ĐỀ TÀI THẢO LUẬN …

Apr 24, 10 | | 2,975 views | 2 CommentsShare |


telephoneKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, May 1st, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận:

Bản Ngã là gì?
Làm thế nào để kiểm soát “ngã”?
(What is “Self”? How to control “Self”?)

Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180.

(Nếu Qúy HTĐM gặp trở ngại khi vào teleconference, xin vui lòng gọi lại số điện thoại trên theo chỉ dẫn dưới đây.)

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

BẢN NGÃ LÀ GỐC CỦA KHỔ ĐAU & BẤT CÔNG
GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ KHÁI NIỆM “VÔ NGÔ CỦA PHẬT GIÁO
Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Comments (2)

 

 1. NGÃ là gì?

  Ở đây, Ngã không phải là cái Ta tầm thường thấp kém, mà là cái BẢN NGÃ của mỗi người, là sự CHẤP NGÃ (cố chấp cái Bản Ngã). Cái Bản Ngã ấy, sự Chấp Ngã ấy nó to lớn lắm, vĩ đại lắm, cho nên hễ có ai khác đụng chạm đến cái Bản Ngã nầy thì nó vùng lên phản ứng quyết liệt, cho rằng chỉ có nó là quan trọng nhứt, đáng tôn kính nhứt.

  Con người vì Chấp Ngã nên coi thường mọi người mọi vật, coi thường cả Trời Phật, nên si mê ám muội, không học hỏi được điều gì nên không tiến hóa được bước nào, lại gây ra nhiều ác nghiệt tội tình, nên cứ lẩn quẩn trong vòng lục đạo.

  Người nơi thế gian thường chấp cái Ta Phàm ngã, vì dục vọng trần gian, vì tất cả những cái hư giả phù phiếm, vì lục dục thất tình đeo mang trong xác trần ô trược, nên phải chìm đắm trong biển khổ muôn đời.

  Vì chấp cái Ta Phàm ngã hữu hình nên không thấy được cái Ta Chơn ngã vô hình. Chính cái Chơn ngã nầy mới thật là Ta, vĩnh viễn là Ta, chớ cái Phàm ngã chỉ là cái Ta giả tạm, vì nó là hữu hình nên hữu hoại, nhiều lắm là trăm năm cũng phải tan rã (gọi là chết). Cái Ta Chơn ngã ấy là gì? Đó là linh hồn, chơn linh, là Atma, là thần thức, v.v… tùy theo tên gọi của mỗi tôn giáo và mỗi dân tộc.

  Khi biết được cái Chơn Ngã báu trọng ấy thì ta mới lo trau giồi cho nó tinh anh, đặng thấy rõ đạo pháp cao siêu mầu nhiệm, để trở về với chơn lý thâm uyên huyền diệu. Ta sẽ tìm được ta trong cái bổn lai diện mục của ta, trong ánh sáng nhiệm mầu của chơn lý hằng hữu bất biến. Đương nhiên cái ngôi vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng là kết quả.

 2. Hội Thảo Giáo Lý 5-1-2010 says:

  Bản Ngã là tiểu linh quang, có từ Đại Linh Quang của Đức Chí Tôn. Trong con người, bản ngã thường được gọi là lương tâm, Nho giáo gọi là thiên tâm, Phật giáo gọi là Phật tánh hay là chơn ngã, hay là bản lai diện mục, Thiên chúa giáo gọi là hồn Chúa, Thông thiên học gọi là đại ngã (higher self). Tiểu linh quang chẳng những hiện hữu trong mỗi con người, mà còn hiện hữu trong muôn vật từ vật chất đến thảo mộc, và thú cầm. Nói cách khác, con người có một bản ngã đồng thể cùng trời đất và muôn vật (Thiên địa vạn vật đồng nhất thể). Khi con người thức ngộ được rằng mình hoà đồng và đồng thể cùng muôn vật, con người sẽ không còn có sự phân biệt “ta-người khác” và khi không có sự phân biệt, thì sẽ không còn có sự so sánh hơn thua, phải trái, tốt xấu. Muôn vật đều là như nhau, giống nhau, đều là một, không có phân biệt, phân chia hay hiềm khích.

  Khi lương tâm bị màn vô minh (gây bởi vật chất và lục dục thất tình) che phủ, lương tâm sẽ biến thành phàm tâm (tự ngã hay là ego), Nho giáo gọi là nhân tâm, Phật giáo gọi là vọng tâm, hay mê tâm, Thiên chúa giáo gọi là quỷ hồn, Thông thiên học gọi là tiểu ngã. Con người, khi lương tâm bị màn vô minh che phủ, sẽ có sự phân biệt giữa cái ta và người, và luôn luôn muốn và cho rằng cái ta là tốt nhất, đúng nhất, hơn tất cả mọi người. Và khi mọi người đều muốn như vậy, tất nhiên sẽ có sự phân chia, kỳ thị và hiềm khích.

  Cùng là bản ngã, khi con người mê muội thì bản ngã là quỷ tánh, khi con người giác ngộ thì bản ngã là Phật tánh.

  Làm thế nào để kiểm soát bản ngã?

  1- Ta cùng muôn vật đều là đồng thể với Đức Chí Tôn, nếu ta phân chia, kỳ thị ghét bỏ người khác cùng muôn vật, tức là ta đã ghét bỏ Đức Chí Tôn.

  Thương nhau như thể thương Thầy
  Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên!

  Ai trong chúng ta có thể tưởng tượng rằng mình ghét Thầy?

  2- Kẻ thù của chúng ta (nếu có), người chung quanh ta, có thể là đầu kiếp của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, con cháu của chúng ta từ muôn kiếp trước, ta đành lòng nào ghét bỏ.

  3- Nếu ta chưa thức ngộ được cái tâm không, cái tâm chung của vũ trụ cùng muôn vật, như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, tốt nhất là ta lo trau giồi tâm tánh hằng ngày (lo lau chùi hằng ngày cho tấm gương lòng đừng vướng bụi) như Ngài Thần Tú. Thầy cũng có dạy chúng ta hằng ngày trước khi hầu Thầy vào buổi tối, phải kiểm điểm lòng mình xem ngày ấy có làm điều gì sái với lương tâm để ăn năn hối cải.

  4- Ngoài ra năng đọc Thánh ngôn Thánh giáo hằng ngày để thẩm thấu những lời dạy bảo của ơn trên.

  (Cảm ơn HH Bùi Đắc Hùm đã giúp viết phần đúc kết cho buổi hội thảo)

Leave a Reply