Tại sao cần một nền Tôn Giáo mới?

Mar 3, 10 | | 2,898 views | No CommentsShare |


teleconferenceKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, March 6, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận:

Tại sao cần một nền Tôn Giáo mới?

Liệu Cao Đài có thể đem hoà bình đến cho nhân loại hay không?

(CaoDai? Why a new faith? Would CaoDai be able to bring peace to humanity?)
Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180.

(Nếu Qúy HTĐM gặp trở ngại khi vào teleconference, xin vui lòng gọi lại số điện thoại trên theo chỉ dẫn dưới đây.)

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)Leave a Reply