CHƯ VỊ TIỀN BỐI CHÚC XUÂN 1966 & 1971

Feb 3, 11 | | 6,441 views | No CommentsShare |
TIỀN BỐI CHÚC XUÂN 1971 – NAM-THÀNH THÁNH-THẤT

Ngọ thời mùng 1 tháng Giêng Xuân Tân Hợi (27-1-1971)

__________

NgoMinhChieu

Thi:

NGÔ đồng chim trĩ đậu dung thân,

MINH tánh rán lo rửa nghiệp trần;

CHIÊU hội nguyên căn kỳ tận thế,

Giáng chào hướng đạo với Thiên ân.NGÔ-MINH-CHIÊU, Tiên Huynh chào mừng chư Thiên ân hướng đạo cùng chư hiền đệ, hiền muội.

Thừa lịnh Tòa Tam Giáo, thay mặt chư vị Hội Đồng Tiền Bối, Tiên Huynh giáng Cơ trần gian trong giờ nầy để lời hỏi han thăm viếng chư Thiên ân hướng đạo, cũng như các Thánh-Thất, Tịnh-Thất hiện diện cũng như khiếm diện, lời chào mừng thân ái đoàn kết để xây dựng tinh thần đạo đức bằng phương pháp phổ truyền giáo lý độ dẫn nhơn sanh.

Xuân Tân-Hợi (1971) đã đến cùng nhân loại, chúng Tiên Huynh để vài trang cùng chư Thiên ân hướng đạo cũng như chư hiền đệ, hiền muội và các em thanh thiếu niên:

Thi:

Nhơn sanh khi đã đến hồng trần,

Đắm tục đành quên chốn cố lân;

Giác ngộ sớm tu quày trở lại,

Để hầu hưởng cảnh vạn trường xuân.Tuy rằng Tiên cảnh dương trần có cách biệt, nhưng tình thương đương nhiên của Tạo Hóa vẫn đồng nhứt, mỗi người mỗi việc trong sứ mạng thế Thiên hành hóa. Sự hiện diện của lớp người hiện tại làm chúng Tiên Huynh hoan hỉ và cảm xúc vô cùng, muốn tặng nhau những gì để thể hiện lòng tri kỷ, nhưng mà:

Thi:

Tròi trọi lấy chi để tặng nhau,

Không hoa, không quả, rượu bồ đào;

Chỉ tình luyến ái lòng tri kỷ,

Mượn mấy vần thơ để tặng nhau.

Thi:

Và mượn hoa mai chốn thế trần,

Gọi là vật chất tặng người thân;

Hoa mai đang nở mùa Xuân thắm,

Thông cảm giùm nghe hỡi cố nhân.

Bài:

Tứ quí nhơn gian Xuân tại thủ,

Hỡi khách trần tìm thú thưởng Xuân;

Cùng ta nâng nhắc bút thần,

Điểm tô gấm vóc cho Xuân huy hoàng.

Vườn Tạo Hóa sẵn sàng vun quén,

Cho trăm hoa sắc bén hương nồng;

Trải qua mấy hạ thu đông,

Chờ Xuân Xuân đến tạ lòng tác nhân.

Đã trót nặng tình dân nghĩa Đạo,

Thì sao đành hoài bão tư riêng;

Canh tân là nghiệp lưu truyền,

Chọn hoa mai đến tặng miền trần gian.

Tặng sứ mạng trên đàng cứu thế,

Tặng Thiên phong trước bệ Cao Tiên;

Tặng người nhân đức tài hiền,

Tặng trang lãnh đạo mối giềng đảm đang.

Tặng những kẻ cơ hàn tâm đạo,

Tặng những người hoài bão nghĩa nhân;

Tặng người biết học lý chân,

Tặng cho những bậc keo sơn tu trì.

Tặng bạn có biết vì nhân loại.

Tặng người đang mật trải gan phơi;

Hy sinh hành đạo độ đời,

Theo chân kẻ trước dẫn người đi sau.

Nhìn nhân thế xiết bao duyên nghiệp,

Có chi vui cái kiếp phù sinh;

Vi nhân chút phận âu đành,

Bại thành mấy lúc nhục vinh mấy hồi.

Khi non nước giữa thời tao loạn,

Khi giống nòi cắt đoạn tình thâm;

Tiền nhân cơ nghiệp ai cầm,

Ai noi Hưng Đạo, ai làm Quang Trung!

Sức kình ngư vẫy vùng biển rộng,

Cánh đại bàng bay bổng trời xanh,

Bập bềnh một miếng mồi tanh,

Rủi may câu lưới mong manh vô tình.

Ôi ! thế sự phù bình là thế!

Hỡi ai còn quốc thể chăng ai!

Xem trong rồi lại ngắm ngoài,

Nồi da xáo thịt biết ai phân trần!

Nhìn hướng đạo tinh thần dân tộc,

Trót làm người thước ngọc khuôn vàng;

Khép mình giới hạnh đoan trang,

Dốc tu chi sá vinh sang cuộc đời.

(Nhưng)

Cũng khó yên trong thời tao loạn,

Khi giống nòi chia đoạn tình phai;

Muốn đem giáo lý hoằng khai,

Bao nhiêu thử thách đắng cay nhân tình.

Muốn thực hiện công bình bác ái,

Muốn trọn hành nhân ngãi từ bi;

Những điều trước phải thực thi,

Lòng tu là Đạo cứu nguy cho đời.

Xuân Tân-Hợi để lời khuyến nhủ,

Hỡi bạn trần tìm thú thưởng xuân;

Đây cành mai tặng cố nhân,

Mùa xuân bất diệt tinh thần thắm tươi.

Sắc mai trổ một trời quang ánh,

Nhụy mai phong lóng lánh hạt châu;

Gió Đông phơ phất dạt dào,

Vì đời mai trổ để hầu đón xuân.

Đem trần thế thanh tân mát dịu,

Đem nhân loài túng thiếu thành may;

Vi nhân đáng mặt trần ai,

Đáng trang hướng đạo Xuân mai tặng mời…


******************************************************************************

CHƯ VỊ TIỀN BỐI CHÚC XUÂN 1966 – VĨNH NGUYÊN TỰ (Long An)

Ngọ thời, mùng 1 tháng Giêng Bính Ngũ (21-1-1966)Kim Vân Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chư liệt vị trung đàn. Tiểu Thánh báo tin, có Đức Như-Ý Đạo-Thoàn Chơn-Nhơn giáng đàn. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.


(Tiếp điển:)

NHƯ-Ý ĐẠO-THOÀN CHƠN-NHƠN, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội đàn trung.

Thi:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.


* * * * *

hoamai1

Dành khi được đăng trình cõi thượng,

Là một ngày hết vướng nợ trần,

Công đầy quả đủ bản thân,

Trùng hoan huynh đệ thưởng xuân miên trường.

Chúc huynh đệ trên đường hành đạo,

Nương níu nhau thiện bảo kỳ công,

Chung vai sứ mạng gánh gồng,

Hoàn toàn nhiệm vụ ân hồng Thầy ban.* * * * *

Chúc xuân tạm gởi mấy hàng,

Rán lo công quả trùng hoan một ngày.Chư Thiên mạng, hiền đệ, hiền muội hãy nghiêm chỉnh tiếp các bậc tiền bối khai đạo sẽ tuần tự giáng đàn, Bần Đạo chào chung, xin phục hồi Tiên Cảnh, thăng.


(Tiếp điển:)

NGỌC-LỊCH-NGUYỆT, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào hiền đệ, hiền muội đẳng đẳng.

Bài:


hoa dao

Xuân ra hành đạo giúp đời,

Xuân làm công việc đất Trời Phật Tiên,

Chúc xuân tất cả bạn hiền,

Đủ đầy hạnh phúc trong niên Ngọ nầy.

Kết đoàn tay nắm chặt tay,

Cơ quan chấn chỉnh gặp ngày vinh quang.

Xuân vui tạm chúc mấy hàng,

Tiếp chư Tiền Bối giáng đàn, xin thăng.(Tiếp điển:)

Thượng-Trung-Nhựt, Tệ Huynh chào chư hiền đệ, hiền muội. Nhân tiết Xuân về, Tệ Huynh tạm trở lại cảnh xưa cũng nơi nầy làm căn cứ điểm tạo điều kiện mở đạo Cao Đài. Nhìn thấy hiền đệ, hiền muội đã nối chí hướng tiếp tục sự nghiệp hành đạo giúp đời, Tệ Huynh vui mừng khôn xiết.


tranh dong ho

Thi:

Mừng nhau cầu chúc tạm đôi vần,

Hành đạo giúp đời mới gọi Xuân,

Xuân đến với đời, đời hạnh phúc,

Xuân lai cõi tục, tục vui mừng.

Xuân nầy gánh Đạo hai chơn bước,

Xuân tới cứu đời đôi mắt rưng,

Xuân nữa Xuân đi Xuân hạnh phúc,

Là ngày thành Đạo mới trùng hưng.Hiền đệ, hiền muội thành tâm tiếp điển. Có Thượng Phẩm lâm đàn, Tệ Huynh xin kiếu, thăng.


(Tiếp điển:)

THƯỢNG-PHẨM Cao-Quỳnh-Cư, Tệ Huynh chào chư hiền đệ, chư hiền muội.

Thừa lúc Xuân sang, cõi trần hoàn im tiếng động, Tệ Huynh tạm về để đôi hàng chúc Xuân trong tình đồng nhiệm vụ.

Thi:

Xuân đến chúc nhau hưởng phước Trời,

Xuân đi thăm viếng khắp nơi nơi,

Xuân không phân biệt sang hèn đó,

Xuân chúc mọi người được thảnh thơi.Có Hộ-Pháp lâm đàn, chào chung đệ muội, xin thăng.


(Tiếp điển:)

HỘ-PHÁP Phạm-Công-Tắc, Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo, chào chư hiền hữu, hiền muội. Nhân tiết Xuân về, Bần-Đạo chúc cầu:

Xuân đến muôn nhà hưởng phước duyên,

Xuân đem hạnh phúc đến muôn miền,

Xuân không phân biệt vàng đen trắng,

Xuân Đạo huy hoàng vĩnh vĩnh miên.Có Tiếp-Pháp lâm đàn, Bần Đạo xin chào chung, thăng.


(Tiếp điển:)

TIẾP-PHÁP Trương-Văn-Tràng, Tệ Huynh chào mừng chư hiền hữu, hiền đệ, hiền muội.

Thi:

Kẻ ở người đi gẫm cũng buồn,

Xét ra mỗi phận mỗi vai tuồng,

Miễn sao sứ mạng nơi trần thế,

Hành đạo phải hành chẳng nói suông.Có Hiền Huynh Phan-Thanh sắp đến. Tệ Huynh xin kiếu, thăng.


(Tiếp điển:)

Phan-Thanh, Tệ Đệ mừng hiền huynh Huệ-Lương.

Thi:

Nhớ lại năm xưa cũng cảnh trần,

Cùng nhau siết chặt mối tình thân,

Chung vai gánh vác cơ quan Đạo,

Thành bại sợ lo biết mấy lần.Có Lê-Kim-Tỵ đến. Tệ Đệ xin kiếu từ, thăng.


(Tiếp điển:)

Lê-Kim-Tỵ, nhân tiết Xuân về, Tệ Huynh để vài hàng kỷ niệm tặng chung trong tình đồng đạo, đồng chí hướng.


tet

Nay về chốn Tiên Tòa cảnh cũ,

Tệ Huynh nào vui thú chi đâu,

Nhiệm vụ xưa mấy lúc dãi dầu,

Chưa thành đạt lòng này còn luyến tiếc.

Cùng các Đấng Tệ Huynh lãnh việc,

Khắp Âu Châu tùy lúc độ người đời,

Cho họ tường giáo lý Đạo Trời,

Miền Đông Á một ngày sáng lạng.Có chơn linh Nguyễn-Trung-Hậu đến, Tệ Huynh xin kiếu, thăng.


(Tiếp điển:)

Nguyễn-Trung-Hậu chào chư Thiên Mạng, chư hướng đạo Cao Đài.

Thi:

Một kiếp phù sanh chẳng bấy lâu

Loay hoay tóc bạc phủ lên đầu,

Việc đời mê mế chưa thu xếp,

Cái chết kề bên nghĩ phát rầu!Tệ Huynh xin từ giã chung chư liệt vị, chư hiền hữu, hiền muội, xin kiếu, thăng.

XUÂN HỒNG ÂN KHAI CƠ GIÁO PHÁP
BAN ƠN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
MÙA XUÂN ĐẠO ĐỨC
MÙA XUÂN TẤT THẮNG – Thuyết trình viên: Huệ Khải – Diễn ngâm: Thanh Mai
Mùa Xuân Tất Thắng 1.
Mùa Xuân Tất Thắng 2.
Mùa Xuân Tất Thắng 3.
Mùa Xuân Tất Thắng 4.
Mùa Xuân Tất Thắng 5.


Leave a Reply