TÂM DUYÊN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

May 13, 10 | | 52,653 views | No CommentsShare |


Kính gởi tất cả các anh chị em,

Tâm Duyên xin chân thành cảm ơn anh Phước Lê (leave a comment) và tất cả các anh chị em đã email chia sẽ và cùng hiệp lòng cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai trong những ngày vừa qua. Tâm Duyên trọn tin rằng, nếu tất cả chúng ta hiệp lòng tĩnh tâm cầu nguyện thường xuyên thì năng lực của luồng điển quang từ lòng thành của chúng ta sẽ tích tụ thành một quyền năng tâm linh mầu nhiệm có đủ sức giúp cho nhân gian an bình và giúp cho kẻ trong âm cảnh được thức tỉnh để tự hóa giãi bớt nghiệp lực nặng nề để lo hồi đầu hướng thiện đặng sớm thoát ra khỏi cảnh âm u. Tâm Duyên tin rằng, quyền năng từ điển quang cầu nguyện của chúng ta hòa cùng quyền năng mầu nhiệm của Trời Phật sẽ giúp cho thế gian hướng đến tư tưởng thanh cao, đạo đức tạo ra an bình trong xã hội và chấm dứt mọi sự đau khổ, vì tất cả mọi khổ đau và phiền não đều phát sinh từ ý niệm vô minh mà ra.

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy như sau:

thanks

Nơi Trung giới quá nhiều tư tưởng,
Âm khí đây gieo chưởng vô minh,
Chướng nghiệp trói buộc vong linh,
Biết bao phiền não vô hình nào an.

Để hóa giải dụng lằn thanh điển,
Chỉ một tia đủ hiện ánh quang,
Tháo ngay xiềng xích buộc ràng,
Chơn linh phơi phới nhẹ nhàng thoát ra.

Vậy tôn tử trần sa gắng lập,
Quả công đây danh sách nguyện cầu,
Hồi hướng trong lúc canh thâu,
Chơn hồn tiếp nhận ngỏ hầu mừng thay
.”Hiệu quả của việc tỉnh tâm cầu nguyện cũng được xác định một cách hết sức rõ ràng từ các Đấng Thiêng Liêng nắm quyền giáo hóa nhân loại trong kỹ nguyên tâm linh hiện tại. Đức Đông Phương Lão Tổ chưởng quản phần vô vi trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có dạy môn sanh Cao Đài về hiệu năng của tâm thanh tịnh mà cụ thể là thực hành thiền định như sau:

Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công phu thiền định, tọa công ngồi tại tọa tràng mà phóng tinh thần gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển xua đuổi sát khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc thối lui. Thiền định càng thâm càng giải phóng cứu người càng dễ. Trong lúc tai biến động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống tình thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà tiến đạo rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu một đời mà không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một ngày có cơ hội.”

Chắc có lẽ anh chị em cùng Tâm Duyên trọn tin rằng “vật chất” và “tâm linh” cùng chung Một Bản Thể. Cái Bản Thể Duy Nhất Ấy thể hiện qua hai phương diện “hữu” và “vô” tức “cái có, cái thấy được” và “cái có thực mà không thấy được vậy thôi. Chính vì thế nên việc tỉnh tâm cầu nguyện thuộc về lãnh vực tâm linh tác động rất hiệu quả đối với mục đích hóa giải những khổ đau mà nguồn gốc bắt đầu từ vô hình nên kết quả của nó thấy rất rõ ràng trong thực tế. Việc tỉnh tâm cầu nguyện nghe như rất thông thường nhưng sức tác động của quyền năng tâm linh từ lòng thành cầu nguyện hết sức vi diệu. Tâm Duyên mong rằng anh chị em chúng ta hãy thường xuyên tĩnh tâm cầu nguyện để tự thân được thanh tịnh để đón ân lành và giúp cho tất cả chúng sanh được an bình. Chúng ta cũng nên hướng công đức cầu nguyện đến những vong hồn vất vưởng đó đây không nơi nương tựa, phải đành: “Chịu làm cô độc vô căn. Phái lưu chẳng có thân bằng cũng không”. Giúp đỡ và nhắc nhở cho những vong linh bất hạnh sớm thức tỉnh lo hồi đầu hướng thiện đặng được tái sanh mà lo tu tiến để hưởng ơn cứu độ của Trời Phật và sớm được vãng sanh về cõi Cực Lạc là một công đức to lớn giúp tăng trưởng lòng từ bi và trí tuệ nơi mỗi chúng ta.

Tâm Duyên rất hân hoan vui mừng được sự tham gia tích cực của anh chị em chúng ta. Từ những emails tán thành và tích cực hưởng ứng đợt cầu nguyện vừa qua, Tâm Duyên rất mong mõi và hy vọng rằng sẽ có nhiều anh chị em chúng ta tiếp tục chung nhau cầu nguyện thường xuyên để có được thanh tỉnh đón nhận ân phươc của Thiêng Liêng và cùng nhau hòa hợp điển lực để hóa giãi những đau thương và ngăn chận những nghiệp quả vốn chồng chất từ nghiệp lực nặng nề mà buổi Hạ Ngươn Mạt Kiếp nầy nếu không thức tỉnh để hóa giãi thì khó bề tránh khỏi. Tâm Duyên tin chắc rằng, nếu chúng ta dốc lòng chí thành thì ân phước của tinh thần cầu nguyện đầy thiêng liêng cao cả nầy sẽ từ từ lan rộng khắp nơi, dần dần nó sẽ được thực hiện bởi đại đa số trong nhân sinh trên trần gian nầy. Có được nhất tâm cầu nguyện thì sự thanh tịnh và lòng từ bi từ nội tâm của nhân loại sẽ sớm đưa thế gian nầy trở lại thời Thượng Ngươn Thánh Đức đúng theo tiên tri của Ơn Trên từ trước.

Tâm Duyên xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và mong anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện.

Tâm DuyênLeave a Reply