DƯỠNG THẦN

Jun 7, 11 | | 3,136 views | No CommentsShare |
phongcanh4Dưỡng tánh tồn tâm kiến Như Lai

Huệ quang rạng chói Đấng Cao Đài

Bế môn, dục vọng tiêu tiêu mất

Đóng cửa, thân phàm thoát thoát tai

Ngậm miệng làm phương gom tụ Khí

Lạt chay cho sạch mảnh hình hài

Lòng phàm, tham đắm từ đây dứt

Hồn nương Thần khí đến Thiên thai


TẬP THƠ HOA ĐẠO
Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply