CÂU CHUYỆN CỦA CÁI TÁCH TRÀ

Sep 5, 10 | | 17,372 views | No CommentsShare |
MỘT TÁCH TRÀtea cupNanin, một thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị (1868-1912) tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. Nanin mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm.

Vị giáo sư ngồi nhìn trong tách trà, cho đến khi không kiềm mình được nữa:

– Đầy quá rồi! Xin đừng rót nữa.

– Ông giống như cái tách này. Nanin nói. – Ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách trà của ông trước.

CÂU CHUYỆN CỦA CÁI TÁCH TRÀ

YouTube Preview Image


Vân Dương đã sưu tầm và chia sẻ.
Tâm Duyên chân thành cảm ơn bạn trietthang đã chia sẻ phần video ở trang youtube.

Leave a Reply