CHỬ TÂM LÀ CHỐN CAO ĐÀI

Jun 6, 10 | | 11,716 views | 3 CommentsShare |


TN2

« Chử TÂM là chốn CAO ĐÀI
Không phân tã hửu là ngai Thượng Hoàng.
»

Đó là lời dạy của đức Vạn-Hạnh Thiền-Sư ngày 11-05-1970 Canh Tuất tại Trúc-Lâm Thiền Điện (VN).

« Chử Tâm là chốn Cao Đài » có nghĩa là Thượng Đế ngự ở Nội Tâm mổi chúng sinh. Đức Đông Phương Lảo Tổ cũng dạy:

Tâm mình là điện thờ Thầy,
Giử cho thanh bạch hằng ngày kỉnh tin
.”

Đức CHÍ-TÔN đã có lần hỏi các con cái của Ngài: “ Thầy những mong ở một cõi trong sạch nhất nơi trần gian, Thầy chứng vào cõi đó, Thầy ngự vào đó để cứu rỗi con cái của Thầy trong kỳ mạt kiếp. Các con ôi! Cái cõi tịnh khiết đó ở đâu hởi các con? ”. (CQPTGLĐĐ 29-02-1972)

Còn « Không phân tã hửu là ngai Thượng Hoàng » dạy chúng ta về Tâm Vô Phân Biệt hay Thiên Địa Chi Tâm. “Lòng Tạo hóa từ bi bao trùm vạn vật, mở lượng khoan dung, dang tay từ ái đón rước tất cả sanh linh. Đứa phải, đứa trái cũng là con cái của Thầy.” (Đức CHÍ TÔN, Nam Thành Thánh Thất, 02-02-1965).

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn cũng dạy: “ Chư đệ muội muốn xây đắp tòa Cao Đài huyền nhiệm vĩnh cửu thì phải triệt thoái những ý thức sai biệt, thân thù, phiền nảo, kinh cụ để Thần được linh hoạt mà đem Khí thể Tiên Thiên, Tinh hoa lưỡng cực xây đắp ngôi Cao Đài Nội Tại của chư đệ muội được.” (05-05-1978)

Thầy lại dạy không những không phân biệt Ta hay Người, thân hay thù mà xem toàn cã vũ trụ như là chính thân mình:

« Muốn sửa lòng ngắm lòng Từ Phụ,
Tu thân nhìn vũ trụ là thân;
Thái sơn, biển cả, vi trần,
Tình thương chứa đựng trong phần vô tư.
»

Đây là tinh thần Vô Ngã, Phá Chấp triệt để hay Đắc Nhất. Xem tất cả là Một trong cái toàn thể bao la. Để tìm thấy mình trong Thượng Đế, diệt cái tiểu ngã của cái Ta hạn hẹp để hoà nhập vào Đại Ngã bao la. Thầy có dạy : “Sự Đắc Nhất đối với người tu theo Đại Đạo của Thầy là một then chốt quan trọng ở mục tiêu (…). Nếu không được Một chẳng những các con cứ quanh quẩn bên ngoài vòng đạo lý mà phải chịu trong sự vô minh nê chấp riêng rẽ ở cá nhân hay đoàn thể Tông phái của mình.”

Và Thầy cũng dạy: “Sự Đắc Nhất là chìa khóa mở cửa Đạo, hiệp với Đạo tức hiệp với Thầy vậy !”

Sự phá chấp, vô ngã, đắc Nhất là bí quyết của Thánh Hiền để đạt Thời Trung thì chỉ cần nhích chân là đến Niết Bàn:

« Huyền môn ai hỡi có cùng không?
Vượt đến tìm ra Đấng Chủ Ông ;
Phá chấp, trừ mê, lìa vọng ngã,
Nhích chân liền đến cõi cùng không
!

…..
Nhà ai thì đó Chủ Nhân Ông,
Có đủ quyền năng sẽ cộng thông;
Bí quyết Thánh Hiền do Một cả!
Chuyên tâm, chuyên nhất đạt Thời Trung

(Đức Lý Giáo Tông Vô Vi, 06-09-1979)

Một trong những điều kiện để tiến đến trạng thái Đắc Nhất là Tâm phải Thanh Tịnh như theo lời dạy của Đức CHÍ TÔN: « Khi lòng con như lượn sóng luôn luôn khơi dậy thì khi ấy chưa được sự Đắc Nhất.» (CQPTGLĐĐ, 10-04-1971) Muốn thế, chúng ta phải tu tập, thiền định công phu, hồi quang phản chiếu nơi Nội Tâm trong sự yên lặng, tịch mịch của tâm hồn: “Con ôi! Sự yên lặng để Thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật. Yên lặng tức là quán triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe được. Yên lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ Độ Kỳ Tam.” (Đức CHÍ TÔN, CQPTGLĐĐ, 02-02-1973)

Và Đức Mẹ (03-10-1979) đã dạy Thiền là sự luyện kỷ để làm chủ được tình thức mà thấy Tánh Chơn Không, thoát luân hồi:

«Thiền là tâm huyền công luyện kỷ,
Tâm là Thần nhất lý dung thông,
Ở trần chẳng dính bụi hồng,
Ở trong sinh diệt, thoát vòng diệt sinh.

Chủ tình thức tâm linh chiếu diệu,
Thấu suốt điều thọ yểu cùng thông.
Tự do, tự tại, thong dong,
Vào ra thấy Tánh Chơn Không hiện bày

Đời ngày nay còn chiến tranh, loạn lạc, tranh chấp là bởi chưa có được cái MỘT này : tất cả các quốc gia hãy là MỘT, tất cả các tôn giáo hãy là MỘT và tất cã các dân tộc hãy là MỘT. Xin mượn lời Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông Vô Vi để thay lời kết luận :

« Đắc Nhất tâm rồi thế mới yên,
Muốn tâm đắc nhất phải tham thiền;
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Đạo phối Thiên!
»


Tâm Duyên chân thành tri ân ĐH Quách Hiệp Long đã biên soạn bài viết này .

Comments (3)

 

 1. Thái Dương Thanh says:

  ĐÀI BẢNG GHI DANH
  THI
  Giáo dục con hiền nghĩ đến cha
  Chủ trương chia sớt sống chung hòa
  Cao thanh cho vẹn lòng trong sạch
  Đài bảng ghi danh sáng chói lòa
  Bài
  Mười thời lấy một con ơi
  Ráng làm cho đúng phật trời ghi danh
  Làm sai hồn xác tan tành
  Ăn năn đã muộn cam đành lệ rơi
  Làm sao cho đúng con ơi.
  Đúng thời phải nhớ những lời phật tiên.
  Ngày nay trần hạ đảo điên.
  Vàng thau lẫn lộn dữ hiền khó phân.
  Người tu phải ráng ân cần.
  Thoát vòng tục lụy mới gần thiêng liêng.
  Tham sân si dứt lửa phiền
  Thì than mới được bình yên trên đời.
  Biết sao sai đúng con ơi.
  Nếu còn danh lợi còn thời khổ đau.
  Muốn cho sạch sẽ làm sao.
  Tìm đường chánh đạo đi vào mới nên.
  Tu hành phải nhớ chớ quên.
  Cầu bần xã phú mới lên niết bàn.
  Dầu cho gian khổ chớ màng.
  Giúp người thoát khổ thiên đàng chờ ta.
  Mừng ngày đại hội Long Hoa.
  Tưng bừng tiếp đón Chúa Cha của mình.
  Con ơi giữ vững niềm tin.
  Tu hành đúng đắn thần linh hộ trì.
  Tu hành phải ráng nghĩ suy.
  Đâu tà đâu chánh mà đi mới thành.
  Mãi mê hai chữ lợi danh.
  Tưởng là nhiều phước sau thành quỉ ma.
  Quỉ ma cũng ở lòng ta.
  Đúng thì là Phật sai là Ma thôi.
  Con ơi phủi dứt cho rồi.
  Nợ trần rửa sạch mình ngồi thảnh thơi.
  Hạ ngươn sắp hết con ơi.
  Ráng tu đúng đắn hưởng thời thượng ngươn.
  Trần giant ham ác sạch trơn.
  Chỉ còn giống tốt nghĩa nhơn vẹn toàn.
  Đôi lời cha gửi các con.
  Mong cho con được vẹn tròn ngày sau.
  Con ơi hãy ráng bước mau.
  Long Hoa Đại Hội đón chào các con.

  Cha 14-7-2012

 2. Thái Dương Thanh says:

  LONG HOA ĐẠI HỘI
  THI
  Cao thượng làm nên bậc sỉ hiền.
  Đài danh tên tuổi Thánh THần Tiên.
  Giáo điều bác ái công bình vẹn.
  Chủ đích hòa bình thế giới yên.
  BÀI
  Làm cho đặng người hiền đâu dễ.
  Dễ là do quên kể thân mình.
  Trọn đời chí quyết hy sinh.
  Đem về hạnh phúc thanh bình cho dân.
  Dầu sống thác đâu cần danh lợi.
  Làm việc lành đâu đợi khen chê.
  Hy sinh gian khổ chẵng nề.
  Mới là thấy được đường về Long hoa.
  long Hoa diệt gian tà tham ác.
  Long Hoa về phải đạt quả công.
  Đi về thành tích tay không.
  Hỏi xem mình đặng ngồi trong chỗ nào.
  Long hoa bảng thấp cao ghi rõ.
  Danh con nào sáng tỏ đứng trên.
  Liên hoa cửu phẩm là nền.
  Thấp cao thượng hạ tuổi tên ghi rành.
  Tu phải biết lưu thanh khử trược.
  Khử trược rồi mới được thành nên.
  Người tu gian khổ chớ quên.
  Tu hành đắc đạo mới lên niết bàn.
  Tu còn muốn giàu sang danh lợi.
  Tu còn ham chờ đợi người dưng.
  Kẻ hầu người hạ tưng bừng.
  Đến chừng Quỉ rước còn mừng đặng không.
  Tưởng mình đắc mình thông mình giỏi.
  Đi sai đường sao khỏi họa mang.
  Khinh phì sung sướng tưởng sang.
  Phước nhiều an hưởng đâu tường đọa siêu.
  Phật bỏ biết bao nhiêu vật chất.
  Lâu đài quyền cao ngất nơi phàm.
  Ngày nay tu mãi còn ham.
  Nhà cao cữa rộng chùa am tưng bừng.
  Tưởng rằng đạo phát hưng tột đỉnh.
  nào dè đâu bị dính mồi câu.
  Chỉ mơ sung sướng hàng đầu.
  Cỏi trần giả tạm bao lâu giả từ.
  Tu phải biết suy tư tà chánh.
  Phải xem thường né tránh lợi danh.
  Hữu hình hữu hoại ghi rành.
  mà sao cứ mãi đua tranh theo đời.
  Thương các con đôi lời nhắc nhở.
  Cho con khờ quay trở đường ngay.
  Có tên trong bảng Danh Đài.
  Vui mừng chờ đón vinh ngày Long Hoa.

 3. Thái Dương Thanh says:

  TÂM
  Biết tâm là chốn Cao Đài.
  Ráng lo quét dọn chờ này vinh quang.
  Ham chi vật chất bạc vàng.
  Trần gian rồi sẽ ngày tàn đến nơi.
  Dã Tràng xe cát người ơi.
  Nhọc lòng chi để lệ rơi buổi cùng.
  Muốn cho mình đặng thung dung.
  Tu hành quyết chí đến cùng mới nên.
  Tâm không cho đạt chớ quên.
  Tâm còn phiền não sao lên Thiên Đàng.
  Người ơi gian khổ chớ màng.
  Một lòng theo đạo huy hoàng chờ ta.
  Mừng ngày Đại Hội Long Hoa.
  Thỏa lòng vui hát khúc ca khải hoàn.
  Ngày nay còn lắm gian nan.
  Thương yêu hòa thuận trên đàng cứu nguy.
  Khó khăn tiến bước sợ gì.
  Vững tâm Thầy Mẹ hộ trì các Con.
  Một lòng giữ dạ sắt son.
  Thì ngày vinh hiển chẵng còn bao xa.

Leave a Reply