tông.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 9)

Như ai muốn ở thiên đường,
Đừng mê theo đạo quỷ dương làm gì.
Như mê theo đạo Huê Kỳ,
Thời là phải bỏ vậy mà tổ tông.
Người đời phải xét cân phân,
Theo đạo nước khác có công danh gì
.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 14)

Dù nội dung bao trùm sám giảng của ông Sư Vãi Bán Khoai là tiên tri thời thế – thời hạ ngươn đầy khổ đau, đen tối, lầm lạc – nhưng nó vẫn không vì thế mà bi quan yếm thế. Đằng sau những cảnh tối tăm ấy, ông Sư Vãi Bán Khoai cũng chỉ ra tương lai sáng sủa nước Việt Nam nếu người dân biết tu tỉnh để sống còn mà bước qua thời thượng ngươn thánh đức:

Nước Nam như thể cái lầu,
Ngày sau các nước đâu đâu lại tùng.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 9)

Chừng nào Bảy Núi thành vàng,
Thời là bá tánh an nhàn tấm thân.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 15)

Chừng nào núi Cấm hóa lầu,
Thời là bá tánh đâu đâu thái bình.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 18)

Ông cũng tin tưởng vào sự phục hưng của Phật giáo Việt Nam:

Bấy lâu Phật ở nước Tần,
Bây giờ Phật lại trở lần về Nam.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 25)

Niềm xác tín này có lẽ bắt đầu từ Đức Phật Trùm (tức ông Đạo Đèn). Bởi vì Đức Phật Trùm vốn là người Cao Miên (ta gọi là nước Tần), khi chưa tỏ ngộ thì cạo đầu, nói tiếng Miên, nhưng khi đã tỏ ngộ thì lại để tóc, ăn mặc như người Việt và nói tiếng Việt, không nói tiếng Miên nữa, thậm chí ông còn bảo vợ con phải sống theo phong tục người Việt. Và ông tự nhận:

Tuy là phần xác của Mên [Miên],
Hồn Trùm của Phật xuống lên dạy đời
.

(Thất Sơn mầu nhiệm, Sđd, tr. 89)

Tóm lại, Sư Vãi Bán Khoai chính là ông đạo kế thừa giáo pháp Bửu Sơn Kì Hương của Đức Phật Thầy Tây An – nét độc đáo có một không hai của Phật giáo phương Nam: vô vi ẩn dật, vân du dạy đời và cứu người, đặc biệt là đặt sám giảng khuyên người đời tu niệm, làm lành lánh dữ và luôn tha thiết kêu gọi tu tâm:

Khoai lang ăn nấu ăn chiên,
Bà con hãy đến tại thuyền mà mua.
Bao nhiêu cứ lựa cho vừa,
Tiền nong cũng chẳng hơn thua làm gì?
Ở đời lắm chuyện li kì,
Ăn khoai ăn đá đều tùy cái Tâm
.

(Sám giãng người đời)

Có điều, lai lịch ông Sư Vãi Bán Khoai không rõ ràng, và giữa ông với Phật Thầy Tây An (1807 – 1856), đức Phật Trùm (? – 1875) đức Bổn sư Ngô Lợi (? – 1909), và Đức Huỳnh giáo chủ (Huỳnh Phú Sổ, 1918 – 1947) có nhiều điểm khá tương đồng. Thậm chí, trong Sám giảng khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh giáo chủ có kể việc hai thầy trò nhà sư giả dạng vân du khắp nơi, biến hóa thành đủ thân phận để tùy duyên hóa độ bá tánh và cuối bài sám giảng ông lại cho biết bóng gió:

Đừng ham nói nọ nói này,
Lặng yên coi thử Điên này là ai.
Cảm thương Ông Lão Bán Khoai,
Vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa
.

(Sám giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh giáo chủ, Sđd, tr. 34)

Tín đồ đạo Bửu Sơn Kì Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Hòa Hảo tin rằng Đức Phật Thầy Tây An đã nhiều lần chuyển kiếp qua Đức Phật Trùm, Đức Bổn sư Ngô Lợi, ông Sư Vãi Bán Khoai và cuối cùng là Đức Huỳnh giáo chủ. Đây là vấn đề tâm linh huyền bí thật khó mà kiểm chứng. Tuy nhiên, có thể hiểu khái niệm chuyển kiếp theo nghĩa truyền nhân, nghĩa là các vị nói trên truyền thừa nhau để thực hiện pháp chánh truyền của giáo phái Bửu Sơn Kì Hương mà Phật Thầy Tây An đã vạch ra. Và, nếu quả như vậy thì không có một ông Sư Vãi Bán Khoai cụ thể nào, mà đó chính là hiện tượng Sư Vãi Bán Khoai được nhiều người, đồng thời hoặc tiếp nối, đảm nhận như một sứ mệnh thiêng liêng được trao truyền từ Đức Phật Thầy Tây An.

Lê Công Lý
Tâm Duyên chân thành cảm ơn Đ.H. Lê Công Lý đã email chia sẻ.

GHI CHÚ:
1. Hai danh từ “mạt pháp” và “hạ ngươn” ở Nam Kì thường được dung lẫn lộn nhau do quan niệm “Tam giáo đồng qui”.

2. Sách gồm 52 trang, không ghi nơi phát hành, năm phát hành và lai lịch của người biên soạn.

3. Giọng Nam Bộ nói “vãi” với “vải” như nhau [chú thích của L.C.L.].

4. Thất Sơn mầu nhiệm, Nxb Từ Tâm, SG, 1972, tr. 101 – 102.

5. Nước Tần chính là nước Cao Miên, nay là Campuchia. Gọi là Tần vì Cao Miên nằm phía tây Nam Kì lục tỉnh cũng như nước Tần thời Chiến quốc nằm ở phía tây vùng Trung Nguyên của Trung Quốc.

6. Tức cù lao Ông Chưởng, nay thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

7. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Sám giảng thi văn tòan bộ của Đức Huỳnh giáo chủ, ban Phổ thông giáo lý Trung ương ấn hành, 1971, tr. 34.

8. Dẫn theo Huỳnh Ngọc Trảng, Sđd, tr. 59.

9. Trần Mạnh Thường cb, Nxb văn hóa Thông tin, 1999, tr. 317.

10. Vì chính ông Sư Vãi Bán Khoai tự xưng như vậy:

Khùng này Khùng Phật Khùng Trời,
Cho nên Khùng biết việc đời hết trơn.

(Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, tr. 30)

11.

Ngồi buồn Điên tỏ một khi,
Bá gia khổ não vậy thì từ đây.

(Sám giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh giáo chủ, Sđd, tr. 11).

12. Sám giảng thi văn tòan bộ của Đức Huỳnh giáo chủ, Sđd, tr. 34.

13. Hiểu là đạo Thiên chúa.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển, Nxb Văn hóa Thông tin, 2005.

2. Dật sĩ và Nguyễn Văn Hầu, Thất Sơn mầu nhiệm, Nxb Từ Tâm, SG, 1972.

3. Độc Giác Chơn Như, Lời giảng của ông Sư Vãi Thất Sơn, không đề năm xb, nơi xb.

4. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Sám giảng thi văn tòan bộ của Đức Huỳnh giáo chủ, Ban Phổ thông giáo lý Trung ương ấn hành, Long Xuyên, 1971.

5. http://vi.wikipedia.org

6. Huình Tịnh Paulus, Đại Nam quấc âm tự vị, Imprimerie REY, CURIOL & Cie, SG, tập 1: 1895, tập 2: 1896.

7. Huỳnh Ngọc Trảng cb, Sổ tay hành hương Đất phương Nam, Nxb TP.HCM, 2002.

8. Huỳnh Ngọc Trảng, “Ký tả một bài về hòa thượng Huệ Lưu”, Nguyệt san Giác ngộ số 136 (tháng 7/2007).

9. Lê Ngọc Trụ, Việt ngữ chánh tả tự vị, Nxb Khai trí, SG, 1972.

10. Trần Mạnh Thường cb, Đình chùa lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, 1999.

SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI
Phần thứ nhất
Phần thứ hai
Phần thứ ba
Phần thứ tư
Phần thứ năm
Phần thứ sáu
Phần thứ bảy
Phần thứ tám
Phần thứ chín
Phần thứ mười
Phần mười một (HẾT)
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG – TỪ TRƯỜNG CÀN KHÔN CHƠN KINH

THANH SĨ
1 – LỜI VÀNG TRONG MỘNG
2 – VẠN NIÊN HUYNH ĐỆ
3 – RẰM THÁNG MƯỜI
4 – ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH
5 – TIẾNG NÓI TRONG HOA SEN
6 – HỠI QUÊ NHÀ
7 – ĐÃ CHẾT MÀ SỐNG
8 – TÔI KHÔNG QUÊN
9 – ÁNH SÁNG TỪ BI
10 – ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
11 – THẦN CƠ THẬT LUẬN
12 – CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO
13 – ĐỜI MẠT PHÁP
14 – LÀ PHẬT TỬ
15 – TÌNH ĐẠO PHẬT
16 – ĐẾN LIÊN HOA


Comments (7)

 

 1. lecongquyet says:

  Sấm Kệ Bát Nhã của PHẬT THẦY TÂY AN giáng điển
  Bát nhã Ba La lẽ nhiệm mầu
  Ai mà hiểu được giải thoát mau
  Ngẫm suy hành dụng thường tinh tấn
  Ngộ giải Như Lai lẽ nhiệm mầu

  Năm xưa dẫn dụ thế nhân tu
  Mà có mấy ai vén mây mù
  Đi khắp năm châu chùn chân bước
  Trụ lại một nơi chờ Đại Ngưu.
  Đại Ngưu xuất hiện
  Niên Dậu thái bình (2017)
  Hãy cố tu hành
  Kịp, không qúa trễ
  Trụ ngay tại thế
  Ẩn dật tại gia
  Nếu hiểu ý ta
  Tự nhiên chứng đắc:
  Trả nợ qúa gắt
  Ấy tại nghiệp xưa
  Chớ nên đổ thừa
  Tu là cội phước
  Nay đã đến lúc
  Ta sẽ hộ trì
  Tu hạnh Ma Đi ( Samadhi, Thiền Định )
  Y nơi Bát Nhã ( Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa – Không Hai – Phá Chấp -Không phân Biệt )
  Chiếu kiến tâm ta
  Thất tình ló ra
  Gươm ( Trí ) Tuệ liền chặt
  Vọng tâm đạo tặc ( trong lòng )
  Tuệ tâm soi lòng
  Tâm tự sạch trong

  Cảm thông hiền sĩ đợi mong
  Cơ Trời chưa chuyển nhẫn lòng chờ duyên

  Đất bằng sóng dậy Cơ Trời chuyển
  Ngựa khóc, dê sầu chó sủa vang (2014,2015,,,,)
  Cuộc đời thay đổi như tên
  Đại Ngưu xuất hiện nhân duyên đã kề
  Chó sủa vang, Thánh Hiền nhân về (2018 Hội long Hoa)
  Gánh vác non sông thật nặng nề
  Gắng công sức Tí hả hê {2020 bắt đầu sung sướng)
  Sửu đủng đỉnh về no nê bá tánh (2021 sống đời Nghiêu Thuấn)

  Chúc anh em kham độ nỗi sầu
  Mừng Minh Vương xuất tận khổ đau
  Xuân sang hát câu chúng hòa hợp
  Mới lạ Kỳ Sơn sinh vọng lầu
  Ngộ kỳ sắt nát đồng rỉ chẩy
  Nhập kiền đông xuất thành thảm sâu
  Chân thật không hư, Phật nhiếp chúng
  Tâm hòa tính hảo đạo nhiệm mầu

  Thế sự chuyển đảo điên
  Xuất hiện các Thánh Hiền
  Việt Nam thành cường quốc
  Thế giới rất ngạc nhiên.
  Tránh sau cuộc tương tàn
  Chốn chốn phải nhà tan
  Kẻ-dữ lìa trần thế
  Hiền-nhân ca khải hoàn
  Mùa Thu lá úa vàng
  Dân đỏ phải khóc than
  Gây chi cho dân khổ
  Qủa báo chịu màu tang
  Dậu Tuất Hợi Tí chuyển (2017 bắt đầu vào thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức)
  Thế giới lại bình yên
  Muôn dân vui thịnh vượng
  Hướng về Phật Thánh Tiên.
  Chúc nhân thế một mùa xuân mới
  Mừng sao ! Bá tánh hết nổi trôi
  Năm Thân Dậu, Phật Trời đã định
  Mới cả Nhân Tâm , mới cả Đời.
  Niên Dậu Thánh Nhân xuất ( hiện )
  Bạch Y đáo Ta bà
  Xứ xứ khởi can qua
  Thế giới chiến tranh chủng ( tộc ) chiến tranh TG lần 3
  Ngọ Mùi tận anh hùng
  Nước Nam Thánh nhân xuất ( hiện )
  Yêu nước lại thương dân
  Chuyển nghèo thành giầu sang
  Xưa hèn nay Bắc Đẩu
  Bạch Y chuyển thuyết khách
  Xứ xứ hội Việt Môn
  Tam niên định bảo tồn
  Thế giới quy nhất thống.
  Muốn gặp kể Bạch Y
  Phải ra sức tu trì
  Y theo lời đại nguyện
  Cơ duyên ngộ cố tri.
  Nếu ở nơi đất khách (người Việt ở nước ngoài )
  Khéo khai mở đạo mầu
  Ba năm chẳng dài đâu
  Đáo về quê Nam Việt
  Kiến Phật tạo Bích lầu…

  Cùng nhau tu ( hành ) :

  Thiện hữu nên khá rõ,
  Việc tu tập không khó
  Nếu biết tận cội nguồn
  Lìa bỏ pháp có, không
  Liền đến bờ Đại Giác.
  Không động cũng chẳng tịnh,
  Tịnh sa vào mê tánh ( tính )
  Động đưa lối ba đường ( súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục )
  Bờ giác khó bước sang
  Nên lìa xa (2) lối ấy.
  Tâm pháp đang diễn bày,
  Cớ sao lại dừng bỏ ?
  Lắng nhìn vô-sở-thọ,
  Diệu huệ ( tuệ ) tự phát sanh ( sinh )
  Đây lối xưa ngàn ( nghìn ) Thánh …
  Hãy khá mà ngẫm suy
  Tìm cho ra diệu lý:
  Cái tánh biết pháp sanh ( sinh )
  Cái tánh biết pháp diệt,
  Cái tánh biết niệm sanh
  Cái tánh biết niệm diệt
  Cái tánh biết tâm tịnh
  Cái tánh biết tâm động
  Cái tánh ấy là gì ( chi ) ?
  Thiện hữu nên suy ngẫm …

  Muốn gặp Thánh Hiền Trời Phật, thì nên Tu Diệu Hạnh :

  (Muốn ) được như thế phải tu Diệu Hạnh:
  Lắng nghe lòng, kiểm soát tâm tư
  Như chủ nhân theo dõi dân phu
  Như khán giả lắng nhìn tuồng hát
  Chuyện than khóc lắm điều bi đát
  Chuyện vui cười đến chuyện dục dâm
  Đừng để cuốn lôi đến lạc lầm
  Mà sanh ( sinh ) khởi thất tình phiền não …
  …..

  …..
  Hỡi người chân tử hãy ngẫm suy
  Lẽ Đạo diệu thâm phải liễu tri
  Lìa vọng, cầu chân: xa Bát Nhã
  Ly hữu, tâm vô: ắt si mê
  Phải đâu Chân lý riêng hai thứ !!!
  Biệt phân tà chánh chẳng ngộ chi !!!
  Lìa sóng, nước tìm …. làm sao thấy !?!
  Giác mê , lẽ ấy, phải ngẫm suy.
  Nhận điển của Phật Thầy Tây An vào rằm tháng giêng 2011 xin hết

 2. lecongquyet says:

  Thời Thượng Ngươn Thánh Đức: 2017 trở đi
  Giờ đây, 2011 Hạ Ngươn cũ đang gần chấm dứt và Thượng Ngươn Thánh Đức mới sắp bắt đầu, 2012 Aquarius Golden Age, trái đất chúng ta hiện sống đang trải qua cơn thanh lọc để tiến lên; đây là cơ sàng sẩy kỳ ba. Điều này có nghĩa là gì? Đây là một đề tài khá rắc rối để giải thích và tôi xin được sơ lược tối đa.

  Vài định nghĩa về thời điểm của Ngươn Kỳ: Đức Vĩ Kiên một trong 32 vi ngọc đế ở cung trời Đao Lợi tiết lộ thiên cơ như sau:
  – Một chu Kỳ lớn là 13 ngàn năm và chia làm 4 kỳ nhỏ.
  – Một Kỳ dài 3250 năm và có đủ Thượng, Trung và Hạ Ngươn.
  – Một Ngươn dài 1083 năm.
  – Hạ Ngươn Kỳ 3 này có đủ Sanh, Trụ, Hoại, Diệt.
  – Hiện giờ đang ở giai đoạn Hoại. Diệt sẽ bắt đầu từ 2012 đến 2016.
  – Thượng Ngươn Kỳ 4 Sanh sẽ từ 2017 – 2028. Rồi sẽ trụ 1000 năm.
  Kỳ này nhân loại sẽ được hưởng thái bình hơn 1000 năm khi bước vào thời Thượng Ngươn Thánh Đức.

 3. lecongquyet says:

  Ngài Phật Thầy Tây An cho thơ:
  CÀN KHÔN QUY NHẤT THỐNG
  Từ xa xưa muôn ngàn ánh sáng
  Đức Tỳ Lô mới giáng thế gian
  Phân chia thiên điển hằng ngàn
  Tạo nên thế giới cho hàng thượng thiên

  Đức Di Đà mới liền giáng thế
  Đó là điển Ngọc Đế hôm nay
  Vĩ Kiên phân điển làm thầy
  Giúp đời thoát nạn những ngày gần đây

  Mười tám đứa con thầy giai chuyển
  Từ phương tây điển chuyển xuống trần
  Cho nên thế giới phân lần
  Có thanh có trược có thần thánh tiên

  Rồi từ đó ngài liền khai triển
  Giao Thích Ca vận chuyển ta bà
  Trung tâm sinh lực ấy là
  Càn khôn vũ trụ Di Đà bấy lâu

  Ngài mới bèn gom thâu ánh sáng
  Tạo càn khôn thế giới ba ba
  Âm dương trên dưới thuận hòa
  Vĩ Kiên khai đạo nhẫn hòa khắp nơi

  Trở về thời xa xưa mờ mịt
  Khi âm dương khắn khí một bầu
  Thái Thượng Lão Tổ đi đầu
  Hai ông còn lại tạo bầu thái dương

  Đến Ngũ Lão âm dương khai triển
  Tạo Bát Quái vận chuyển ngũ hành
  Cho nên trời đất tạo thành
  Thiên trên, địa dưới hợp thành chúng sanh

  Trở về lại công sanh dưỡng dục
  Đức Thích Ca cấu trúc ta bà
  Tam cõi giáo chủ một nhà
  Tám bốn ngàn pháp thật là từ bi

  Là con trưởng từ khi xa tít
  Khi âm dương mờ mịt chưa sanh
  Quán Âm Thị Kính làm thành
  Cứu nhân độ thế tâm lành từ bi

  Đức Bạch Sĩ từ khi giáng thế
  Từ Đao Lợi Ngọc Đế là cha
  Điển Ngài là của điển Bà
  Quán Âm Thị Kính đó là Bạch Y

  Con thứ tám Bạch Y Đạo Sĩ
  Lòng hiền từ cứu độ khắp nơi
  Cho nên ngài đã một thời
  Lập nên thánh chúa để đời thánh kinh

  Nước Nam Việt vì tình sâu đậm
  Với Phật Trời nên sấm truyền rao
  Trạng Trình là người đi sau
  Để vài câu sấm truyền rao nhiều đời

  Đến Phật Thầy tơi bời sanh chúng
  Nạn ung dịch ngài cũng độ tha
  Can qua thế giới ta bà
  Đức Huỳnh Giáo Chủ thật là từ bi

  Đến hôm nay bài thi sanh chúng
  Lo tu mau để trúng bảng vàng
  Chiến tranh thế giới ngổn ngang
  Mấy ai có biết sắp sang tứ kỳ

  Muốn đầu bảng tâm thì như phật
  Lo tu thân tu thật là tu
  Bố thí giúp đỡ kẻ ngu
  Không cầu danh lợi thì tu mới thành

  Muốn được cứu tâm thành niệm phật
  Tu Vô Vi thân thật là thông
  Tu thân giúp đỡ cộng đồng
  Anh em bầu bạn công không mới mầu

  Ba năm nữa bắt đầu thế chiến
  Nhắn bổn đạo tu điển cho mau
  Vô Vi Thân Pháp thầy trao
  Niệm Phật Tâm Pháp thì mau đắc thành

