TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA

Apr 1, 10 | | 5,127 views | 2 CommentsShare |


FatherandSon


Người vừa lớn lên chưa lập gia đình, nhiều khi có tiền của rồi phung phí tiêu pha, nhưng đến khi có gia đình, phải chuẩn lại, biết tiết kiệm nhẫn nhịn để lo cho vợ con sau này.

Làm cha dầu nghèo nàn đến đâu cũng phải nhín chút cần kiệm, chịu cực khổ làm lụng vất vả lo cho con ăn mặc học hành để sau này kế thế gia đình và tương lai cho xã hội, sự nhẫn nại của người cha không phải dễ. Hơn nữa, người cha phải cần khép mình trong khuôn khổ, nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín, liêm sĩ và từ hỷ, là để đức và nêu gương cho con cháu, làm cha cho phải đạo cũng là đạo làm người, không “an thọ khổ nhẫn” không được.“Vẹn cả gia đình trọn đạo nhà

Vốn nhờ phải đạo phận làm cha

Nhẫn hòa xử thế là cao sách,

Cần kiệm dạy con ấy bổn nhà

Tử hiếu là do nơi phụ đức

Phụ từ ấy lẽ nối tông cha

Làm người khuyên chớ xem thường lẽ

An nhẫn trị gia đẹp tợ hoa”.


Xem Video: NỔI LÒNG NGƯỜI CHA

http://video.google.com/videoplay?docid=1497707506699890618


http://video.google.com/videoplay?docid=-8136962241647950663

ĐĐ. Thích Phước Tiến

*******************************************************************************

Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)
Xem trang trước (Prev): MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.
Xem trang sau (Next): AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU*******************************************************************************

Soạn giả: NHỰT LONG

Viết xong ngày an cư tháng hanh hạ năm Ất Sửu 1985

*******************************************************************************

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Comments (2)

 

  1. Cao Quỳnh Tuệ Lâm says:

    Thân tặng chư HTĐM va Thiện nam, Tín Nữ

    http://www.youtube.com/watch?v=r8B0LOqgAAE&feature=player_embedded

  2. Cao Quỳnh Tuệ Lâm says:

    Link trên là phim – THOÁT VÒNG TỤC LỤY

Leave a Reply