ÍCH LỢI CỦA VIỆC TRÌ TỤNG KINH

Apr 27, 10 | | 12,630 views | 2 CommentsShare |


childrenprayingI. DẪN NHẬP

Trong đời sống tâm linh của mỗi anh chị em tín đồ Cao Đài chúng ta ai cũng hiểu được pháp môn Tam Công là rất cần thiết và giúp ích rất nhiều cho đời sống tu học và hành đạo của mỗi người.

Pháp môn Tam Công rất đa dạng và phong phú. Ai cảm thấy phù hợp với phương pháp nào thì áp dụng phương pháp ấy.

Ví dụ như Pháp môn Công Quả thì chúng ta có thể tích cực hàng ngày tìm ít nhất một vài việc thiện để làm như: giúp đỡ người tàn tật; vệ sinh Thánh Sở; dạy trẻ em khuyết tật; Nhặt đinh nhọn chông gai trên đường…Pháp môn Công Trình thì có thể đề ra kế hoạch tự rèn luyện nhân cách cho bản thân hằng ngày như rèn tính kiên trì khi thực hiện một mục tiêu nào đó; làm việc đến nơi đến chốn với tinh thần trách nhiệm cao nhất; rèn tính nóng giận; trì thủ giới quy…

Về Pháp môn Công Phu chúng ta có thể Niệm Danh Hiệu Thầy hằng ngày; Quỳ hương cúng nước; Luyện Châu; Tịnh luyện…

Nói chung chúng ta có rất nhiều phương pháp để thực hiện pháp môn Tam Công, tuy nhiên theo Chánh Tuân thì chúng ta có một phương pháp thực hiện pháp môn tam công đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đó là: Hằng Niệm Danh Hiệu Thầy và các đấng Thiêng Liêng và Trì Tụng một số bài kinh như: Di Lạc Chơn Kinh; Kinh Cứu Khổ và Bát Nhã Tâm Kinh.


II. NỘI DUNG:

praying1. Hằng Niệm Danh Hiệu Thầy và các Đấng Thiêng Liêng theo phương pháp sau:

Hằng ngày mỗi khi đi xe HonDa trên đường là Chánh Tuân niệm như sau:

* Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

* Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3 lần)

* Nam Mô Hồng Quân Lão Tổ Chưởng Giáo Tam Nguơn Đại Tôn Sư. (3 lần)

* Nam Mô Tam Giáo Tổ Sư. (3 lần)

* Nam Mô Tam Trấn Oai Nghiêm. (3 lần)

* Nam Mô chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần. (3 lần).


Ghi chú:

* Trong lúc niệm danh hiệu các đấng, chúng ta nên bắt ấn Tý hoặc bắt ấn Kiết Tường (Ấn Tam Muội) của Đức Quan Âm Bồ Tát.

* Khi niệm đến Hồng Danh của Đấng nào thì chúng ta nên quán tưởng đấng ấy đang hằng ngự nơi Tâm của mình. Nếu quý anh chị em chúng ta thường xuyên hồi hướng về Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng theo phương pháp này với lòng chí thành kiên trì thực hiện và với một Đức Tin dõng mãnh thì trong thời gian không dài chúng ta sẽ cảm nhận được giữa mình và các Đấng sẽ có một mối dây cảm ứng vô hình rất khó tả (chỉ mỗi người mới tự cảm nhận được mà thôi).


2. Ích lợi của việc trì tụng kinh “Di Lạc Chơn Kinh”; “Kinh Cứu Khổ”; “Bát Nhã Tâm Kinh” và phương pháp trì tụng kinh để mang lại hiệu quả cao nhất:


2.1 Những ích lợi:

HinhQuanAmKỳ ba đại ân xá nên đạo Cao Đài được ơn trên ban kinh tận độ, đó là một ân phước vô cùng to lớn mà mỗi huynh đệ Cao Đài chúng ta được thọ hưởng từ Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng.

Mỗi một bài kinh trong quyển kinh tận độ đều có một ý nghĩa và hiệu dụng riêng biệt. Đặc biệt theo thiển ý của Chánh Tuân thì 3 bài kinh “Di Lạc Chơn Kinh”; “Kinh Cứu Khổ” và “Bát Nhã Tâm Kinh” có một hiệu dụng hết sức đặc biệt nếu chúng ta luôn trì tụng hàng ngày (Tụng càng nhiều càng tốt).

Bản thân Chánh Tuân đã trì tụng 3 bài kinh trên trong suốt gần 4 năm qua mỗi khi đi trên đường (vừa đi xe HonDa vừa tụng, tụng liên tục từ nơi đi tới nơi đến) và cảm nhận thấy việc trì tụng 3 bài kinh ấy như những món “bửu bối” hết sức hiệu nghiệm giúp người trì tụng giải trừ được các nghiệp chướng và tâm từ được mở rộng một cách đáng kể không thể nào ngờ đến được.

Trong toàn bộ bài “Di Lạc Chơn Kinh”, chúng ta thấy tất cả đều cầu siêu, hộ trì, tận độ cho tất cả vạn linh sanh chúng; Trong bài “Kinh Cứu Khổ” khi tụng đến cứu hộ đệ tử thì chúng ta cầu chung cho vạn linh sanh chúng; Trong toàn bộ bài “Bát Nhã Tâm Kinh” cho chúng ta thấy được chữ Không vốn không khác gì với chữ Sắc (Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc), qua đó sẽ cho giúp chúng ta dần dần phá chấp, giúp giảm bớt sự thị phi và giảm dần sự phân biệt hữu vi sắc tướng.

Dẫu biết nghiệp chướng của chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay dẫy đầy như biển cả mênh mông, việc trì tụng của chúng ta cầu nguyện giải nghiệp cho chúng sanh có lẽ chỉ bằng một giọt nước so với biển cả mênh mông ấy. Tuy nhiên có vẫn còn hơn không, nếu mỗi huynh đệ chúng ta đều chí thành kiên trì thành tâm cầu nguyện với một tình thương yêu chân thành nhất thì có cảm ắt có ứng, Ơn Trên không bao giờ phụ những ai có lòng chí thành.

Những ích lợi mà Chánh Tuân cảm nhận được sau thời gian trì tụng 3 bài kinh trên là:

* Tình thương yêu càng ngày càng mở rộng đến chúng sanh (Phát triển tâm từ).

* Bản ngã tư tâm dần dần được dứt bỏ và lộ dần Thuần Chơn Vô Ngã.

* Kết thúc mỗi bài kinh đều có niệm câu chú Thầy 03 lần. Nếu chúng ta kiên trì tụng niệm đến suốt đời thì câu chú Thầy chúng ta sẽ niệm được không biết bao nhiêu lần mà kể. Điều này rất tốt theo lời dạy của đức Di Lạc Thiên Tôn về việc hằng niệm danh hiệu Thầy.

* Tam nghiệp Thân, Khẩu, Ý giảm gây ra thêm một cách đáng kể.

* Thân tâm an lạc, nhẹ nhàng thư thái (Nghiệp chướng oan khiên được giải trừ dần dần) và ngày càng cảm nhận được cuộc đời là giả tạm vô thường, đức tin ngày một tăng trưởng.

* Luôn cảm nhận được sự hộ trì che chở rất mầu nhiệm của Ơn Trên trong nhiều lĩnh vực: Công việc, An toàn giao thông…

* Sau một thời gian trì tụng kinh thì Ơn Trên sẽ khai mở cho bản thân chúng ta tự khải ngộ dần dần về nhận thức tâm linh của chính mình (hoặc vô tình mình được Ơn Trên soi dẫn “tự nhận thức được” hoặc sẽ có Huynh Đệ Đồng Đạo khác mách bảo cho chúng ta biết).

* Luôn đón nhận được sự giao cảm rất khó tả giữa mình với Ơn Trên.

* Đây chính là pháp môn tam công (công phu, công quả, công trình) được thực hiện đơn giản, dễ làm và rất hiệu quả.

Và còn nhiều ích lợi nữa nếu mỗi huynh đệ chúng ta trì tụng đến suốt đời.


2.2 Phương Pháp Trì Tụng:

PhatDiLac* Trong lúc đi xe HonDa trên đường hoặc đi bộ tập thể dục ở nhà, vừa trì tụng kinh chúng ta vừa bắt Ấn Tý hoặc Ấn Kiết Tường (Ấn Tam Muội). Chúng ta tụng xen kẻ hết bài “Di Lạc Chơn Kinh” đến bài “Kinh Cứu Khổ” sau đó đến bài “Bát Nhã Tâm Kinh” và cứ như vậy tụng tiếp nối càng nhiều càng tốt (Trì tụng thành tiếng hoặc trì tụng trong Tâm).

Nếu bài “Di Lạc Chơn Kinh” quá dài, khó học thuộc thì quý anh chị em chúng ta chỉ cần trì tụng “Kinh Cứu Khổ” và “Bát Nhã Tâm Kinh”. Còn quý anh chị em nào đang tu tâm pháp, sợ tụng kinh tổn nguyên khí thì có thể trì tụng trong tâm (tụng không thành tiếng) cũng rất tốt.

Quý anh chị em cũng có thể trì tụng thêm các bài kinh trên vào mỗi thời cúng tứ thời tại tư gia của mình để cầu nguyện chung cho bá tánh cũng rất tốt.


3. Chia xẻ những trải nghiệm thực tế và một số trở ngại tâm lý trong suốt quá trình trì tụng kinh của bản thân trong gần 4 năm qua:

* Lúc khởi đầu việc trì tụng kinh Chánh Tuân chỉ tụng bài “Kinh Cứu Khổ” (vì bài “Di Lạc Chơn Kinh” quá dài Chánh Tuân chưa thuộc hết). Trong khoản hơn 1 năm đầu trì tụng Kinh Cứu Khổ, Chánh Tuân chỉ cầu cứu khổ cứu nạn cho những người thân trong gia đình như: Cửu Huyền Thất Tổ; Cha Mẹ, Anh chị em ruột và một số bà con thân thuộc của mình mà thôi. Vì lúc bấy giờ Chánh Tuân nghĩ rằng trong gia quyến mình nghiệp chướng oan khiên còn dẫy đầy chưa chắc gì mình cầu giải khổ hết làm gì bao đồng cầu cho cả chúng sanh.

* Sau hơn một năm trì tụng “Kinh Cứu Khổ” như vậy, Chánh Tuân đã cố gắng học thuộc lòng được toàn bộ bài “Di Lạc Chơn Kinh”, thế là Chánh Tuân bắt đầu trì tụng thêm bài “Di Lạc Chơn Kinh” nữa. Thật là kỳ lạ, mỗi khi trì tụng xong một biến Di Lạc Chơn Kinh, Chánh Tuân cảm thấy thân tâm thật nhẹ nhàng thư thái, giảm hẳn sự bất an khó chịu xảy ra nơi nội tâm (bỡi vì bài “Di Lạc Chơn Kinh” này có hiệu dụng hết sức đặc biệt trong việc giải trừ nghiệp chướng cho bản thân người trì tụng và cho cả vạn linh sanh chúng nữa). Cũng chính vào thời điểm này Chánh Tuân cũng đã chuyển sang cầu nguyện chung cho tất cả vạn linh sanh chúng chứ không cầu nguyện riêng cho gia quyến mình nữa. Đây chính là một bước ngoặc rất quan trọng mang lại hiệu quả cho việc mở rộng Tâm Từ không thể nào ngờ đến được. Bỡi vì mỗi khi chúng ta chí thành cầu nguyện chung cho vạn linh sanh chúng (trong đó đã bao gồm cả toàn bộ gia quyến của mình rồi) sẽ giúp cho Tâm mình mở rộng không còn phân biệt và ích kỷ khi chỉ biết cầu nguyện riêng cho những người thân của mình. Hình tượng mở rộng tình thương yêu dành cho bá tánh ấy giống như hình ảnh 2 chú ếch, 1 chú thì ngồi dưới đáy giếng và 1 chú ếch thì ngồi trên thành giếng cùng nhìn lên bầu trời, chú ếch ngồi đáy giếng thì cho rằng bầu trời chỉ to bằng nắp vung nhưng chú ếch còn lại cho rằng bầu trời rộng lớn vĩ đại vô cùng.

prayingĐể vượt qua được cuộc “cách mạng tâm lý” cầu nguyện chung cho bá tánh, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nhận thức được tất cả chúng sanh là huynh đệ của nhau, đều là con chung của Đức Thượng Đế Chí Tôn. Mỗi chúng sanh đều có một nghiệp duyên khác nhau, nhận thức đời sống tâm linh khác nhau, quá trình đầu thai khác nhau… do vậy tính cách và nghiệp quả cũng khác nhau. Suy cho cùng con đường tiến hóa của mỗi chúng sanh đều phải trở về nguồn cội ban đầu (Hòa cùng với khối Đại Linh Quang). Hành trình tiến hóa của mỗi chúng sanh trải qua nhiều bài học nhân quả trong mỗi kiếp mà chúng sanh đó đầu thai; do vậy số lượng chúng sanh còn đau khổ trên thế gian còn nhiều lắm. Chúng ta phải có một tình thương yêu chân thành và hiểu thấu nỗi đau Tứ Khổ (sanh, lão, bệnh, tử) của bá tánh mới có thể thành tâm cầu nguyện cứu khổ cứu nạn cho bá tánh được.

* Có một số anh em quan niệm rằng chúng ta trì tụng kinh như vậy sẽ làm cho mình thiếu tự tin vì chỉ dựa vào sự hộ trì của tha lực.

Chúng ta nên hiểu rằng cho dù mình thực hiện các pháp môn công phu khác như Luyện Châu, Tịnh Luyện hay Hằng Niệm Danh Hiệu Thầy… thì bước đầu vẫn phải cậy nhờ vào tha lực như Niệm Chú (Chú Kim Quang), Lần Chuỗi, Bắt Ấn, niệm danh hiệu Thầy… Để rồi đến mức độ chín muồi thì chúng ta mới có thể mời được vị “Chơn Sư” trong chính nội tâm của mình ra chỉ dạy.

Việc trì tụng kinh và hằng niệm danh hiệu các Đấng cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, bước đầu chúng ta cậy nhờ vào sự hộ trì của tha lực, sau thời gian chín muồi thì mỗi người sẽ đón nhận được cơ duyên khai mở để tìm gặp vị “Chơn Sư” trong Tâm của chính mình vậy (Có vô lượng Pháp Môn, tất cả các Pháp Môn cũng chỉ là phương tiện để giúp chúng ta đạt đến mục đích cuối cùng là giải thoát tâm linh, chúng ta đừng nên chấp tướng cho rằng Pháp Môn này hay còn Pháp Môn kia lại dở).

* Một số anh em khác lại cho rằng khi đi xe HonDa mà trì tụng kinh như thế sẽ thiếu tập trung và dễ gây tai nạn giao thông.

Nếu bị tai nạn do phân tâm thì gần 4 năm qua tại sao Chánh Tuân và một số anh chị em khác cũng đang trì tụng kinh trong lúc đi trên đường vẫn bình an vô sự, thậm chí chính bản thân Chánh Tuân cũng đã thoát khỏi 1 số vụ tai nạn tưởng chừng xảy ra trong gang tất một cách rất mầu nhiệm (bởi luôn có sự hộ trì của Ơn Trên).

Chúng ta biết rằng trong cõi Nhị Nguyên này vốn dĩ rất vô thường, thành trụ hoại không luôn biến đổi không có gì trường tồn mãi mãi (hễ hữu hình là hữu hoại); sống nay chết mai, bệnh tật nan y (như bệnh ung thư), bị rủi ro tai nạn (tai nạn giao thông hoặc nhiều tai nạn khác) luôn rình rập không chừa bất kỳ một ai. Do vậy việc thường xuyên trì tụng kinh chính là món “Bửu Bối” giúp chúng ta vượt qua được những tai nạn, bệnh tật, nghiệp quả một cách rất hiệu nghiệm.

Chúng ta thử nghĩ xem, nếu mỗi người biết tận dụng khoản thời gian “nhàn rỗi” của mình trong những lúc đi trên đường dành cho việc trì tụng kinh thì đến cuối cuộc đời của mình sẽ tích lũy được không biết bao nhiêu là công quả dành cho bá tánh và tự giải trừ dần dần oan khiên nghiệp chướng, tai nạn, bệnh tật… cho chính mình thay vì thông thường trong lúc đi trên đường chúng ta thường xuyên nghĩ ngợi lung tung hết chuyện nọ đến chuyện kia làm cho tâm chúng ta luôn bị phóng túng, chi bằng chúng ta luôn hồi hướng về Ơn Trên và cầu nguyện cho bá tánh sẽ tốt hơn biết chừng nào!

* Một số anh em khác lại tâm sự cho rằng tại sao mình cũng có trì tụng hàng ngày nhưng sao không thấy hiệu quả tí nào cả (nội tâm vẫn còn luôn cảm thấy bất an; vẫn còn nhiều đau khổ…).

Có 3 nguyên tắc rất quan trọng khi chúng ta muốn trì tụng kinh mang lại hiệu quả cao nhất là: Nguyên tắc thứ nhất, bản thân người trì tụng phải có một đức tin dõng mãnh về sự cảm ứng giữa mình với Ơn Trên, nghĩa là phải luôn tin rằng Ơn Trên luôn cứu khổ cứu nạn cho bá tánh sau mỗi lần cầu nguyện của chúng ta (Sở dĩ chúng ta vẫn thấy còn quá nhiều chúng sanh còn đau khổ bỡi vì từ vô lượng kiếp đến nay chúng sanh đã tự gây ra không biết bao nhiêu là nghiệp chướng, việc cầu nguyện giải nghiệp của chúng ta chỉ có tác dụng như một giọt nước nhỏ nhoi pha lẫn vào một biển cả mênh mông nghiệp chướng ấy thì chưa thể thấm vào đâu cả), nếu trong lúc trì tụng kinh mà chúng ta chỉ nữa tin nữa ngờ thì không thể mang lại hiệu quả nào cả; Nguyên tắc thứ 2 là phải dành một tình thương yêu chân thành cho cả vạn linh sanh chúng chứ không phải cầu nguyện cho có chiếu lệ mà thôi; Nguyên tắc thứ 3 là chúng ta phải thành tâm hồi hướng tất cả công đức sau quá trình trì tụng kinh về cho bá tánh chứ đừng nghĩ rằng mình trì tụng kinh nhiều mình sẽ được nhiều phước đức, sau này sẽ được hưởng giàu sang phú quý và may mắn thật nhiều (Đức Mẹ đã từng dạy: “Nghiệp lành dữ rốt rồi là nghiệp; Sắt hay Vàng đều xích xiềng thân; Chi bằng tâm chí lâng lâng; Nhổ mầm tình thức đoạn nhân tục phàm “). Tất cả hãy để tự nhiên, giữ tâm thật vô tư trống không đừng vọng tưởng lợi lộc gì riêng cho bản thân cả (Hễ tay phải chúng ta đem cho ai món quà gì thì tay trái đừng nên biết món quà đó có giá trị là bao nhiêu).

* Phân tích đến đây, chúng ta có thể khẳng định được rằng việc hằng niệm danh hiệu các Đấng và Trì Tụng Kinh chính là pháp môn Tam Công đơn giản nhưng rất hiệu quả và dễ thực hiện.

prayingĐây chính là pháp môn Công quả rất hiệu nghiệm. Nhờ vào năng lực cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp cho những chúng sanh hữu duyên sẽ có thêm trợ lực để vượt qua những nghiệp quả tiền khiên của bản thân chúng sanh đó đã từng gây ra.

Và, có một Công Quả vô hình mà chúng ta không nhìn thấy đó là góp phần phá tan điễn trược đang tích tụ dẫy đầy trên không trung, Chúng ta biết rằng, nếu có ai đó suy nghĩ làm điều xấu xa tội lỗi thì ngay lập tức xuất hiện một luồng điễn trược phóng lên không trung, và nhiều tư tưởng xấu ấy cùng phóng lên lâu ngày sẽ tích tụ thành một khối trược khí không lồ. Ở thế gian nếu có ai đó chỉ mới bắt đầu khởi Tâm làm điều ác, theo luật nhân quả thì khối trược khí khổng lồ ấy liền tác động đến khiến cho người ấy bắt tay vào thực hiện hành vi tội lỗi ngay lập tức. Chính vì điều này mà Ơn Trên đã từng dạy: Công Đức Tọa Thiền lớn biết bao. Tại sao việc Tọa Thiền chỉ ngồi một chỗ mà Ơn Trên cho là có công đức lớn quá vậy? Bỡi vì khi hành giả ngồi thiền sẽ giúp cho Tâm được thiện lành, trống không, đây chính là khối điễn lành (Thanh điễn) được phóng lên không trung để chống lại khối trược khí khổng lồ luôn đe dọa chi phối bất kỳ một ai phát khởi tà tâm. Việc trì tụng kinh của chúng ta cũng vậy, vì thấy bá tánh chúng sanh còn mãi chịu dập vùi đau khổ trong bể khổ trần ai, chúng ta mới phát tâm chí thành cầu nguyện giải khổ cho bá tánh với một tình yêu chân thành, chính những tình thương dành cho bá tánh ấy sẽ góp phần rất lớn trong việc tạo dựng thêm luồng điễn thanh chống lại khối điễn trược vốn dĩ rất lớn đang tích tụ nơi không trung.

Đây chính là pháp môn Công Phu vì khi trì tụng kinh, tâm của chúng ta luôn hồi hướng về Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng.

Đây cũng chính là pháp môn Công Trình nếu chúng ta tích cực kiên trì thực hiện đến suốt đời. Hơn nữa việc trì tụng kinh sẽ giúp cho Tâm của mình dần cải thiện theo chiều hướng tích cực theo thời gian (Bớt nóng giận; luôn cảm thấy an lạc thân tâm; giảm sự thị phi sắc tướng; Tứ vô lượng Tâm: Từ, Bi, Hỉ, Xả ngày một phát triển…).

Chánh Tuân

Chân thành cảm ơn ĐH. Chánh Tuân đã chia sẽ kinh nghiệm tu học và cho phép Tâm Duyên sử dụng bài này san sẽ với các HTĐM khác. HTĐM có thể tham khảo thêm “Hỏi và Đáp” ở trang Blog cá nhân của ĐH Chánh Tuân.


MỘT QUAN NIỆM VỀ TU HÀNH
XÂY ĐẮP CAO ĐÀI NỘI TẠI!
KHÍ CÔNG – THỂ DỤC – ÐẠO DẪN
TƯ TƯỞNG TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
A BRAIN SCIENTIST’S PERSONAL JOURNEY
The Effects of Group Meditation on Crime, Terrorism, and International Conflict
NỮ TRUNG TÙNG PHẬN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM
TU LÀ GÌ?
TA CÓ NÊN TU MỘT MÌNH KHÔNG?
TẠI SAO TA PHẢI LẬP CÔNG QUẢ
NGƯỜI TÍN-HỬU CAO ĐÀI ĐỐI VỚI SỰ PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO Ở NGOẠI QUỐC
CAODAISM – The Perfect Blend of World Religions
Caodaism – Experience Through the Eyes of Travelers
LỢI ÍCH CỦA SỰ ĂN CHAY
Bài 231 – Thầy dạy
Chỉ một chữ TÂM
Lời Hay Ý Đẹp
KINH SÁM HỐI
NGÀI BẢO PHÁP (1892-1961) – ĂN CHAY
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
Nhạc Đạo: Tôn Chỉ Đại Đạo
Nhạc Đạo: Cao Đài Xuất Thế
ĐẠO LÀ GÌ?
Phim & Kinh: Giải Oan
Phải Thương Đồng Loại
Tây Ninh Đất Thánh Linh Thiêng
Cao Dai’s The Collection of Divine Messages from the TRUE GOD by Lanoo
Caodaism by Omar’s Travels
HỒI TÂM
THẬP THIỆN KHUYẾN TU
Một phép tu dễ dàng mà công hiệu
PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞComments (2)

 

 1. NGUYEN PHUONG says:

  TRÌ CHÚ ĐẠI BI TRỊ BỆNH UNG THƯ VÀ CÁC BỆNH KHÁC

  Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc

  Đây là người thật việc thật kể về sự nhiệm mậu của Chú Đại Bi

  1/ Anh Lương Tấn Trung pháp danh Chúc Gíác, kỷ sư , nhà nghiên cứu khoa học , giảng viên,
  Anh Trung đã kể rõ trong Chương trình Phập pháp nhiệm mầu , chuyện thật đời mình rất hay
  ĐT của anh Trung là 08-38395343 – 0908558569
  2/ Cháu Nguyễn quỳnh Anh Đoan còn nhỏ bị mắc bệnh ung thư tủy sống thời kỳ 3 (Di căn) , nhờ cháu và gia đình tha thiết trì tụng Chú Đại Bi mà khỏi bệnh ung thư
  Xin nhấp vào hai liên kết dưới để xem video :

  http://www.youtube.com/watch?v=5xJS9mqcu7A
  http://www.youtube.com/watch?v=5XCwjqYQ_KU

 2. Đặng Trường Sanh says:

  TAM CÔNG
  Công trình công quả công phu.
  Tam công tròn vẹn thiên thu an nhàn.
  Nói đến tu hành muốn đạt kết quả.Chúng ta phải đồng thời hành trọn tam công thì mới tiến bộ được.Bởi vì luật nhân quả chi phối cuộc sống con người.Nếu chúng ta không biết tạo phước đức thì không thể tiêu trừ tội lỗi.Nếu chúng ta không dụng công trình để rèn luyện học hỏi xua tan thói hư tật xấu thì sẽ bị hư thân.Nếu không dụng công phu thì không tiêu trừ nghiệp chướng.Cho nên nếu chúng ta nhứt tâm tu hành thì nhất định sẽ đạt thành quả vị.Cũng như đứa học trò mà mê chơi thì phải thi rớt.Còn người tu mà mê trần thì cũng rớt xuống địa ngục vậy.

Leave a Reply