  Cuối năm Thìn đua tranh thế giới (bắt đầu thế chiến thứ 3)
  Mười tám nước nhìn tới biển Đông
  Cho nên thế giới cộng đồng
  Tranh đua võ khí, súng nồng cho to

  Đến năm Mùi thành tro thế giới
  Biển hạt nhân cùng với sóng thần
  Nhận chìm hết lũ X Y
  Đổi trục trái đất xác thân đâu còn

  Mau tu đi để còn sống sót
  Vào thượng ngươn sống trót ngàn năm
  Có Trời có Phật chẳng lầm
  Có ông Bạch Sĩ âm thầm giúp dân

  Đến Đinh Dậu Tân Dân xuống thế
  X Y Z mà để thượng ngươn
  Di Đà ban bố tình thương
  Di Lặc ban pháp đưa đường chúng sanh

  Ngài Di Lặc được sanh Đâu Suất
  Là W V dũng mãnh thần tài
  Di Lặc sau thành Như Lai
  Ta Bà giáo chủ tương lai vị trì

  Hội Long Hoa tại vì sao có
  Hai triệu năm mới ló mới khai
  Khi đó Đức Phật Như Lai
  Bồ Đề đắc quả tương lai phật nhà

  Đấng Di Đà là cha ngài đó
  Phân thân điển khắp chốn càn khôn
  Bồ Đề đắc quả Thiên Tôn
  Di Lặc tái thế Cao Đài ngôi hai
  . . . . . .
  Chuyện sắp đến làu làu trước mắt
  Hãy tu mau chẳng mắc nạn binh
  Vô Vi có Pháp Chiếu Minh
  Đả thông kinh mạch thông minh hơn người

  Nhâm mạch mở cả người thanh thoát
  Dù vàng mười đổi lấy chẳng thèm
  Pháp Luân Thường Chuyển mở thêm
  Đốc mạch khai mở huệ thêm sáng ngời

  Đến năm Mùi cơ trời mới chuyển(2015 tận thế)
  Thâu ngũ hành vận chuyển âm dương
  Thất nhựt bảy ngày tối đen
  Không người sống sót phật bèn ra tay

  . . . . .
  Quần Tiên Hội họp bàn nhơn nghĩa
  Mỗi một người một dĩa CD
  Pháp chung nay gọi Vô Vi
  Bạch Y Huynh Đệ đạo trời lập nên

  Cơ tiến hóa lập nền đạo trị
  Khắp năm châu chọn vị Minh Vương
  Việt Nam ban bố tình thương
  Mọi người hoan hỷ tình thương chan hòa
  ./.
  Bạch Sĩ
  17/7/2010

 4. le manh hung says:

  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHO THƠ
  Này các con:
  Cuộc thế rồi đây ắt đảo điên
  Thử thách nhơn sanh chọn kẻ hiền
  Dự hội rồng mây Ngươn Thánh Đức
  Trần ai hội ngộ Phật cùng Tiên
  Phật cùng Tiên trần miền giáng hạ
  Giúp nhơn sanh tiến hóa kịp kỳ
  Con ơi ráng kịp khóa thi
  Chần chờ ắt lỡ chu kỳ đó con
  Rồi đây biển cạn non mòn
  Hoàn cầu biến động mất còn bể dâu
  Cha thương trần thế dãi dầu
  Tóc tang trải khắp năm châu lần này
  Cha thương, minh triết tỏ bày
  Vì thương, gánh chịu đắng cay cõi trần
  Vì thương, khổ nhục Kim Thân
  Vì thương, chua chát muôn phần lãnh mang
  Vì thương, giáng ngự trần gian
  Vì thương, quyết định lâm phàm kỳ ba
  Vì thương, điện ngọc lìa xa
  Vì thương, nhịn nhục quỷ ma ngu khờ
  Cha thương con trẻ bơ vơ
  Mê trần ngụp lặn cận giờ không hay
  Thiên cơ xoay chuyển gần ngày
  Mà con cứ mãi đắm say thế tình
  Cha thương vẹt lối u minh
  Ban lời minh triết, con khinh con ngờ
  Sao con cứ mãi lửng lơ?
  Tưởng Cơ Tiến Hóa đợi chờ con sao?
  Nhìn con Cha luống nghẹn ngào
  Thương con ngu muội lao đao cảnh trần
  Cạn lời Cha đã tỏ phân
  Mà con khinh rẻ chẳng cần lắng nghe
  Lại còn nặng tiếng khen chê
  Nghi ngờ thật giả, phán phê ông Trời
  Không tin cũng được con ơi!
  Không tin nhưng nhớ lo thời ráng tu
  Không tu ngu muội đui mù
  Không tu rớt cảnh âm u đọa đày
  Cộng đồng phán xét gần ngày
  Long Hoa biến thế hội khai cận kề
  Không tu là mất lối về
  Không tu rơi rớt bên lề Thiên Cơ
  Trống Long Hoa giục đến giờ
  Sao con cứ mãi chần chờ vậy con.
  Cha thương những đứa mỏi mòn
  Chồn chân gối mỏi chẳng còn đức tin
  Biếng công phu bỏ công trình
  Tam Công bê trễ hồn linh lu mờ
  Con gây trở ngại Thiên Cơ
  Rồi mong chóng đến ngày giờ được yên
  Sắp được yên, phải đảo điên
  Chắc gì con được phước duyên sống còn?
  Lòng Cha luống những héo hon
  Khóc con rơi rớt chẳng còn bao nhiêu
  Nhìn con ngu dại chắt chiu,
  Lệ Cha khóc cảnh tiêu điều chẳng vơi
  Thương con, Cha đã cạn lời
  Lời Cha đã cạn mong đời bớt mê
  Ráng tu ráng nhớ lối về
  Ráng sao bảng hổ tên đề kỳ ba
  Ráng sao dự hội Long Hoa
  Là con sưởi ấm lòng già đó con!
  (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

 5. Dương Phước Lộc says:

  Amdin vui lòng cho mình xin thông tin liên hệ của bạn lecongquyet nhe!
  cám ơn nhiều

 6. HOVINHTAI says:

  Lời Nhắn Nhủ của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không sau 3 ngày địa cầu nâng cấp ( 21-22-23 tháng 12 năm 2012)
  Khi tai kiếp đến, người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì phải đi. Sống chết đều có số, phú quý mạng đã định, tránh không được, thoát không khỏi. Người số mạng không bị nạn, dù đại tai kiếp đến, vẫn được sống sót bình an. Điều duy nhất ở hiện tại có thể tự cứu và độ tha, chính là nghe “Đại Kinh Giải”, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh Tịnh Độ. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Chỉ có niệm Phật sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn, những phương pháp khác không còn kịp nữa rồi. Diệt trừ vọng niệm, nhất thiết đều tuỳ duyên là tốt.
  Ngày 12 tháng 4 năm 2011

 7. thành says:

