UCDYN – THƠ MỜI

Mar 10, 10 | | 1,730 views | No CommentsShare |


UCDYNC

LIÊN ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI
UNITED CAODAI YOUTH NETWORK
10866 Arlington Ave., Riverside, CA 92505 USA


TRẠI HỌP BẠN TÍN HỮU TRẺ CAO ĐÀI
July 1st – July 4th, 2010March 9, 2010

Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội thân mến:Liên Đoàn Thanh Thiếu Niên Cao Đài (viết tắt là LĐTTN Cao Đài) sẽ tổ chức Trại Họp Bạn lần đầu tiên vào dịp hè, từ July 1 – 4, 2010, tại một trong những thành phố đẹp của California, Riverside, dành cho các tín hữu trẻ Cao Đài đến 50 tuổi.

Chủ đề cho Trại Họp Bạn năm 2010 sẽ là “Gạch Nối cho Quá Khứ với Tương Lai”, với những mục đích sau:

1) Tạo dựng một mối dây liên kết thân ái giữa các tín hữu trẻ Cao Đài khắp nơi.
2) Tìm hiểu về những nền tảng và truyền thống Cao Đài.
3) Thảo luận để đưa ra những kế hoạch hoạt động tại mỗi thánh sở địa phương, nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các bạn trẻ tích cực trong việc tìm hiểu, tiếp cận, và gần gũi hơn với nếp sống Đạo Cao Đài.

Kèm theo thư mời là Chương Trình cho 3 ngày trại, Phiếu Ghi Danh, Đơn Xin Học Bỗng, Phiếu Tham Gia dự thi bài viết hay thuyết trình về Cao Đài.

Đây là Trại Họp Bạn đầu tiên được tổ chức bởi LĐTTN Cao Đài nên chúng tôi rất cần sự hổ trợ, đóng góp từ các huynh tỷ đệ muội. Để cho Trại Họp Bạn thêm hữu ích và chương trình được phong phú hơn, chúng tôi mong chờ sự đóng góp ý kiến từ các bạn. Xin gởi về địa chỉ ở trên hoặc email về: unitedcaodaiyn@yahoo.com.

Chúng ta, những tín hữu trẻ Cao Đài là Gạch Nối giữa quá khứ với tương lai của Cao Đài Đại Đạo. Gạch Nối này có được tạo dựng được hay không? Gạch Nối này có vững chắc hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào sự tham dự, đóng góp của các huynh tỷ đệ muội vào ngày Trại Họp Bạn sắp đến.

Mong sẽ được bắt tay bạn vào ngày July 1-4/2010.

Chào thân ái và phụng sự.

Lê Quang Phúc
Trại Trưởng Trại Họp Bạn 2010
ĐT: (909)261-6232

Văn Kim-Khánh
Trại Phó Trại Họp Bạn 2010
ĐT: (206)304-0642
Xem: INVITATION LETTER
THƠ MỜI
PARTICIPANT APPLICATION
UNITED CAODAI YOUTH SCHOLARSHIP
CAODAI ESSAY AND SPEECH CONTEST
PROGRAM SCHEDULE


Please feel free to email unitedcaodaiyn@yahoo.com to receive
the UNITED CAO DAI YOUTH NETWORK CONFERENCE 2010 PACKET

Leave a Reply