XƯNG TÁN NGŨ NGUYỆN DIỄN CA

Jul 31, 10 | | 11,682 views | 4 CommentsShare |


toa thanh tay ninhĐại Đạo Cao Đài độ chúng sanh
Tín đồ tu học trọn lòng thành,
Đọc xong “Ngũ Nguyện” cần am hiểu;
Đạo vốn do “TÂM” cốt thực hành.

*****


Thực hành “Ngũ Nguyện” chí tâm,
Mới hay “Quyền Pháp” thậm thâm cao dày.
Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai,
Nhớ về nguồn gốc Cao Đài Chí Tôn.
Trời Cha giáng thế độ hồn,
Bảo sanh, Nhân Nghĩa, Đại Đồng thế gian.
Nguyện rằng: Đại Đạo toàn năng,
Tam Kỳ Phổ Độ khai màn độ nhơn.
Nguyên Linh, nhân bản phục huờn,
Tín đồ thành khẩn thọ ơn Cha Lành.Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh,
Độ mình, độ chúng, sáng danh nhơn hiền.
Noi gương Thần Thánh Phật Tiên,
Dùng tâm đạo đức kiền thiền độ tha.
Anh em bốn biển hiệp hòa,
Tình thương đạo đức, một nhà sống chung.
Chí tâm lập nguyện Thiên tùng,
Người người giữ Đạo, chung cùng an cư.


Tam nguyện xá tội đệ tử,
Vào Đạo rồi quyết cải dữ về lành,
Sạch tội, tâm đạo phát sanh,
Năng làm công quả, thực hành độ tha.
Khoan dung, khiêm tốn, nhẫn hòa,
Tha người lầm lỗi như tha chính mình.
Nguyện rằng: noi đức hiếu sinh,
Hiếu Thầy, trung Đạo, vẹn gìn Tánh Linh.


Tứ nguyện thiên hạ thái bình,
Chúng sanh cọng lạc trong tình Hóa Công.
Chơn tâm lập chí đại đồng,
Cầu cho nhơn loại tròn lòng kỉnh tin.
Tình thương dẹp bỏ chiến tranh,
Cùng nhìn Một Đạo, em anh Một nhà.
Cùng thờ Một Đấng Trời Cha,
Đại Đồng nhơn loại, Một Nhà rộng thinh.


Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh,
Hiệp Thiên, Bát Quái, chiếu minh Cửu Trùng.
Quyền Pháp ban lẽ sống chung,
Nguyên nhơn tự giác hiệp đồng nhứt môn
Tân Luật, Pháp Chánh, bảo tồn,
Tam Kỳ đại xá độ hồn chúng sanh
Cao Đài Quốc Đạo lập thành,
Thượng Nguơn Thánh Đức lưu danh muôn đời.

California năm Quí Dậu, 1993
Thiện Trung
Tâm Duyên thành kính tri ân những lời vàng ngọc của Đạo Trưởng còn lưu lại.


Comments (4)

 

 1. Phạm Tấn Phát says:

  Xin chào Sư huynh Thiện Trung.
  Trước tiên, rất cảm ơn Huynh đã dẫn giải ngũ nguyện trong Đạo Đại, rất hợp tình, rất hay nữa bằng những đoạn thơ tinh tế. Sau là mình góp ý cùng Huynh, nếu Huynh thêm vài dòng chú thích, dẫn giải bằng văn xuôi, văn đời thực thì hay biết chừng nào. Bởi lẽ, ngũ niệm mà Huynh đang nói đến dần dần xa vời chánh lý của mấy “chư đạo hữu cậy quyền ỷ thế” trong đạo của chúng ta.
  Một ý kiến nhỏ mà tấm lòng thành tâm rất lớn, tiếc là sở học còn kém, khong làm gì giúp đạo, kính mong Sư Huynh Tỉ tiền bối chú thích, vươn cao ngọn cờ chánh pháp của đạo Cao Đài trong toàn đạo, cũng như trong nhân loại. Và cầu xin Đức Chí tôn ban hồng phúc cho Huynh vậy.
  Kính chào Huynh.

 2. Tâm Duyên says:

  Kính Đạo Huynh Phạm Tấn Phát,

  Tệ Muội chân thành cảm ơn ĐH đã để lại lời góp ý. Cố Đạo Trưởng Thiện Trung có diễn giải phần Ngũ Nguyện bằng văn xuôi, hôm nào Tệ Muội đánh máy lại toàn bộ và đưa lên sau. Sẽ email cho ĐH biết nhé.

  Kính,

  Tệ Muội Tâm Duyên.

 3. Cho hỏi Tâm Duyên, vị Thiện Trung là người của chi phái hay là tín hữu Tòa Thánh Tây Ninh?

 4. Tâm Duyên says:

  Kính Huynh Sử Kiến Nguyễn,

  Tâm Duyên rất tiếc là Tâm Duyên không trả lời được chính xác câu hỏi của Huynh. Tâm Duyên được biết Cố Đạo Trưởng Thiện Trung có làm công quả tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo từ năm 1965 đến 1969. Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy Đạo Trưởng công quả diễn giải Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng và Tân Luật Pháp Chánh Truyền. Tâm Duyên chỉ mới đánh máy lại quyển giải nghĩa Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng mà thôi …

  Kính,
  Tâm Duyên

Leave a Reply