VỀ ĐI

Apr 13, 11 | | 7,815 views | No CommentsShare |
phongcanh8Đã biết đời đen trắng
Trong đục nước một dòng
Muốn tâm yên phẳng lặng
Đừng phóng ngoại bung lung


Đã rõ tình nhân thế
Như phiến mây trên trời
Trôi đi là đi mãi
Thì mau tỉnh người ơi!


Đã hiểu đời ảo mộng
Như sương gieo đầu cành
Tụ tan loáng chớp mắt
Thôi, về tu chắc xong

phongcanh9
Đã thấy ngưới dối giả
Trở mặt sớm quay lòng
Phiên chợ đời mặc cả
Về đi, chớ đèo bồng


Đã đau thương một kiếp
Thức tỉnh để rèn lòng
Người ôi, đừng có hoài mong
Đời là sương khói của vòng tử sanh


Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply