LỬA NÓNG

Jul 29, 10 | | 2,396 views | No CommentsShare |


candleCái sự bạn nhận ra và phân biệt được ngay lập tức, một cách tự nhiên bất cứ gì bạn thấy và nghe, chính là công năng linh hoạt của Tâm Phật mà bạn có được một cách bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng, cái Tâm Phật Bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu.

Một ví dụ khác về công năng bẩm sinh của Tâm Phật là: khi bạn đang ngồi yên bỗng có ai dí vào tay một đóm lửa thì bạn giật mình, và tự động rụt tay lại. Điều này cũng chứng tỏ cái Tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu vốn Bất sinh và dàn xếp một cách toàn hảo mọi sự. Ngược lại, khi bạn nghĩ “vừa rồi là một đóm lửa” rồi nhận ra “lửa nóng” và tức giận kẻ nào đã đốt bạn, thì chính bạn đã rơi vào lãnh vực của kinh nghiệm phụ thuộc sau khi sự kiện đã xảy ra.


*******************************************************************************

Nguyên tác: Thiền sư Bankei
Việt Ngữ: Thích Nữ Trí Hải
Anh Ngữ: Peter Haskel

*******************************************************************************

16 Bài Thi Văn Giáo Lý của Ngài Thanh Sĩ do Sư Huệ Duyên đọc


Leave a Reply