NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI

Jun 20, 11 | | 3,329 views | No CommentsShare |
phongcanh2Cuộc thế quay nhìn không với không
Lo chi cho vướng bận nơi lòng
Đảo điên tính toán chưa phân biệt
Nghĩ thấy hình trần lại rỗng không
Tranh đấu tấn tuồng như ảo ảnh
Ưu tư chi lắm phải long ngong
Tình người tìm mãi mà chưa gặp
Thôi nhé, đủ rồi tu chắc xong!


TẬP THƠ HOA ĐẠO
Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply