BỔN PHẬN TUỔI TRẺ

Jan 1, 11 | | 1,637 views | No CommentsShare |

Thánh Thất Trung Thành, ngày 08-01-ĐĐ.23 (Mậu Tý) (17-02-1948)

Tổng Lý TRẦN HƯNG ĐẠO

THI

Bàn cờ thế giới lại dàn ra,
Sắp đánh hay toan sắp để hòa;
Nếu phải chủ nhân xin hỏi thử,
Đánh thì gẫm có lợi gì ta.

Anh hùng thế sự, phải dây lôi,
Nước biến, dân lay, khó đứng ngồi;
Trăm mối ưu phiền đau tấc dạ,
Muôn điều khảo thí vẫn chưa rồi.


BÀI

Đêm thanh vắng, nương đàn thi họa,
Cầm bút Thần, mà tả đôi câu;
Trung đàn, nhẹ bước canh thâu,
Vẳng nghe tiếng đọc bài cầu ngân nga.

Ngòi bút Thánh viết ra đôi chữ,
Thấy càng thêm ưu lự, não phiền!
Âu là thế cuộc chưa yên,
Âu là còn phải chinh nghiêng nhiều lần!

Tay Tạo hóa xoay vần thay đổi,
Máy Càn Khôn sớm tối không ngừng;
Họa đời, luống những lưng chừng,
Cái cơ lay chuyển xin đừng cải canh.

Phải chung hiệp, anh em là một,
Nghĩa đạo đồng, khắc cốt ghi xương;
Dắt nhau đi một con đường,
Mặc dù nhơn loại, ghét thương trên đời.

Ai cũng đứng dưới Trời mà sống,
Biết thì lo nắng chống, mưa che;
Mãn Đông, Xuân, tận đến Hè
Trên đời ai có biết dè chăng không?

Toan giục trống, kêu hồn nhơn loại,
Tính khua chuông mà gọi đồng bào;
Ô hô! Một giấc chiêm bao!
Thấy đời thôi lại ngán ngao cho đời!

Cảnh Chùa Phật, không người vắng vẻ,
Chốn phồn hoa, lắm kẻ giựt giành;
Khui ra ngòi lửa chiến tranh,
Năm châu xô xát, ai đành ngồi yên.

Bầu vũ trụ, trời nghiêng đất lỡ,
Quả Càn Khôn, mấy thuở gập ghềnh;
Ôi! Đời Quỷ khóc, Thần kinh,
Muốn cho thế giới hòa bình sao đây?

À! Chắc phải đắp xây đạo đức,
Không còn ai, dụng lực mà nên;
Nhơn sanh khuyên gắng sức bền,
Muốn cho thành Đạo, đừng quên lời thề.

Dắt dìu nhau, anh hè, em hợi!
Vui cùng nhau, đi tới tận cùng;
Đời càng nguy biến não nùng,
Đạo càng dạ sắt, nấu nung gan đồng.

Ai mến thương, con Hồng, cháu Lạc,
Hãy ra tay, gánh vác mối giềng;
Cả kêu nầy hỡi Thanh niên!
Chung lưng, đấu cật, mối giềng từ đây.

Hỡi Thanh niên! Phải xoay thời cuộc,
Chí làm trai, nợ nước ơn nhà;
Đạo, Đời, muôn sự đâu xa,
Sống trên cõi thế, phải mà lo âu!

Hỡi Thanh xuân! Gìn câu đức hạnh,
Chí Nữ hiền nặng gánh như ai;
Đồng thời gái cũng như trai,
Chớ mong giục bước, chớ phai tấc lòng…


THI

Đường xa, đi mãi vẫn còn xa,
Quyết dắt nhau lên chốn cộng hòa;
Dâu bể đổi dời, lòng chẳng đổi,
Bắc, Nam, rồi cũng sẽ chung nhà.

Chung nhà há có nệ gì công,
Thảy thảy, mau mau đến Đại đồng;
Gánh nặng đôi vai, đoàn tuổi trẻ,
Có gì phân phái với phân tông.

Con Hồng có nhớ, Tổ Tiên xưa,
Chống Hán, bình Ngô, sức vẫn thừa;
Xưa cũng sơn hà, nay cũng thế,
Còn trang Thanh sử vẫn kia kìa!

Kia kìa, đời đạo nặng oằn vai,
Gian khổ tân toan cũng miệt mài;
Dọc đất ngang trời thân chí sĩ,
Gánh gồng nhiệm vụ há riêng ai!


Tranhungdao


Tổng Lý Trần Hưng Đạo. Lão chào lui./.


Leave a Reply