TÀI NHÂN – NHÂN TÀI

Jun 17, 11 | | 19,220 views | No CommentsShare |
phong canh

TÀI NHÂN

Ngỡ bước tài nhân, luống dặm trường
Chông chênh thế cuộc, nghĩ mà thương
Dưới kéo, trên ghì, tâm vướng víu
Lên bờ, xuống bãi, dạ vấn vương
Tấn thối, lưỡng nan, sao đúng vị
Trong ngoài, hai ngã, phải tự cường
Quân tử, tùy thời, thông ứng biến
Thiên tùng nhân vị, đắc thiên lương.

28 / 9 / Canh Dần
Thanh Đường


phongcanh1

NHÂN TÀI

Vận lỡ tài nhân, lắm đoạn trường!
Nhân tài “Uyên” “Dước” nghĩ thương thương.
Bó gối đành tâm sao trối mặc?
Giận đời điên đảo tặc ma vương.
Chí quyết đường tu cho xứng vị,
Bền lòng đi suốt Đạo cao thâm.
Nhân tài dụng đức, thông thời thế.
Hiệp tùng Thiên Địa thể Thiêng Lương!

Chim Ri xin họa đôi vần với bài TÀI NHÂN
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply