TU THÂN

Jun 2, 11 | | 2,248 views | No CommentsShare |
ChuaTayAn
Trường đời bể khổ để tu thân
Phải trả cho xong mối nợ trần.
Cơm áo gia đình ơn Tổ Quốc
Vuông tròn nhơn đạo một công dân.
Lần theo chánh pháp tầm chơn lý,
Vật chất từ nay hãy bỏ lần.
Một kiếp qua rồi liền giải thoát,
trở về Thầy Mẹ hưởng Thiên Ân.

Trần Xuân Huy.CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply