HỒI HƯỚNG TÂM

Jun 22, 11 | | 9,724 views | No CommentsShare |
hoihuongtamHồi hướng tâmThầy là Đấng trọn lành hóa độ,

Soi sáng đường diệt khổ vạn linh;

Tử sinh lịch kiếp tiền trình,

Luân hồi nhân quả rõ mình là ai.

Nay nương Bóng Cao Đài Đại Đạo,

Con gìn tâm thọ giáo Thầy truyền;

Quày chơn, cải hối tầm nguyên,

Quay về cội gốc đoạn tiền nghiệp căn.

Xưa vô lối lăn xăn đời mộng,

Trôi nổi đời lêu lổng phàm tâm;

Sai ngoa, dui dễ, lạc lầm,

Theo bầy tà kiến đọa trầm bến mê.

Đời là chốn lê thê khổ ải,

Vui sướng nên mê mãi quên Thầy;

Trước sau rồi cũng có ngày,

Hết cười rồi khóc ngô ngây, dật dờ.

Đâu phải kẻ tệ khờ không hiểu,

Đèn huệ tâm chẳng chiếu chẳng tầm;

Thiên lương chơn tánh một mầm,

Đa mang tục lụy biết tầm về đâu?

Đâu phải đến phương nào xa thẳm,

Chẳng phải lần non hải cao thâm;

Nhiệm mầu là chỗ nơi tâm,

Tịnh yên mới thấy rõ mầm Đạo Cao.

Nay con nguyện quay đầu nhìn lại,

Hồi hướng tâm mong thấy được Thầy;

Dốc tin cầu nguyện đêm ngày,

Xin Thầy soi dẫn an bài cho con.

Dầu cho đến sức mòn lực kiệt,

Còn chút tâm cũng quyết tin Thầy;

Trùng muôn vạn khổ dặm dài,

Tâm linh con nguyện dâng Thầy định phân.

Nay trong cảnh khổ trần mạt kiếp,

Con tịnh tâm để tiếp điển Thầy;

Đi về nẻo chánh đường ngay,

Chí tin hồi hướng theo Thầy tầm Nguyên ./.


– Tý thời 18.4. Tân Mão ( 19/5/2011 ) Chim-RiSẮC KHÔNG VÔ ĐỐI
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply