BIẾT THƯƠNG MÌNH

Mar 24, 11 | | 2,483 views | No CommentsShare |
phongcanh15Cha mẹ sanh, thì mình phải yêu

Chẳng dám phiêu lưu dốc ải đèo

Liễu nghĩa cuộc đời lòng ổn định

Am tường sự thế ý an nhiên

Lưới trần giam nhốt chim ham thực

Mê trận quanh co kẻ tạo phiền

Thương mình gắng chí đi đường lớn

Nương bóng Từ Bi đến cửa Thiên


phongcanh14Thương mình mình mới độ lấy mình

Trả công đức hiếu mẹ cha sanh

Giữ thân không vướng vòng lao ngục

Gìn ý chẳng thèm của thế nhân

Túc trái không gầy thêm mối nhợ

Oan gia bớt tạo được thơm danh

Tiếng chuông cảnh tỉnh kêu vang khắp

Giấc mơ hồ điệp hóa tan tành.


Huyền Không Quách Minh Khôi


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply