Đề tài thảo luận: Mục đích cứu cánh của Đạo Cao Đài

Jul 24, 10 | | 4,984 views | 5 CommentsShare |


NhutNguyetTinhKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, July 24, at 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận:

Mục đích cứu cánh của Đạo Cao Đài.

Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180.


(Nếu Qúy HTĐM gặp trở ngại khi vào teleconference, xin vui lòng gọi lại số điện thoại trên theo chỉ dẫn dưới đây.)Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng
____________________________________________________________________________

Kính gửi quí HTDM,

Kính gửi quí Đạo Hữu bài tham luận về “Mục Đích Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Đạo” của một học viên Khóa Bồi Dưỡng Giáo Lý cấp 2 tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (xem như một đóng góp ý kiến cho buổi Hội Thảo sắp tới).

ĐT Thiện Chí
____________________________________________________________________________

TÌM HIỂU MỤC ĐÍCH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tuyết Hoa (Học viên Khóa BDGL/CQPTGL)

Bất cứ một con người hay một tổ chức nào đều phát triển để đạt đến một mục đích sau cùng nào đó trong đời sống của nó. Lịch sử tôn giáo cũng chứng minh được điều đó. Trãi qua hai thời kỳ nhất kỳ và nhị kỳ, các tôn giáo đã hướng con người đến sự giải thoát tâm linh, mục đích tối hậu vốn có. Trong giai đoạn tam kỳ, với Cao Đài giáo đức Thượng Đế mong muốn nhân loại đạt được một mục đích viên mãn hơn, toàn vẹn hơn. Đó là sự phát triển để đạt đến sự tiến bộ của xã hội nhân sinh và đồng thời là đạt đến giải thoát tâm linh. Mục đích ấy xuất phát từ một quan niệm căn cơ rằng vạn loại có cùng một nguồn cội tâm linh, cùng từ đó mà ra, và trên con đường phát triển, cũng trở về nơi xuất phát. Mục đích cao cả đó trong Cao Đài giáo được tóm tắt trong tiêu ngữ “Thế Đạo Đại Đồng, Thiên Đạo Giải Thoát”.


Thế nào là Thế Đạo Đại Đồng?

Mục đích Thế Đạo Đại Đồng mô tả một thế giới nhân loại bình đẳng, tiến bộ không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, tôn giáo trong sự phát triển không ngừng trên nền tảng Nhân Bản. Vậy làm sao để có thể thực hiện để đi đến mục đích về nhân sinh như trên? Trước hết, đó là yếu tố con người. Con người phải đạt cho được những chuẩn mực đạo lý như: trung chính, minh triết và hướng đến cộng đồng nhân sinh. Kế đến, trên phương diện cộng đồng, phải có những chương trình phục vụ nhân sinh thu hút được các thành phần xã hội của mỗi cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Sau cùng, trên quy mô lớn hơn, các cộng đồng nhân sinh, quốc gia phải phát triển trên tinh thần hổ tương lẫn nhau.

Tương ứng với quan điểm trên, con người Cao Đài phải chuẩn bị cho mình những nhân tố đạo đức nhân sinh để có cuộc sống hòa cùng nhân loại. Vì xét ra, thì người tu theo đạo Cao Đài là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội, chứ không phải là một bộ phận tách rời của xã hội con người được. Như đức Quan Thánh Đế Quân có dạy:

Như vậy thì người vào đạo tu thân không có nghĩa là trốn tránh việc đời, mà phải hòa mình trong việc đời để trước hoàn thiện hóa bản thân mình, rồi hoàn thiện hóa những người khác.” (Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. TGST 1968-1969, tr. 137)

Những nhân tố đạo đức giúp con người Cao Đài có thể gắn kết mình với sự tiến bộ xã hội đó là tâm đại đồng, tinh thần phá chấp và vong kỷ vị tha, nhằm hướng cuộc sống đến đại đồng trong thế nhân hòa (Nhân bản – An lạc – Tiến bộ). Phương châm mà đạo Cao Đài thực hiện mục đích Thế Đạo Đại Đồng là Nhân Sinh – Nhân Trí – Nhân Đức.


Thế nào là Thiên Đạo Giải Thoát?

Thiên Đạo Giải Thoát là mục đích sau cùng của một người tu theo giáo lý Cao Đài hướng tâm linh của người tu học đến việc giải thoát khỏi mọi phiền não và đau khổ của kiếp sống nhân sinh, hay xa hơn nữa là nâng cao tâm linh đến siêu việt giác ngộ, chứng đắc quả vị, trở về cõi thiêng liêng và không còn luân hồi phàm trần nữa.

Con đường Thiên đạo tức là con đường tu Đại Thừa, theo đúng nguyên tắc “tự độ – độ tha”. Theo đó, người tu trước hết phải lập công bồi đức, rèn luyện thân tâm để trở nên là bậc chí mỹ, chí thiện, lòng gần với Trời, tâm hiệp nhất với đức Thượng đế vốn là nguồn cội linh thiêng của con người. Đó là người tu bắt đầu bước vào con đường “phản bổn hoàn nguyên”.

Việc thực hành con đường tu Đại Thừa cũng có những bước từ đơn giản đến phức tạp, từ sơ cơ đến thượng thừa, và thiên về tâm pháp để đạt đến nội tâm thanh tịnh, minh linh. Trước hết, người tu đạo giải thoát phải trang bị cho mình những cơ duyên như: học hỏi giáo lý, giữ gìn giới quy, hoàn thiện hóa bản thân; làm tròn bổn phận nhơn đạo đối với gia đình, xã hội; chế ngự thất tình, lục dục để thuận theo thiên lý; thể hiện lòng nhân ái. Cuối cùng, người tu cần thực hành tam công để giải trừ nghiệp lực, trở nên người đạo đức thuần chơn và chuyên cần đạo pháp để thánh hóa thân tâm. Đó là con đường không chỉ trong hiện kiếp mà là chuỗi nhận thức và giác ngộ đi từ quá khứ đến hiện tại và kéo dài đến cả tương lai như Ơn Trên đã dạy:

Mục đích của kiếp hiện tại là gầy dựng hạnh phúc chân thật cho đời người ngày nay. Mục đích đối với quá khứ đã giải quyết, thanh toán những vay mượn nợ nần còn lưu dấu. Mục đích nhằm về tương lai là đặt thành một nền tảng giải thoát cho con người tạo lập một nấc thang tiến hóa sau kiếp nhân sanh hiện tại” (Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 3.)

Nói tóm lại, trong thời kỳ đại ân xá của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đức Chí Tôn đã ban chánh pháp Đại Đạo để nhân sinh có thể đi đến được mục đích sau cùng là “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát”. Điều đó đã, đang và sẽ tạo điều kiện dành cho những ai tin tưởng và có tâm thành mong muốn chung tay thực hiện công cuộc tiến hóa theo thiên lý trên cả hai phương diện Nhân sinh và Tâm linh, từ tự thân đến chúng sanh, từ cộng đồng nhân loại đến thiên giới Niết bàn, theo đúng trình tự từ thế đạo đến thiên đạo. Đức Chí Tôn đã dạy: “Các con, hay nói chung là nhân loại, là những hạt giống linh căn được chọn gieo và vũ trụ, được ban phát quyền năng tạo hóa để lập thành cuộc ngự trị cõi thế gian (mà các con gọi là đời), nguyên nhân là Lý, là Đại Đạo, là Thầy, là Cha chung của vạn loại. Các con đã sanh trong Đại Đạo, hãy noi theo Đại Đạo mà thành về cõi Thượng thiên Vô cực” (Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, TGST 1968-1969, tr.7). Là người tín đồ đạo Cao Đài, tin tưởng mình là con cái của đức Chí Tôn, nhận thấy hữu duyên được gặp được chánh pháp người tu phải nên hiểu rằng mục đích của Đại Đạo là cứu cánh của sự tiến hóa toàn diện và là định hướng cho mọi suy nghĩ, và hành vi của bản thân. Đã là vậy, người tu học dù ở tuổi nào, làm gì cũng phải chuyên tâm tuần tự thực hành theo Chánh pháp.

Comments (5)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
  Là đào tạo con người Đức Thánh hầu đáp ứng yêu cầu xây dựng đời Thượng Ngươn Thánh Đức

 2. Đặng Trường Sanh says:

  NGƯỜI ĐỨC THÁNH
  Muốn trở thành con người Đức Thánh chúng ta phải đem hết công sức học hỏi tu hành cho đến nơi đến chốn.Buổi Hạ Ngươn đời mạt pháp nầy tu rất dễ mà cũng rất khó.Dễ là có đầy đủ phương tiện giúp cho việc học hỏi dễ dàng.Khó là vì nền văn minh vật chất hiện nay đã tạo cho con người một cuộc sống sang trọng,làm cho con người mê mẫn mà đua nhau tranh giành phúc lộc mà không biết rầng đó là giả tạm,thấy đó rồi mất đó,không thể nào thoát khỏi vòng tứ khổ của sanh lão bịnh tử và phải chịu trầm luân trong sáu nẽo luân hồi.
  Lâu đời Tam Giáo thất truyền.
  Ngày nay Đại Đạo dựng giềng qui mô.
  Chỉ thấu chỗ hư vô tịch diệt.
  Khoa bí truyền vốn thiệt cao siêu.
  Luyện thành bất diệt bất tiêu.
  Vững vàng bền bỉ tiêu diêu cõi nhàn.
  Nếu chúng ta tin chắc vào Thầy đem hết sức tu hành đến nơi đến chốn thì chắc chắn sẽ trở thành người Đức Thánh.
  Hiện nay đa số người tu ham mê vật chất mà lơ là với việc tu hành.Lo tạo vật chất cho nhiều mà không cần học hỏi để tu hành tiến bộ.Người tu mà mê trần như đứa trẻ đi học mà ham chơi làm sao thi đậu được.

 3. Đặng Trường Sanh says:

  THỰC TRẠNG ĐẠO CAO ĐÀI HIỆN NAY
  Đa số đã vướng vào mồi danh bã lợi của sự cám dỗ trần tục.Tu còn ham vinh hoa phú quí.Chẵng hiểu rằng trần tục là bể khổ.Phải làm sao thoát khỏi bể khổ nầy và giúp người thoát khổ.Đó là nhiệm vụ của người Tín Hữu Cao Đài.
  Vậy thì muốn dự Hội Long Hoa và sống Đời Thượng Ngươn Thánh Đức người Tín Hữu Cao Đài phải thoát vòng danh lợi,không còn ham mê vật chất,chí quyết tu hành,hạ mình học hỏi đến nơi đến chốn thì ngày thanh nhàn chẵng còn xa với Bạn.

 4. Đặng Trường Sanh says:

  LONG HOA CHỪNG NÀO ĐẠI HỘI?
  Đạo Cao Đài khai mở đã 97 năm rồi mà sao không thấy hội Long Hoa.Nhiều Tín Đồ đã quyết chí tu hành.Những Anh lớn tuổi đều chết hết kể cả Chức sắc Thiên phong lãnh đạo cấp cao của Đạo.Vậy thì có Hội Long Hoa không?
  Chắc chắn là phải có.
  Trường đồ tri mã lực.Thức lâu mới biết đêm dài.Đường xa mới biết ai tài hơn ai.Muốn làm Kỷ sư Bác sỉ phải cố gắng học qua nhiều lớp,thời gian trên 15 năm mới đậu được.Tu hành cũng vậy.Thời kỳ đầu Thầy chọn 12 Đệ tử đầu tiên để khai Đạo và dẫn dắt chúng sanh vào tu.Rồi nối tiếp sẽ có người cao hơn để nâng cao trình độ người tu.
  Đã thấy ven mây ló mặt Dương.
  Cùng nhau xúm xít dắt lên đường.
  Đạo cao phó có tay cao độ.
  Gần gũi sao ra vạn dậm trường.
  Vậy các anh lớn đã chết làm sao dự hội Long Hoa?
  Chúa và cấc Anh lớn sế đầu thay trở lại có gì đâu khó.

 5. Đặng Trường Sanh says:

  NGÀY LONG HOA ĐẠI HỘI
  Đời Thượng Ngươn Thánh Đức bắt đầu chính là ngày Liên Hoan Đại Hội.Quả địa cầu 68 sẽ chuyễn hóa thành địa cầu 67 sau cơn chấn động kinh hồn xóa sạch tất cả những gì nhơ bợn của trần gian để còn lại những gì xinh tươi và rực rỡ. Hãy vùng lên lập nhiều thành tích để chào mừng Đại Hội.
  Đài văn quan võ để phong thần.
  Còn của Thầy đây để nhắc cân.
  Muôn đức ngàn lành không sót một.
  Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.
  Nay sắp tới hồng trần phải khổ.
  Nạn mười phương không chỗ ẩn thân.
  Đao binh nước lửa sóng thần.
  Đói cơm dịch bịnh hồng trần rên la.
  Người vô phước Quỉ Ma nó rước.
  Kẻ hữu duyên thì được về Thầy.

Leave a Reply