  MẪU TRUYỀN LONG HỘI
  Quy y Pháp nguyện Phật Trời

  Khai minh toả sáng cải đời lầm mê

  Chúng sinh thông tỏ đường về

  Long Hoa Tam Hội phép lề quang minh

  Quy y tăng giáng phủ kinh

  Khai Hoa Đại Đạo chúng sinh thoát nàn

  Đổi thay lòng dục tính phàm

  Sống đời lương thiện bình an đêm ngày

  Thế thời sáng tỏ từ nay

  Chúng sinh nhân loại nhờ tay Phật Trời

  Tay Bồ Tát hoá sinh năng lượng

  Giữa cõi Trần âm hưởng Mẹ khai

  Linh thiêng trước cửa Phật Đài

  Có hay mới hiểu đúng sai thế nào

  Thế mới rõ nhân nào quả ấy

  Kẻ phàm Trần nghiệm lấy lời Ta

  Nay gần kết thúc canh ba

  Ngày giờ Thiên định ấy là vận Thiên

  Ai là kẻ có duyên được khởi

  Mẹ bắc cầu tìm tới đổi trao

  Ta đây không định mời chào

  Nhưng vì nhiệm vụ Trên giao Ta làm

  Đời là thế vô vàn biến đổi

  Mẹ thương tình xá tội giúp cho

  Mải mê tính chuyện đói no

  Suy bì hơn thiệt so đo nghèo hèn

  Nơi bể ải đua chen xô đẩy

  Bạc với tiền ai cậy nhờ ai

  Nhìn về thế giới tương lai

  Long Hoa nở rộ nhân tài cứu dân

  Mẹ đã quyết xoay vần con tạo

  Tuyển đàn con nhân đạo trồng người

  Liệu lo mọi việc tốt tươi

  Cân tài cân đức rõ mười vàng Thiên

  Thế có được Vua hiền Tướng giỏi

  Ngọn từ bi soi rọi mười phương

  Tự nhiên ngát xạ thiên hương

  Bao đời sự thật đời thường khó tin

  Giáng thuỷ thanh mát cả tâm can

  Có phúc phước lộc Mẹ ban

  Cam lồ Mẹ tưới Trần gian mát nhuần

  Trên đã chứng Âm hoà Dương thuận

  Cứu phàm Trần mạt vận đắng cay

  Nhiệm màu linh phép trao tay

  Thiện duyên hiển ứng thấy ngay thôi mà

  Ơn nhờ ân ban Phật Bà

  Ra tay che chở tai qua bệnh lành

  Tài tỏ rõ lừng danh thiên hạ

  Nghĩa Đạo là vô giá người ơi

  Giàu sang sướng khổ do Trời

  Việc do Thiên định đến thời phải ra

  Khai Đại Đạo Long Hoa Mẫu giáng

  Tịnh Tâm ngồi tuệ sáng linh thông

  Thiên thủ thiên nhãn được trông

  Mai ngày sáng tỏ sắc không giữa Trần

  Long Hoa độ thế cứu dân

  Long Hoa có cải có cần mới nên

  Long hoa Nguồn Cội vững bền

  Long Hoa trong ấm ngoài êm muôn phần

  Long Hoa Tam Hội ban ân

  Long Hoa thế giới vinh ân rõ ràng

  Long Hoa an hưởng giàu sang

  Long Hoa trí tuệ mở mang nhân tài

  Long Hoa cứu vớt nhân loài

  Long Hoa mở Hội trong ngoài đồng tâm

  Long Hoa Phật Pháp sáng ngần

  Long Hoa đời được sống gần Phật Tiên

  Long Hoa Phật Mẫu xe duyên

  Long Hoa mới rạng vàng Thiên giữa đời

  Long Hoa thay thế đổi thời

  Long Hoa nghiệm phép Luật Trời xét cân

  Long Hoa sàng đức sàng nhân

  Long Hoa có phúc có phần Trời ban

  Long Hoa giải nghiệp giải oan

  Long Hoa xoá sạch tai nàn qua mau

  Long Hoa Thiên Thượng đứng đầu

  Long Hoa mới rõ nhiệm màu Phật Tiên

  Long Hoa ứng báo nhãn tiền

  Long Hoa Tướng giỏi Người Hiền ra tay

  Long Hoa tâm đức cao dày

  Long Hoa độ thế đêm ngày cứu dân

  Long Hoa Phật giáng cõi Trần

  Long Hoa Bồ Tát Quan Thế Âm dẫn đường

  Long Hoa trên kính dưới nhường

  Long Hoa giữ Đạo cương thường nghĩa nhân

  Long Hoa Địa Mẫu ban ân

  Long Hoa đại độ xa gần hưởng chung

  Long Hoa gìn giữ hiếu trung

  Long Hoa xét đến tột cùng sắc không

  Long Hoa quảng đại thần thông

  Long Hoa Thế Giới Đại Đồng sướng vui

  Long Hoa quyết tiến không lùi

  Long Hoa Tam Hội ngát mùi hương sen

  Long Hoa xoá hết nghèo hèn

  Long Hoa toàn giới Phật Tiên sum vầy

  Long Hoa thế giới đổi thay

  Long Hoa giang rộng bàn tay đón người

  Long Hoa học vận Thiên thời

  Long Hoa cải hoá cuộc đời lầm mê

  Long Hoa thông tỏ đường về

  Long Hoa gìn giữ phép lề quang minh

  Long Hoa sâu nặng nghĩa tình

  Long Hoa khoa học tâm linh nhiệm mầu

  Long Hoa Phật Pháp cao sâu

  Long Hoa Cha Mẹ bắc cầu cho sang

  Long Hoa cửa rộng thênh thang

  Long Hoa quy chính thế gian cải tà

  Long Hoa huyền diệu vô vàn

  Long Hoa tâm đức muộn màng chẳng lo

  Long Hoa áo ấm cơm no

  Long Hoa xây dựng tự do hoà bình

  Long Hoa chung một gia đình

  Long Hoa Pháp Giới Thiên Đình truyền trao

  Long Hoa đức rộng tài cao

  Long Hoa ba cõi đi vào tâm linh

  Long Hoa bất lão trường sinh

  Long Hoa Phật độ chính tinh Sao Trời

  Long Hoa thông tỏ thế thời

  Long Hoa mới thực Nước Trời Lạc Bang

  Long Hoa an hưởng thanh nhàn

  Long Hoa mẹ giỏi con ngoan đạo lành

  Long Hoa Nam Việt thịnh hành

  Long Hoa sự nghiệp tất thành quán quân

  Long Hoa nở rộ mừng xuân

  Long Hoa Tam Hội hiền nhân kết đoàn

  Long Hoa tâm đức là vàng

  Long Hoa cuộc sống đàng hoàng trường Thiên

  Long Hoa toàn giới Phật Tiên

  Long Hoa xây dựng Thượng Nguyên Mẫu truyền

  Nghe ba tiếng sấm lệnh truyền

  Long Hoa tỏ ngộ lời khuyên cao dày

  Long Hoa linh phép đủ đầy

  Long Hoa tu luyện đêm ngày tinh thông

  Long Hoa năm uẩn là không

  Long Hoa giáng thế đời trông rõ ràng

  Long Hoa cứu khổ cứu nàn

  Long Hoa che chở mạt sang yên lành

  Long Hoa chẳng dám lợi danh

  Không sân không hận không sanh chức quyền

  Sáu trần thanh tịnh như thiền

  Long Hoa sáng tỏ nhân duyên Phật Trời

  Long Hoa Tam Hội sáng ngời

  Long Hoa Mẹ dặn con thời chớ quên

  Sống đời lương thiện bình yên

  Đời gây nghiệp quả ứng liền chẳng sai

  Long Hoa hội đủ đức tài

  Mẹ khuyên nên nhớ miệt mài luyện tu

  Nhẫn nhục mới đặng trượng phu

  Đời không phân biệt bạn thù con ơi

  Long Hoa là ánh đăng Trời

  Trong vòng lục đạo cứu đời chúng sinh

  Long Hoa Phật Pháp quang minh

  Xua tan nghịch cảnh bất bình trần ai

  Nhân loài đúng đúng sai sai

  Long Hoa xoá sạch chiêu bài mị dân

  Sấm vang thức tỉnh cõi Trần

  Mau mau tìm hội Long Vân nương nhờ

  Phật Bà chuyển hoá nước cờ

  Cờ Tiên bảy ngọn vô bờ hiển linh

  Long Hoa khai sáng khai minh

  Hư không Địa Mẫu hoá sinh muôn loài

  Đạo Phật có một không hai

  Trần gian mê muội mấy ai tỏ tường

  Long Hoa chung một con đường

  Xây nền hạnh phúc Âm Dương thuận hoà

  Long Hoa trong ngọc trắng ngà

  Mọi người chung sống thật thà tu tâm

  Long Hoa đại xá lỗi lầm

  Long Hoa một phút xuất thần làm mê

  Long Hoa thấu Địa thông Thiên

  Long Hoa siêu độ Tổ Tiên xa gần

  Giúp đời báo đáp thụ ân

  Long Hoa trừ diệt bất nhân độc tài

  Tâm tà khẩu Phật làm oai

  Áo thầy khoác vỏ tiền tài ô danh

  Long Hoa quyết quyết phải thành

  Long Hoa rửa sạch hôi tanh bụi Trần

  Khuyên người làm đức làm nhân

  Long Hoa ban phước hồng ân đẹp giàu

  Long Hoa tâm đức làm đầu

  Long Hoa trí tuệ nhiệm màu thần thông

  Long Hoa muôn pháp là không

  Long Hoa giải thoát khỏi vòng nghiệp oan

  Long Hoa tỏ ngộ Thánh – Phàm

  Long Hoa đời được tỏ làn hư không

  Giữa Trần sắc sắc không không

  Long Hoa chính thực vàng ròng Trời trao

  Tình thương cõi Thế dạt dào

  Hư không Địa Mẫu đưa vào tâm linh

  Mẫu truyền Mẫu giáng Chân Kinh

  Vô vi diệu pháp vô hình thâm thâm

  Phật rằng Phật tại Chân Tâm

  Thiện duyên mới được hồng ân lưu truyền

  Đến thời thấu tỏ vận Thiên

  Nhiệm màu phép Phật vô biên phước lành

  Có tâm muôn sự viên thành

  Ngọc vàng như cát như sành, người ơi!

  Long Hoa nghiêm luật dưới đời

  Đói no sướng khổ Đất Trời ban cho

  Vàng Tâm không thể cân đo

  Của Trời nhiều lắm trong kho còn đầy

  Long Hoa sự thật thẳng ngay

  Luân Hồi Nhân Quả mê say khôn lường

  Hoạ vận mấy kẻ ổi ương

  Trong lòng bao lỗi vẫn vương ưu phiền

  Long Hoa độ thế tuỳ duyên

  Long Hoa xuất thế Thần Tiên nhiệm màu

  Long Hoa huyền diệu cao sâu

  Cứu đời thoát khỏi nỗi đau bao ngày

  Đời thường ôm hận đắng cay

  Tham lam dục vọng nghiệp dày nợ mang

  Có tin có tín thì sang

  Long Hoa bắc nhịp cầu an cho đời

  Thanh thuỷ Tiên Thiên phép Trời

  Cam lồ Mẹ tưới tốt tươi muôn phần

  Long Hoa thuốc Phật cứu Trần

  Long Hoa toả sáng ngàn lần vinh quang

  Long Hoa thế giới chuyển trang

  Long Hoa cuộc sống ngày càng phồn vinh

  Long Hoa trên dưới đồng tình

  Long Hoa xã hội văn minh đẹp giàu

  Đại Đồng Thế Giới năm châu

  Long Hoa nối một nhịp cầu bờ vui

  Hoa thơm dâng trái ngọt bùi

  Long Hoa nở rộ ngát mùi hương thơm

  Phật Bà Bồ Tát Tuyết Sơn

  Giáng Trần cứu khổ nguồn cơn tỏ tường

  Long Hoa gìn giữ kỷ cương

  Long Hoa quy tụ hiền lương siêu phàm

  Long Hoa tỏ ngộ long đàm

  Long Hoa rực sáng hào quang đêm ngày

  Quy luật thế sự đổi thay

  Long Hoa Tam Hội giáng tày việc Thiên.

  *****

  Luyện truyền giáng phẩm Kinh Hoa

  Tâm Kinh nhật tụng ta bà mênh mông

  Chăm cầu chăm nguyện viên thông

  Đời thường gìn giữ tâm trong phúc lành

  Sắc không cứ để tiến hành

  Làm sao thoát khỏi tử sanh luân hồi

  Ở trên thì đã có Trời

  Dưới Trần có Phật độ đời cứu sinh

  Lệnh đây từ ở Thiên Đình

  Có Ngài Bồ Tát Quang Minh soi đường

  Khai thông năm uẩn sáu trần

  Cho đời trí tuệ xuất thần như Tiên

  Người người tỏ ngộ nhân duyên

  Long Hoa mở Hội Trường Thiên nhiệm màu

  Tòng tâm sở ý nguyện cầu

  Cầu xin Đức Phật trên đầu chứng minh

  Thành tâm nhất niệm anh linh

  Mẹ Cha ban phước khang minh thọ trường

  Ơn nhờ Mẹ mở lòng thương

  Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn đường con đi

  Thương đời mạt kiếp đen sì

  Nhiệm mầu phép Phật linh chi Mẹ truyền

  Đại bi Mẹ mở trường yên

  Long Hoa cứu độ mọi miền gần xa

  Có công hành thiện phúc nhà

  Nhớ lo thờ phụng Ông Bà Tổ Tiên

  Đời đời toả ánh đăng nhiên

  Nếu mà lầm lỗi con nguyền độ tha

  Long Hoa thờ Phật tại gia

  Trong nhà Địa Mẫu Phật Bà hiển linh

  Xét soi cho rõ sự tình

  Một lòng vì Đạo quên mình dựng xây

  Thiện duyên mới được thơm lây

  Ai ơi xin nhớ từ rày tu tâm

  Thế ra tội tránh phúc tầm

  Duyên ai lại tới có phần trao tay

  Long Hoa phúc đức cao dày

  Cứu đời ra khỏi bàn tay tử thần

  Thế thời trong buổi sàng nhân

  Thấy con khờ dại ngu đần mà thương

  Phong trần thuỷ hoả tai ương

  Đam mê vật chất vấn vương trong lòng

  Tham lam, sân hận khôn cùng

  Tương lai nào thấy mịt mùng tối đen

  Trầm luân khổ ải đua chen

  Mạt sang xoá sạch ngu hèn con ơi!

