NGHE PHÁP PHẬT

Jun 16, 11 | | 2,476 views | No CommentsShare |
Phat NgocÔi mầu nhiệm như lời Kinh
Nghe xong bừng tỉnh biết mình chiêm bao
Thế gian dù sắc trăm màu
Cũng đều một cội chung bào vậy thôi
Mê – nghe Phật, vẫn luân hồi
Vì còn níu giữ cái tôi của mình
Ví bằng chẳng nói làm thinh
Niêm hoa vi tiếu lời Kinh vỡ hồn
Sắp mình cúi lạy Thiên Tôn
Nguyện mình học Phật độ hồn mai sau
Tám mươi bốn Pháp nhiệm mầu
Vo tròn tiêu tán chợt vào Chơn Không
Hiểu rằng Hữu vốn là Không
Ngộ rằng Tướng cũng là Tâm khác nào
Niết Bàn đâu phải trời cao
Thông tường chơn lý thì vào được ngay
Mấy lời chơn thật tỏ bày
Người nghe thấu lý không hoài uổng công

TẬP THƠ HOA ĐẠO
Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply