BAN ƠN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Jan 28, 11 | | 2,337 views | No CommentsShare |

THIÊN-LÝ-ÐÀN

Tý thời 29 rạng mùng 1 tháng Giêng Canh Tuất (5-2-1970)xuan

Thi:

MẸ đến trần gian để thưởng Xuân,

Cùng con lớn nhỏ được vui mừng,

Con mừng thưởng đặng mùa Xuân Ðạo,

Xuân Ðạo lập thành đức Thánh nhân.DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con.

Mẹ đến trần gian giờ nầy để ban ơn lành cho các con trong ngày Xuân đến.

Hỡi các con! Thử kiểm điểm lại đời sống hiện tại, các con hưởng được bao nhiêu mùa Xuân và trải qua bao nhiêu lần Ðông tàn giá rét? Các con hãy quay về dĩ vãng rồi nhìn lại hiện tại, bao nhiêu sự thế lẩn quẩn loanh quanh bên mình các con không còn một việc nào khác lạ hơn nữa. Tuy vậy, các con có một điểm đáng lưu ý là mùa Xuân của các con là mùa Xuân đạo đức. Vì vậy Mẹ đến với các con để các con vui tiến bước trên đường trần đầy gay go chướng ngại. Có vượt được hết những gì chướng ngại gay go, các con mới đạt đến công phu tối thượng để chứng quả Phật Tiên.

Mẹ biết các con rất khổ tâm vì đời vì hoàn cảnh, nhưng nếu không có các cuộc phản ảnh đó thì các con làm thế nào cho nên Ðạo được?

Các con ôi! Cõi vô thường không hệ lụy là hàng Nguyên Nhân tá thế trong Tam Kỳ Phổ Ðộ; bằng say sưa mùi tục quên mất bản linh chơn tánh phải lụy trần ai!

Mẹ nhìn hiện tại thế sự, lòng Mẹ rất đổi lo âu. Các con có biết chăng luật Nhân Quả vẫn luôn luôn tiến hành trong thời kỳ hạ Nguơn mạt kiếp, vạn linh sanh chúng đắm chìm trong lửa dục, trong biển khổ, trong tham vọng đỉnh chung, để rồi tất cả đều chịu sàng sảy đào thải. Từ thượng cấp, hạ cấp, từ công hầu khanh tướng đến lê thứ đều tuần tự trong bánh xe luân chuyển không ngừng. Trừ những hàng Nguyên Nhân Thánh Thiện sẽ còn lại trị thế an bang, lập đời Thượng Nguơn Thánh Ðức.

Các con ngày nay là những đứa giác ngộ trong Tam-Kỳ Ðại-Ðạo. Các con dầu lớn nhỏ, dầu chức sắc hay tín đồ, hãy nhận lấy trách nhiệm của mình trong thời kỳ nầy để làm tròn sứ mạng đối với Thiêng Liêng và nhơn sanh, tức là các con đã lập vị cho các con rồi đó.

Mẹ rất vui thấy các con hiện diện đông đủ hôm nay! Mẹ gởi lại mấy hàng cho tất cả những đứa nào muốn quay chơn về đường Ðạo và cho tất cả con cái của Ðức Chí-Tôn. Các con hãy chuyển lời đến cho chúng nó.

Bài:

Mẹ nhắn gởi các con trần thế,

Một mùa Xuân bốn bể âu ca,

Mùa Xuân cộng lạc thái hòa,

Mùa Xuân đạo đức gần xa vui vầy.

Con trổi gót theo Thầy học Ðạo,

Ðể cuộc đời hoài bão Linh Căn,

Lòng con soi sáng tâm đăng,

Lòng con Mẹ ngự, con năng tu hành.

Xuân Canh-Tuất ơn lành chan rưới,

Xóa những hồi buồn tủi thiết tha,

Vì đời nhiều nổi điêu ngoa,

Vì đời còn lắm nạn xa tai gần.

Mẹ sẽ dành hồng ân cho trẻ,

Biết tu thân Mẹ sẽ dắt dìu,

Ðể khi bóng ác về chiều,

Cờ Tiên sứ điệp Linh-Tiêu chực chầu.

Nếu con mãi lo âu thế sự,

Mang nghiệp trần lành dữ đeo đai,

Xuân sang Xuân vẫn còn hoài,

Chuỗi đời đếm hạt không tài vượt qua.

Mẹ nhắn gởi con Ta mấy đoạn,

Gọi quà Xuân xứng đáng đầu năm,

Cho con vui với Xuân tâm,

Ðể hòa Xuân cảnh mà tầm phước duyên.

Ðời dầu có đảo điên hơn nữa,

Xuân vẫn về vẫn hứa non sông,

Sắc hương tỏa khắp đại đồng,

Cho con cái Mẹ trọn lòng thưởng Xuân.

Ðêm Giao-Thừa ân cần dạy dỗ,

Ðến tân niên sẽ lố ánh hồng,

Ðể con hòa nhịp Thiên Công,

Hoằng dương Ðạo Pháp độ trong hội nầy.

Thuyền từ sẵn gần đây đưa rước,

Nặng nghiệp trần khó bước con nghe,

Cơ-Quan mở rộng mọi bề,

Phổ thông Giáo-Lý hiệp về bổn căn.

Mẹ ban ơn trung đàn hiện diện,

Các con vui tu tiến công thành,

Giao-Thừa Xuân mới giờ lành,

Hồng ân phúc tải sẵn dành cho con.Hỡi các con! Với tinh thần hành Ðạo dũng mãnh của các con Mẹ rất vui! Còn một việc là các con rán công phu tịnh định để thần an, trí huệ được khai thông mới khỏi lạc lầm điều quyến rũ của ma vương rấp ranh bên ngõ Ðạo. Mẹ vẫn biết các con đứa nào cũng đã lỡ mang duyên trần nghiệp tục sớm liệu chiều lo, nhưng các con phải luôn luôn giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh đang chi phối, ngõ hầu đạt đến mục đích cứu cánh cho các con và hoàn thành sứ mạng mà ngày nào các con đã lãnh lịnh ra đi.

MÙA XUÂN TẤT THẮNG – Thuyết trình viên: Huệ Khải – Diễn ngâm: Thanh Mai
XUÂN HỒNG ÂN KHAI CƠ GIÁO PHÁP
MÙA XUÂN ĐẠO ĐỨC
XUÂN ĐÃ VỀ


Leave a Reply