  Long Hoa Tam Hội sáng ngời

  Hồng phúc muốn hưởng còn thời tu tâm

  Cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm

  Đại xá cho những lỗi lầm xưa nay

  Tụng Kinh con nguyện từ đây

  Thành tâm sám hối đổi thay tính phàm

  Luyện rèn khẩu ý thân tâm

  Xa lìa bể khổ trầm luân lạc loài

  Pháp Không tu học miệt mài

  Tam quy ngũ giới tâm trai tu hành

  Đời không phạm tội sát sinh

  Thái bình thế giới yên lành vui chung

  Một lòng giữ đạo hiếu trung

  Không gian không dối bao dung độ đời

  Trộm cắp ăn chặn của người

  Luật hình tội nặng muôn dời không tha

  Tà dâm mưu chước quỷ ma

  Một thời lầm lỗi đạo sa nghèo hèn

  Rượu vào tính quẩn bon chen

  Bê tha chè chén đỏ đen bạc tiền

  Phạm vào lắm nỗi oan khiên

  Đời không chân chính đảo điên nhiều bề

  Dưới Trần còn lắm đam mê

  Che khuất chẳng tỏ đường về Lạc Bang

  Gian nan là lửa thử vàng

  Loạn thời vì lũ quan tham nhũng nhiều

  Trần gian phản loạn đủ điều

  Kỷ cương phép nước tà yêu quấy rầy

  Nghiệp oan kiếp kiếp chất đầy

  Vì không trì giới hoạ này phải mang

  Long Hoa mở Hội lọc sàng

  Hai ngàn phép thử ôm vàng mà lo

  Mê thì phải chịu rủi ro

  Tu nhân tích đức chẳng lo phận nghèo

  Nhân lành tăng trưởng ươm gieo

  Xuân về hoa nở xuân gieo lộc chồi

  Thế gian sinh diệt luân hồi

  Long Hoa Tam Hội Đất Trời ban ân

  Phật Bà Bồ Tát Quan Âm

  Đại bi cứu khổ dưới Trần qua mau

  Bàn tay phổ độ nhiệm màu

  Cứu sinh nhân loại toàn cầu bình yên

  Độ đời bởi có nhân duyên

  Long Hoa tu Phật tu Tiên phúc dầy

  Đạo Mầu sáng tỏ từ nay

  Tâm linh ba cõi ra tay cứu nàn

  Duyên lành Phật độ bình an

  Con nguyền nhập cõi Niết Bàn tu tâm

  Đời xưa nay phạm lỗi lầm

  Giờ xin sám hối giữa Trần độ nhanh

  Năm câu niệm Phật hiệu danh

  Thuyền từ cứu độ nạn lành chúng sinh

  Hư không Địa Mẫu dưỡng sanh

  Phù linh diệu dược nước thành thuốc Tiên

  Bạch Y Tuyết Sơn ứng liền

  Di Lặc độ thế viên thiên đủ đầy

  Thiên Đình khởi lệnh cung mây

  Hội Hoa cứu thế đợi ngày xuất quân

  Toàn người hiền sĩ siêu nhân

  Đời không vướng bẩn bụi Trần thanh cao

  Thiên Đình Pháp Giới truyền trao

  Quan Âm Bồ Tát phép mầu tưới ban

  Độ người tâm đức giàu sang

  Tài cao đức rộng mở mang thế thời

  Long Hoa Đại Đạo hoàng khai

  Ta bà thế giới người người tỏ thông

  Dựng xây Thế Giới Đại Đồng

  Bỏ ác làm thiện đời không hận thù

  Minh tâm trì giới chuyên tu

  Tuệ năng tinh tiến hết ngu hết hèn

  Từ bi thắp sáng ngọn đèn

  Đặng chờ chín phẩm Đài Sen phúc nhà

  Vận này Hội hết tinh hoa

  Ba ngàn năm trước trải qua một thời

  Hư không Mẫu định tính rồi

  Di Lặc độ thế thay thời Thích Ca

  Chính Ngài Giáo chủ Long Hoa

  Cùng với Bồ Tát Phật Bà Quan Âm

  Khai hoa độ thế cứu dân

  Ta bà đứng chủ Long Vân bảo toàn

  Phật Trời giải thoát thế gian

  Thiên Đường cực lạc hân hoan đón người

  Tinh hoa là của Đất Trời

  Chăm hoa hoa nở ngàn đời ngát hương

  Chính Đạo chỉ một con đường

  Nguyện cầu Tam Bảo thập phương soi đường

  Sáu trần năm uẩn là không

  Chí Minh Ngọc Phật còn trông còn chờ

  Giáng Trần khuyên bảo con thơ

  Lên Thuyền Bát Nhã sang bờ tâm linh

  Tới nơi bờ giác hiển vinh

  Hành thâm Bát Nhã vô minh nhiệm mầu

  Phép Phật huyền diệu cao sâu

  Long Hoa Tam Hội bắc cầu cho sang

  Sửa sang cá tính lửa lòng

  Thật thà ngay thẳng không gian dối người

  Từ bi hỷ xả cho đời

  Thù xưa oán mới nguyện lời độ tha

  Nguyện từ khẩu ý chua ngoa

  Gắng công xây thiện giữ hoà đức nhân

  Sinh thành báo đáp phụ ân

  Hiếu trung gìn giữ cán cân công bằng

  Vợ chồng bách lão giai niên

  Thề không lỗi đạo ngừa ngăn phụ tình

  Anh em trong một gia đình

  Trên hoà dưới thuận kính nhường giúp nhau

  Bạn bè trọn nghĩa trước sau

  Thế thời mới được dài lâu vững bền

  Đạo thầy nghĩa tớ không quên

  Phép khuôn gìn giữ nếp nền sáng trong

  Ơn sâu tạc dạ ghi lòng

  Được ăn quả ngọt nhớ công gieo cày

  Đạo mầu góp sức dựng xây

  Hồng phúc Cha Mẹ trao tay con cầm

  Thời cơ Tạo Hoá xoay vần

  Tu hành nhập thiện có phần nào cho

  Long Hoa Tam Hội chuyến đò

  Đưa người lương thiện sang bờ phúc vinh

  Nhiệm mầu khoa học tâm linh

  Đèn Trời đuốc Phật Tâm Kinh dẫn đường

  Tâm sáng soi rọi mười phương

  Trừ đi cộng lại Âm Dương tổng hoà

  Đất Trời kết lại tinh hoa

  Thiên Đường rộng mở giáng Toà Bồng Lai

  Long Hoa quy tụ nhân tài

  Độ đời cứu thế trong ngoài ấm êm.

  *****

  Giờ mạt vận xoay vần đã đến

  Cõi Trần phàm pháp giới ta bà

  Lệnh truyền lập Đại Đạo Hoa

  Cứu sinh mạt kiếp ta bà khắp nơi

  Phép mầu nhiệm đã thời sáng tỏ

  Thuốc dược đông rạng rỡ núi hồng

  Thuỷ thanh cam lộ tương đồng

  Giáng về Trần thế cứu vòng hoạ tai

  Khai Bút Pháp tỏ bày sau trước

  Mệnh Thiên Cơ đã bước khởi đầu

  Canh ba gần cuối dãi dầu

  Thanh lọc Hoa Hội chứng vào cứu sinh

  Nay Phật Mẫu rõ tình ban xuống

  Lệnh ta bà tỏ tưởng Long Hoa

  Lệnh cho Tam Bảo Ba Toà

  Lọc xong hoàn sổ Long Hoa báo về

  Giờ Trái Đất bốn bề khói lửa

  Nước lũ dâng dàn dụa lệ sầu

  Chuyển rung sập lở rõ màu

  Hoạ tai xẩy đến Hoàn Cầu khắp nơi

  Bệnh dịch, hoạn nạn tơi bời

  Khổ đau Trần thế mệnh Trời chuyển xoay

  Trần phàm nào có ai hay

  Không tu có thoát nạn này được chăng?

  Mẫu về Mẫu đã khuyên răn

  Bao nhiêu năm đã tỏ phần cùng con

  Thế nhưng thấy ướp hằng còn

  Đồng tiền chức trọng mỏi mòn phàm nhân

  Mẫu về phán bảo ân cần

  Khuyên con Trần thế tu nhân tròn đầy

  Vậy mà nghịch cảnh đổi thay

  Đã không tu lại nhiếc rầy người tu

  Chỉ quen bịp bợm bòn xu

  Chỉ quen ăn uống lu bù rượu bia

  Chỉ quen ông nọ bà kia

  Chỉ quen ăn nói lè nhè nhuốc nhơ

  Mẫu đã phán thiên thu tai hoạ

  Mẫu đã truyền thiên hạ u sầu

  Mẫu truyền đại mạt tỏ màu

  Thiên Cơ vận chuyển vào đầu Thượng Nguyên

  Thương con Trần thế Mẫu truyền

  Để mà tu đức phước duyên đủ đầy

  Vậy nên mạt vận vần xoay

  Cũng đà khởi điểm tỏ bày Trần gian

  Nay Hoa Hội huy hoàng báo rõ

  Lập Đạo Mầu cứu độ muôn dân

  Mẫu sàng Mẫu sẩy Mẫu cân

  Ba Toà Tam Bảo lọc dần Thượng Nguyên

  Thiên Đình Pháp Giới lệnh truyền

  Tam Bảo giáng bút đồng phiên ta bà

  Giáng Thơ vận mệnh phán ra

  Để cho dân chúng biết mà tu thân

  Thế mới biết Trời cân Trời nhắc

  Thế mới tường loạn lạc Trần phàm

  Cho dù cốt cách khôn ngoan

  Đồng tiền chức trọng gian tham mạt về

  Cho dù biết vận chuyển bề

  Mà không tu được cũng về mạt kia

  Cho dù Vua Tướng đó thì

  Mà không tu được cũng về một nơi

  Cho dù tu Phật tu Trời

  Tâm xà khẩu Phật mạt thời không qua

  Cho dù làm thầy cúng ma

  Làm không đúng pháp cũng ra một gò

  Cho dù làm thầy tu chùa

  Tu không chính đạo, không chừa một ai

  Lệnh truyền Thiên Thượng tỏ bày

  Tu Trời tu Phật ai ai cũng đồng

  Mới thời qua được bên sông

  Bên bờ giáp ngạn Đại Đồng Thượng Nguyên

  Con Thuyền Bát Nhã ngày đêm

  Sàng đi lọc lại, người hiền chở qua

  Lệnh truyền Đại Đạo Long Hoa

  Pháp Giới thành lập học là Phép Thiên

  Cứu hết tất cả người hiền

  Trong thời mạt vận Thượng Nguyên đón về

  Nay Pháp Giới Thiên Đình báo rõ

  Mệnh Thiên Cơ đã tỏ mạt sang

  Giữa đông Kỷ Mão có hàng

  Đầu Xuân năm mới chứng sang Canh Thìn

  Long Hoa Tam Hội cứu nàn

  Long Hoa Tam Hội lọc sàng Thượng Nguyên

  Long Hoa Mẫu phán Lệnh truyền

  Long Hoa thực hiện chứng phiên Ý Trời.

  *****

  Long Hoa báo rõ mọi nhà

  Phải biết tu Phật mới thoát qua

  Kỳ thời mạt vận nơi Trần thế

  Đò chiều chuyến chót vượt Ngân Hà

  Thượng Nguyên tu Phật tại gia

  Ai ai cũng phải tu là mới yên

  Mệnh Thiên Cơ đã chuyển miền

  Con Thuyền Bát Nhã về bên vĩnh hằng

  Thượng Nguyên phải được sáng trong

  Sàng đi lọc lại ở dòng tu gia

  Thiên Đình Pháp Giới ta bà

  Báo cho tất cả tu gia Lệnh này

  Thương cho dân chúng ngu nguây

  Thế thời chuyển vận tỉnh say biết gì

  Trên Trời đã thấy rõ thì

  Chòm Sao Bắc Đẩu nghiêng về phương Nam

  Thiên Đình hạ thế Trần gian

  Cứu đời mạt vận, vớt sang thái bình

  Luật Trời như ánh bình minh

  Từ đất Nam Việt giáng linh báo cùng

  Báo khắp thế giới muôn vùng

  Hoạ tai mạt kiếp tỏ tường Trần gian

  Nay Ta báo tin rõ ràng

  Thượng Nguyên tất cả chuyển sang tu nhà

  Thượng Nguyên cứu vớt cơn qua

  Thượng Nguyên cứu thế gian qua mạt này

  Thượng Nguyên đến được mới tài

  Thượng Nguyên được hưởng đủ đầy sướng vui

  Thượng Nguyên chia ngọt sẻ bùi

  Thượng Nguyên thế giới loài người bình sinh

  Thượng Nguyên thế kỷ tâm linh

  Thượng Nguyên mới có thái bình Trần gian

  Thượng Nguyên đời rộng thênh thang

  Thượng Nguyên sáu vạn niên tràng sướng vui

  Thượng Nguyên khoa học đổi đời

  Thượng Nguyên khoa học mới thời cao siêu

  Thượng Nguyên Ta báo đã nhiều

  Thượng Nguyên Vũ Trụ như diều bay cao

  Loài người đến các vì sao

  Thượng Nguyên tất cả đi vào tâm linh

  Ta, Đệ Tử Thiên Đình báo rõ

  Đời Thượng Nguyên chan chứa tình người

  Phải qua mạt vận thế thời

  Di Lặc mới vớt về đời Thượng Nguyên.

  (LC Việt Nam, 12-1999)

  (Từ kynguyentamlinh.com,thơ văn linh cảm)

Leave a Reply