TÌNH YÊU – Huỳnh Phú Sổ

Jun 28, 10 | | 12,676 views | 1 CommentShare |

TÌNH YÊU

VietnamMapTa có tình yêu rất đượm nồng,

Yêu đời yêu lẫn cả non sông;

Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,

Không thể yêu riêng khách má hồng.

Nếu khách má hồng muốn được yêu,

Thì trong tâm chí hãy xoay chiều;

Hướng về phụng sự cho nhơn loại,

Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.

Ta đã đa mang một khối tình,

Dường như thệ hải với sơn minh;

Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,

Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.

Miền Đông, Năm 1946

Huỳnh Phú Sổ*******************************************************************************

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG – TỪ TRƯỜNG CÀN KHÔN CHƠN KINH
16 Bài Thi Văn Giáo Lý của Ngài Thanh Sĩ do Sư Huệ Duyên đọc
Sư Vãi Bán Khoai – Sấm Giảng Người Đời


CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU


Comments (1)

 

Leave a Reply