Tại sao cần một nền Tôn Giáo mới?

Mar 3, 10 | | 3,178 views | 1 CommentShare |


teleconferenceKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, March 6, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận:

Tại sao cần một nền Tôn Giáo mới?

Liệu Cao Đài có thể đem hoà bình đến cho nhân loại hay không?

(CaoDai? Why a new faith? Would CaoDai be able to bring peace to humanity?)
Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180.

(Nếu Qúy HTĐM gặp trở ngại khi vào teleconference, xin vui lòng gọi lại số điện thoại trên theo chỉ dẫn dưới đây.)

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)Comments (1)

 

  1. Đặng Trường Sanh says:

    TẠI SAO PHẢI KHAI MỞ ĐẠO CAO ĐÀI.
    LIỆU CAO ĐÀI CÓ THỂ ĐEM LẠI HÒA BÌNH THẾ GIỚI KHÔNG?
    Ba nền Tôn Giáo là Phật Thánh Tiên lâu đời đã bị vật chất cám dỗ. Người tu vì ham muốn hưởng thụ cho nên đã chế cải phương pháp tu hành không còn đúng với chơn truyền,làm sai lạc chánh pháp cho nên gọi là thời kỳ mạt pháp.Luật tuần hườn vũ trụ.Quả địa cầu chúng ta ở vào thời kỳ thay đổi từ Hạ Ngươn sang Thượng Ngươn.Nếu tất cả mọi người đều chạy theo danh lợi sống không có Đạo Đức thì tất cả sẽ bị tiêu diệt.Bởi vì lo tranh giành mà chẵng biết thương nhau thì sẽ đưa đến cảnh tàn sát lẫn nhau.Với vũ khí hiện đại thì con người có thể tiêu diệt tất cả sinh vật.Biết trước những gì sẽ xảy ra Thượng Đế đã hé lộ một chút của cơ huyền để thức tỉnh một phần trong sanh chúng biết tu hành mà về nơi cực lạc.Tại sao không làm cho tất cả tu hành rốt ráo để tất cả đều về cực lạc.Bởi vì nhân loại trình độ không đồng,cần phải tuyển lựa người có trình độ cao.Thi nhiều đậu ít thì cuộc thi mới có giá trị.
    Cho nên Đạo Cao Đài không thể xây dựng Hòa Bình thế giới tức quả địa cầu 68 này.Mà chỉ đào tạo một phần nhân loại có trình độ Đạo Đức hầu xây dựng Hòa Bình ở địa cầu 67 lập nên đời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Leave a Reply