IM LẶNG LÀ VÀNG

Mar 7, 11 | | 4,027 views | No CommentsShare |


gomo1Vị Hoà thượng lớn tuổi tiếng ngắn tiếng dài gõ mõ. Tiểu Hoà thượng nhìn rất lâu rồi hỏi:

– “Thưa Sư phụ, vì sao Thầy không ngớt gõ mõ vậy? Thầy không mệt sao? Mõ không đau sao?”

Lão Hoà thượng mở mắt ra, cười nói:

– “Mõ, chính là thứ để Hoà thượng gõ, vì thế gõ mõ có thể làm cho chúng ta nghe được âm thanh, lại từ trong tiếng mõ chúng ta không ngừng nhắc nhở bản thân chúng ta, chúng ta cần phải tinh tấn, nổ lực.”

Tiểu Hoà thượng lại hỏi:

– “Vậy vì sao chúng ta không gõ thứ gì khác?”.

Lão Hoà thượng trả lời:

– “Mõ vừa gõ thì có thể vang, cái bồ đoàn để ngồi, con có gõ nó, nó cũng không có âm thanh. Thứ không thể kêu thì sẽ không bị gõ. Mà mõ thì được làm bằng gỗ, gỗ chắc chắn một chút thì có thể làm thành đòn tay, đáng tiếc gỗ này đã nhẹ mà lại không chắc, nên bị làm thành cái mõ, bị người ta gõ. Nhưng nếu nó không phát ra tiếng, làm sao có thể lại luôn bị người ta gõ? Làm người không nên học theo cái mõ”.

Tiểu Hoà thượng thưa:

– “Thưa Sư phụ! Cái mõ kia bị gõ, có biết đau không?”

su tung kinhLão Hoà thượng trả lời:

– “Biết, làm sao không biết được? Vạn vật đều có linh tính! Con không thấy gõ càng mạnh thì phát ra âm thanh càng lớn sao? Mà đây chính là nỗi buồn của cái mõ! Nó càng vang thì càng bị gõ. Không phải sao? Nhưng bản thân cái mõ thì sao? Nó lại cảm thấy, bị đánh thì nhất định phải phát ra âm thanh! không có âm thanh chính là cách chống đối người gõ một cách tốt nhất. Im lặng là vàng!

Liên Hải dịch


THA THỨ
CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG BIẾT ƠN – STORY OF APPRECIATION
CÂU CHUYỆN BÁT MÌ
MỘT HOÀN CẢNH HAI CUỘC ĐỜI…
NHỮNG LỜI ĐỂ SUY NGẪM
THE LAW OF THE GARBAGE TRUCK!
GIÁ TRỊ CỦA LỜI XIN LỖI
CHỈ CẦN 3 PHÚT ĐỌC và CẢ CUỘC ĐỜI PHẢI SUY GẪM…
BÁT MÌ CỦA LÒNG TỰ TRỌNG
NHÂN SINH TIỀN TIẾN TỨ BỘ
MƯỜI LĂM ĐOẢN KHÚC CỦA CUỘC ĐỜI
KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC CẢ! – THERE IS NO TRASH!
CÁT VÀ ĐÁ
MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VÃ…
MỘT CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG NHƯNG RẤT CẢM ĐỘNG
CUỘC SỐNG XÉT CHO CÙNG … LÀ BẢN SAO CỦA TÂM TỪ TA
ĐỜI NÀY TA SẼ CÒN GẶP CHA MẸ BAO NHIÊU LẦN NỮA?
TỜ GIẤY BẠC 20 ĐÔ-LA
ĐỌC và SUY NGẪM…
GIÀU HAY NGHÈO
CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI
15 ĐIỀU ĐÁNG ĐỂ CHÚNG TA SUY GẪM
MUA KÍNH ĐỌC CHỮ
TÂM THẾ NÀO NHÌN RA THẾ NẤY!!!
MỘT QUAN NIỆM VỀ TU HÀNH
HÓA GIẢI MẶC CẢM
MỞ CỬA TÂM HỒN
NGƯƠI LÀ AI?
Tôi để lại phiá sau tôi luồng ánh sáng nào?
Cởi Trói
Câu chuyện đầu năm: Động Cửa Thiền
KHÁC BIỆT GIỮA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Thuyết Âm / Dương
Của Cải Vật Chất Không Ðem Lại Hạnh Phúc
1′ => 4


Leave a Reply