VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT

Jun 10, 11 | | 7,231 views | No CommentsShare |
Nhẫn là phương pháp đệ nhứt cho thế gian và xuất thế gian. Nhờ tu nhẫn mà người tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình yên vui, quốc gia thạnh trị. Người xuất gia tu nhẫn mà thành công đắc quả.

Nhẫn là nhẫn nhục, tiếng Phạn gọi là SẰN – ĐỀ BA MẬT, nghĩa là: nhẫn nhục đến bờ giải thoát.

Nhẫn có ba hạnh:

I . NẠI OÁN HẠI NHẪN

II . AN THỌ KHỔ THÂN
      01. An thọ khổ nhẫn được tròn danh giá
      02. An thọ khổ nhẫn xứng đáng người thầy
      03. An thọ khổ nhẫn để làm tròn bổn phận người cha
      04. An thọ khổ nhẫn trọn đạo hiếu
      05. An thọ khổ nhẫn làm tròn phận mẹ
      06. An thọ khổ nhẫn trong tình mẹ chồng nàng dâu
      07. An thọ khổ nhẫn vợ chồng chung thủy
      08. An thọ khổ nhẫn trị dân
      09. An thọ khổ nhẫn làm quan
      10. An thọ khổ nhẫn trong tình anh em, nghĩa bạn, an tự thân

III . ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN


Nại oán hại nhẫn: là cam chịu kẻ oán hại, kẻ oán ghét hại, ta chỉ tránh né, không được thì cam chịu, vui chịu không trả thù, vì xét kẻ oán hại ta ắt có oan gia đời trước, nên nay cam chịu vui trả.

Ví cũng như trâu cày ruộng phải cho rồi thửa ruộng mà lại không chịu cày, vặn nài bẻ ách, rồi thì chủ cũng làm cái ách khác chắc hơn, phải cày cho xong thửa ruộng.

Nhẫn chịu cho nghiệp trước hết, lại đặng thêm tuổi thọ cho hiện tại, nhẫn là tròn cả bổn phận hiếu, trung, nhơn, lễ, nghĩa, trí, tín.

Đạo hiếu của người con sống trong gia đình êm ấm thuận hoà, con lo phụng dưỡng cha mẹ là nằm trong phạm vi hiếu đạo. Còn nghịch cảnh như ông Thuấn mà tròn hiếu đạo là do nhẫn nhục mà nên: Mẹ ghẻ, em khác cha ganh hại, cho đến cha là ông Cổ Tẩu cũng nghe lời vợ nhỏ mà oán ghét. Ông Thuấn nhẫn nhục cho tròn hiếu đạo là “nại oán hại nhẫn”.

Nguyên cha ông Thuấn rất hung bạo, người đương thời gọi là Cổ Tẩu (người mù). Mẹ ông mất sớm, cha lấy vợ kế sanh con tên Tượng, vì nghe lời dèm pha của vợ nhỏ, nên Cổ Tẩu không ưa ông Thuấn định giết đi. Mẹ ghẻ thì oán ghét, em là Tượng thì ngạo nghễ, nhưng ông Thuấn cam chịu, chiều chuộng khổ sở, nhờ vậy mà trong nhà vẫn êm ấm, và tròn đạo hiếu. Có lần Cổ Tẩu sai Thuấn lên lợp nóc lẩm, rồi rút thang đốt lẩm, Thuấn nhờ có nén lớn bọc gió nhảy xuống an toàn. Ở Hàm Tân rất nhiều thú dữ, Cổ Tẩu sai Thuấn đến đó lấy đất làm đồ gốm định cho thú dữ ăn đi, nhưng Thuấn đến đó vẫn bình yên vô sự. Đầm Lôi Trạch thường có sóng to giông lớn làm chìm ghe thuyền. Cổ Tẩu sai Thuấn đến đó chài cá, ba năm liền vẫn sóng lặng gió êm. Cổ Tẩu sai Thuấn đào giếng, chờ đào xuống sâu rồi lắp đất lại, để chôn Thuấn, nhưng Thuấn biết trước đào ngách núp rồi lên được.

Ngu ThuanCổ Tẩu sai Thuấn vào Liệt Sơn cày ruộng giao ba ngày phải xong, không xong bắt trị tội. Với thửa ruộng mênh mông không sao ba ngày cho xong, Thuấn vào ruộng khóc lên vì sợ mắc tội, cảm động trời đất, voi ra cày ruộng, chim xuống nhổ cỏ ba ngày làm xong về phục lịnh cha.

Vua Nghiêu nghe danh hiếu liền cho vời Thuấn về gả hai người con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi được vua Nghiêu truyền ngôi. Nối ngôi Đường Nghiêu lấy hiệu là Đường Ngu, vua Thuấn trị vì mười tám năm chỉ ngồi đàn khúc Nam Phong mà thiên hạ âu ca lạc nghiệp.

Ông Thuấn nổi tiếng là đại hiếu, nhưng người ta quên cái hạnh năng nhẫn của Ông, cái nhẫn mà dù bao nhiêu người ghét hại: cha nghe lời vợ nhỏ định giết hại, em khác mẹ khinh lờn ghét hại, mẹ ghẻ ghét hại, cái việc đáng nhắc nhở muôn đời là sức năng nhẫn mà thành đại hiếu và hoàn toàn các hạnh tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ.

Lời người và sách vở thường khen ngợi: Ông Thuấn nhờ hiếu hạnh mà làm nên nghiệp lớn. Chớ không nghĩ đến ông Thuấn nhờ nhẫn mà nên hiếu trung và nên sự nghiệp vĩ đại .

Ông Thuấn tu nhẫn trong hoàn cảnh đó gọi là “nại oán hại nhẫn”.

Trang bìa tôi đã nêu chữ “NHẪN” ngàn vàng, nhưng ở đây thử ai đem ngàn vàng đổi lấy sự nghiệp của ông Thuấn có được không? Vậy phải nói nhẫn là vô giá, là quí hơn cả trên thế gian này không gì bằng.

* * * * *MẪN TỬ KHIÊN
man_tu_khienTử Khiên tên là Tổn, học trò Khổng Tử, sanh vào thời Xuân Thu, mẹ mất sớm, người dì ghẻ đối với Ông vô cùng khắc nghiệt, nhưng Ông vẫn kham chịu một lòng hiếu thuận. Mùa đông rét mướt, hai em con riêng của dì ghẻ thì mặc áo lót bông ấm, còn Khiên thì mẹ ghẻ cho mặc áo độn bông lau bên trong không ấm được. Tuy lạnh lắm, nhưng không khi nào Khiên hở môi than trách. Một hôm, cha Ông đi dạo chơi, Ông đi theo đẩy xe, vì lạnh quá cóng tay làm rơi tay xe, thấy thế cha ông xem kỹ, mới biết mẹ ghẻ ác nghiệt cho con chồng bận áo độn bông lau để cho bị lạnh đến thế. Khi về nhà cha ông định đuổi người đàn bà ác nghiệt ấy đi, Mẩn Tử Khiên khóc nói:

– Xin cha đừng đuổi kế mẫu, vì người còn ở lại thì chỉ mình con chịu rét thôi, còn người đi rồi cả hai em cũng chịu rét…

Ông cha nghe theo, người kế mẫu cảm động cử chỉ của Khiên, nên đổi tánh thương Khiên nhiều hơn.

Mẫn Tử Khiên kham chịu oán ghét của mẹ ghẻ cho tròn đạo hiếu là nhờ “nại oán hại nhẫn” và lại cảm phục được mẹ ghẻ ác độc. Nhẫn mới là căn bản cho muôn pháp lành khác, trong đạo Phật dùng pháp nhẫn tu hành vừa tế độ, vừa thành công đắc quả. Xưa Phật còn tại thế, một hôm ông Buộc – Na muốn đến xứ người chưa biết đạo, để hóa độ cho họ, nên đến bạch Phật xin đi, Phật hỏi:

– Ông đến đó người ta không ưa họ mắng chửi Ông thì sao?

Buộc – Na bạch: – Họ vẫn tốt vì họ chưa dùng cây gậy đánh đập con.

– Như họ dùng cây gậy đánh đập Ông thì sao?

– Bạch Thế Tôn: Họ vẫn tốt vì họ chưa giết hại con.

– Như họ giết hại Ông thì sao?

– Bạch Thế Tôn: Họ giết hại con vẫn vui vẻ xả bỏ xác thân ô uế này.

Phật dạy: – Được, vậy Ông nên đến xứ đó để hóa độ họ vậy.

“Nại Oán Hại Nhẫn” là một tâm lực đại hùng vô ngã vị tha phi thường chỉ có người ngộ được lý vô sanh mới làm trọn vẹn được.

*******************************************************************************

Soạn giả: NHỰT LONG
Viết xong ngày an cư tháng hanh hạ năm Ất Sửu 1985

*******************************************************************************

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Leave a Reply