TU DƯỠNG

May 26, 11 | | 9,207 views | No CommentsShare |
la bo deTrong Tâm gìn giữ tịnh thanh,
Ngoài Hạnh thể hiện chân thành khiêm cung.
Khi nói, trung thực với lòng,
Khi nghe, lòng lắng cảm thông với người.
Đóng góp, hòa diệu tươi cười,
Cho ý thêm rõ, cho người thêm vui.
Lạc quan sống giữa Cõi Đời,
Để ý, tu tập thời thời thăng hoa.
Con đường trước mặt chẳng xa,
“Nằm ngồi đi đứng vào ra”tập tành.
Cho lòng tịnh tịnh thanh,
Mong ngày cảm nhận Cao Xanh Ơn Thầy…


MINH TRANH
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply