TIÊU DAO

May 12, 11 | | 3,349 views | No CommentsShare |
tieudaoNgười tu đi tìm vui
Tìm hạnh phúc cuộc đời
Tìm nụ cười bất diệt
Trong cảnh đời ngược xuôi


Người tu đi tìm hương
Mùi vị đạo Chân thường
Sáng ngời trong tịch lặng
Phảng phất khắp mười phương


Người tu vững lòng tin
Nhân quả thường nhắc mình
Luân hồi không trở bước
Chứng đặng quả Vô sanh


phongcanh7Người tu phải từ bi
Thù oán dẹp tức thì
Tâm bao dung độ lượng
Thanh thoát dáng oai nghi


Người tu thường xả thân
Chuộng cuộc sống thanh bần
Tánh ái không trước nhiễm
Khổ lụy không hại thân


Người tu cười thật tươi
Đứng giữa phải – trái đời
Buông rơi bao niệm lự
Hồn lộng bốn phương trời


Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply