PHẬN GÁI THEO CHỒNG

May 20, 11 | | 3,226 views | No CommentsShare |
meLạy cha con đến ở nhà người
Phận gái tùng phu phải phận thôi
Sanh trưởng nhờ cha công khó mõi
Dưỡng nuôi cậy mẹ khó đền bồi
Khôn ngoan được dạy từ thơ ấu
Nói nín luyện rèn thuở nằm nôi
Trưởng thành ra vẻ trang hiền thục
Làng xóm ngợi khen khéo nắn người


Rồi đến một ngày cha gả con
Chọn xem vừa lứa đặng vuông tròn
Chồng hay giỏi dắn yêu thương vợ
Rể quý thảo hiền đáng cháu con
Sang giàu chẳng kể tình trên hết
Nghèo khó không phân miễn phận tròn
Thầm khấn Ông Bà theo hộ trẻ
Tình chồng nghĩa vợ chẳng phai mòn


Một lạy Từ Thân ruột cắt đau
Thâm ân từ lúc nặng thai bào
Chưa đền nợ hiếu trong muôn một
Nay phải theo chồng xót rốn nhao
Nghĩ thẹn cho tình chưa vẹn vẻ
Buồn vì xa cách lệ dâng trào
Mai mốt con về phương xứ lạ
Còn ai ve vuốt trái tim đau


Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply