LỜI VÀNG MẸ DẠY

Mar 7, 10 | | 8,833 views | No CommentsShare |


Hinh Phat 5Hân hạnh giới thiệu đến chư HTĐM và chư Đồng Đạo Cao Đài, bài ca vọng cỗ LỜI VÀNG MẸ DẠY với tiếng hát Phượng Hoàng.

Nhân đây, xin thưa, vị nào cần thực hiện các bài ca cổ, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi thảo luận để ca sĩ Phượng Hoàng hát công quả, tuy nhiên phần người đờn và chi phí trả cho phòng thu thì người thực hiện đài thọ.

Với tinh thần phát huy văn nghệ Đại Đạo, đem lời ca thay thuyết giảng, nên mạo muội trình bày . Tác giả bài ca là Duy Tâm, thầy dạy cổ nhạc của Phượng Hoàng, một người không phải là tín đồ Cao Đài, Anh viết bài này sau khi đọc qua Thi phẩm NỮ TRUNG TÙNG PHẬN của Tiên Nương Đoàn thị Điểm giáng bút.

Nay Kinh
CQTL


Xem Video: LỜI VÀNG MẸ DẠY

YouTube Preview Image


Xem: NỮ TRUNG TÙNG PHẬN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Leave a Reply