SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI

Jun 25, 11 | | 2,867 views | No CommentsShare |
Sắc sắc, không không, sắc thị không
Sắc không, không sắc cũng lòng vòng
Tâm sanh tướng hiện, đường sanh tử
phongcanh3Chẳng không vô sắc gặp…Tiên Ông!!!


An nhiên tự tại thấy Trời trong
Chẳng sắc vô không ấy mới đồng
Còn biệt Ngã-Nhơn còn phiền não
Lòng không chướng ngại đặng thong dong


“Thánh bất khả tri”, sao lý luận?
“Công bất khả nghị”, lập nên công
Trí phàm vẽ rắn, rồng, cua, cọp
Đường Tiên chẳng thấy, chợ thì đông


Một tiếng chuông bon, tỉnh giấc nồng
Ngặt còn quả nghiệp trả chưa xong
Đường tu ví biết là cao thượng
Thì phải chuyên cần chớ ở không


TẬP THƠ HOA ĐẠO
Huyền Không Quách Minh Khôi


HỒI HƯỚNG TÂM
SẮC KHÔNG VÔ ĐỐI
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply