ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: LÀM SAO TU?

May 29, 10 | | 3,378 views | 1 CommentShare |


tuKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 29, 2010, June 12, 2010, và June 26, 2010 lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận:

Làm sao TU?

Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180.


(Nếu Qúy HTĐM gặp trở ngại khi vào teleconference, xin vui lòng gọi lại số điện thoại trên theo chỉ dẫn dưới đây.)

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng
____________________________________________________________________________

Kính gửi quí HTDM,

Tuy không tham gia hội thảo trực tiếp được với quí HTDM đề tài “Làm sao tu“, tôi cũng xin đóng góp hai trích đoạn thánh giáo của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để quí vị tham khảo thêm.

Chúc quí vị thành công!

ĐT Thiện Chí
____________________________________________________________________________

Huờn Cung Đàn,Tý thời 14 rạng Rằm tháng 5 Ất Tỵ (1-6-1965)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy:

Chư hiền muốn thành Phật ư? Muốn thành Tiên, Thánh, Thần ư? Được, tốt lắm.

Chính trong thâm tâm chư hiền, mỗi người đều có, tạm gọi là vốn liếng, để thành Phật, Tiên, Thánh, Thần. Miễn chư hiền biết trọn lòng, tư tưởng đến việc làm cùng lời nói. Loại nào của các bực Phật, Tiên, Thánh, Thần, nên nuôi dưỡng mà tiến hành. Còn những tư tưởng, hành động, lời nói nào của ma quỉ, phải chừa ngăn. Có như vậy, mới sớm toại nguyện.

Thử đặt câu hỏi : Nếu mình làm đúng, nói đúng, trong lúc đó có người nói ngược lại, mình có bực tức, giận chăng ? Nếu có, tức là không được Phật Tánh.

Nếu khi gặp cơn đói lạnh, mình chỉ còn một chén cơm cho cả gia đình, trong lúc đó gặp người hàng xóm xin chia bớt một phần, mình có chia chăng? Nếu không, tức là thiếu lòng bác ái, chẳng được thành Tiên.

Nếu khi cơn ghiền rượu đang hoành hành, ở nhà còn sót một vò rượu ngon,hỏi mình có tự nhẫn kiên, không dùng rượu, để sáng suốt tinh thần , tiếp điển hành pháp chăng? Nếu không nhẫn được là không thành Thánh.

Nếu cần một món tiền chia hai, bên ba phần, bên năm phần, cho thân nhơn với một người láng giềng, có ưng lòng chia phần nhiều cho người hàng xóm chăng? Nếu không thì chẳng được thành Thần.

Những sự kiện nghe qua rất tầm thường, nhưng xét lại thật là khó hành. Mà hễ khó hành thì không thành. Muốn thành, phải kiên nhẫn, hy sinh, đức độ. Nếu ngược lại, bắt cá hai tay, làm sao đắc quả, vì câu :

Thiên Đàng thì cũng muốn lên,
Tiếc vì sự nghiệp một bên còn nhiều

____________________________________________________________________________

Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 14 tháng Giêng Kỷ Dậu (2/3/69)
(Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy:

“Chư hiền đệ hiền muội là những thành phần giác ngộ, tâm đạo học hỏi để tu công lập đức, cốt ý là hoàn thiện hóa bản thân trong kiếp đời hiện tại và được giải thoát phần chơn như khi về bên kia thế giới.

Quan niệm và mong muốn thì như vậy, nhưng khi đặt mình trong khuôn khổ hành đạo thì làm không được đúng như lòng mong mỏi. Đời con người lấy lẽ sống làm căn bản, nếu chỉ là sống cho bản thân giả tạm ở cõi vô thường nầy thì không cần phải đề cập đến, mà phải quan niệm luôn cả lẽ sống về tâm linh.

Con người muốn tại hưởng cõi thanh bình phải nhắm vào thực hành các điểm sau đây :

1/- Nội công tu tiến,
2/- Ngoại công đức hạnh,
3/- Quá khứ tâm nên dứt bỏ,
4/- Hiện tại tâm không có,
5/- Vị lai tâm đừng vọng tưởng.

Đó là hạng tu tiến một quãng đường khá dài mới có thể thực hành được trọn vẹn.”

MỘT QUAN NIỆM VỀ TU HÀNH

Comments (1)

 

 1. Nguyễn Tấn Cường says:

  Xin đa tạ các vị tiền bối về việc chỉ dẫn cách tu hành.
  Theo con thì mỗi người chúng ta hãy sống theo Ngũ Đạo : Nhân , Lễ ,Nghĩa ,Trí ,Tín. Đạt được 5 điều này thì học Ngũ Huyền. Khi học xong Ngũ Huyền thì thực hành 5 điều :
  1/- Nội công tu tiến,
  2/- Ngoại công đức hạnh,
  3/- Quá khứ tâm nên dứt bỏ,
  4/- Hiện tại tâm không có,
  5/- Vị lai tâm đừng vọng tưởng.
  Con ngỏ ý như vậy.. xin các vị tiền bối cho ý kiến..!!

Leave a Reply