HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY

Nov 2, 10 | | 14,321 views | 1 CommentShare |
Để trân trọng chuẩn bị kỷ niệm đại lễ Khai Minh Đại Đạo năm Canh Dần 2010, Tâm Duyên kính gởi đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội lời dạy hết sức đặc biệt của Đức Phật Di Lạc Thiên Tôn:

ThienNhan


HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Kệ I

Tám mươi bốn ngàn pháp

Vào thời kỳ mạc kiếp

Dễ tu có một món

Niệm Cao Đài Thượng Đế

Các dục vọng tiêu tan

Tâm trí được sáng suốt

Niệm Thầy một lòng thành

Được trở về Thiên Quốc.

Kệ II

Tất cả tấm lòng thành

Gom vào niệm Thượng Đế

Khi niệm ấy phát lên

Vang rền trong trời đất

Rừng mê cháy sạch không

Biển khổ lấp bằng mặt

Chở trong cái hoát nhiên

Ngộ Thiên + Nhân hiệp nhất

Kệ III

Niệm Cao Đài Thượng Đế

Nối liền không hề dứt

Lục tặc hết đường sanh

Tam bành không chỗ xuất

Tan dần nẻo ngục môn

Lộ dần đường Thiên Quốc

Sức mầu nhiệm vô cùng

Khi được dày công đức

Kệ IV

Đi đứng niệm danh Thầy

Nằm ngồi trì Thượng Phụ

Thức cũng tưởng Cao Đài

Ngủ cũng ghi Thượng Đế

Nói cũng nhớ Nam Mô

Nín cũng ôm đạo sự

Muốn phản bổn hoàn nguyên

Cứ y hành như thế.

Hằng niệm: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

(Niệm thành tiếng hoặc niệm trong tâm).

*****


HẰNG NIỆM LỤC TỰ CAO ĐÀI

Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông

Lòng dặn lòng đừng xa lục tự,

Câu mật truyền con giữ tinh vi;

Công phu hạnh đức trọn ngày,

Đạt thành Đạo cả huyền vi khó gì.

Ngọc Hoàng Thượng Đế – TGST


Tâm Duyên chân thành cảm ơn Đạo Huynh Chánh Tuân.


XƯNG TÁN NGŨ NGUYỆN DIỄN CA
QUI TAM GIÁO
TỤNG KINH
HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY
TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?
Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG “NGŨ NGUYỆN”
PHẦN PHỤ GIẢI “NGŨ NGUYỆN”


Comments (1)

 

 1. Thái Dương Thanh says:

  NIỆM DANH THẦY
  Niệm danh Thầy nhớ câu thầy thần chú.
  Giữ tâm mình làm chủ mối nên.
  Dầu cho miệng niệm vang rền.
  Tâm còn mê muội sao lên Thiên Đàng.
  Tâm còn muốn giàu sang quyền thế.
  Chứa hận thù chẳng kể Đệ Huynh.
  Xui nên bao cảnh chiến chinh.
  Niệm Thầy luôn miệng vẫn quên lời Thầy.
  Niệm phải nhớ nơi nầy bể khổ.
  Ráng tu hành thoát chỗ trầm luân.
  Niệm sao huynh đệ hợp quần.
  Dắt dìu thương mến chớ đừng rẻ chia.
  Niệm sao đặng cùng vìa Tiên cảnh.
  Niệm làm sao thoát cảnh khổ đau.
  Hiệp hòa chung niệm cùng nhau.
  Chung tâm giác ngộ mau mau niệm Thầy.

Leave a Reply