Video: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Mar 5, 10 | | 12,666 views | 1 CommentShare |

Hinh Phat 20

…. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước

Khi thăng tiến khi rớt lại Phàm

Lúc người lúc thú lam nham

Kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân

Khi thì Phú khi Bần tột hạng

Lúc ấm no lúc chẳng áo cơm

Khi ngói gạch khi lá rơm

Lúc làm quan Tướng lúc làm tù nhân

Có kiếp thì bị treo thân lủng lẳng

Kiếp thì ngồi chổng cẳng ra oai

Khi thì chết chẳng chôn thây

Khi thì tống táng chật ngoài chật trong

Khi thì xác trôi sông chập chả

Khi thì thây tan rã giữa đồng

Kể sao hết chuyện não nùng

Của tiền kiếp khách trần hồng đã mang

Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chửa

Kiếp làm trai con, vợ đùm đề

Khi thì trọn kiếp phu thê

Khi thì bướm chán ong chê giữa chừng

Có khi bị cùi phong xụi bại

Có khi thì điên dại mù câm

Sống không nhà cửa ăn nằm

Lang thang đường phố, xin ăn qua ngày

Có kiếp bị bọn trai lừa gạt

Có kiếp thì bị thác vì tình

Kiết thì làm đĩ bán mình

Kiết thì cô quạnh trong tình cấm cung

Khi thì được anh hùng vang dội

Khi thì mang lấy tội phản thần

Lúc thì quý tợ vàng cân

Khi thì ghẻ nát còn hơn con dòi

Kiếp thì được người coi vua chúa

Kiếp thì ra thân đứa ăn mày

Mới cười kế khóc chua cay

Cứ như thế đó đổi thay không ngừng

Những lời đã vừa phân đoạn trước

Giàu nghèo do tội phước mỏng dày

Không cần phải hỏi nơi ai

Tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào?

Kiếp trước mở hồ bao bố thí

Nên kiếp này địa vị giàu sang

Kiếp này bỏn xẻn tham gian

Kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi ….

Trích: Sấm Giảng Con Đường Giải Thoát của PHẬT THẦY TÂY AN


Xem Video: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

http://video.google.com/videoplay?docid=-2710547207674517511
ĐĐ. Thích Minh Đức


Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Comments (1)

 

  1. Triet says:

    Sai tac gia roi day.

Leave a Reply