ĐỜI MẠT

Dec 10, 10 | | 2,146 views | No CommentsShare |
phongcanh19Đời gian lao kinh cụ

Tựa như kiếp ngựa hèn

Xiềng xích trong dục vọng

Tranh đấu với bon chen.


Tình người đâu mất cả

Vàng ngọc ngự đài sen

Hơn, thua, còn, được, mất

Suốt kiếp cứ ưu phiền.


Người được, người hạnh phúc

Kẻ thua, hóa đảo điên

Chức cao, quyền sinh sát

Vị trọng, đặng kim tiền.


Còm lưng vì nghèo khó

Nô bộc đói triền miên

Già bệnh cù bơ bất

Đói rách phụ tình riêng.


Đứa khôn tính kế quỉ

Kẻ trí chiếm đất điền

Quan ông ngồi phè phởn

Thầy chú cười ngả nghiêng.


Mặc cho bay có chết

Mặc bay cứ kêu gào

Cuộc đời là men rượu

Uống say…uống đi nào !


Dân đen gầy trơ vó

Con đỏ ốm xanh xao

Bà già hom hem khóc

Có thấu…hỡi Trời cao?


Nghĩa nhân, sương đầu cỏ

Đạo lý, vất ngoài rào

Luân thường, càng lộn lạo

Phong hóa, khiến tiêu hao.


Đời tàn ma quỉ đến

Ngươn mạt quái tinh vào

Mượn hình người chọc khuấy

Càng nghĩ…càng đớn đau.


Vì đời bao kinh cụ

Tựa như kiếp ngựa hèn

Xiềng xích trong dục vọng

Tranh đấu với bon chen.


phongcanh20Trong những phút cảm nghiệm, tôi nhận ra rằng: Thượng Đế muốn bạn đừng loại trừ ai, ít nhất vì điểm cuối cùng là TÌNH NGƯỜI. Tình người bao gồm các mối tương quan giữa người với người nhưng đạt đến mức có nhân bản, nghĩa là đối xử với người khác đủ và đầy chất người trong bất cứ tình huống nào. Có như thế bạn mới đồng cảm và bóc trần được một kiếp người, dù bạn là ai, dù đời đang đổi sắc. Bạn hãy làm cho người khác cảm nhận và lớn lên trong mảnh tình người nhỏ bé mà sắc bén đó. Một bạn trẻ sống thiếu tình người thì họ đã băng hoại trong chính con người của họ. Rồi đây, trên bước đường đời, trong hành trang của bạn, nếu thiếu những mảnh tình người thì chắc là bạn cũng không gặp những mảnh hạnh phúc – mà khi lắp ghép lại sẽ là một thứ hạnh phúc trọn vẹn, ngay từ hôm nay và cả trong thế giới mai sau nữa.

Huyền Không Quách Minh KhôiTỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Leave a Reply