BÀI HỌC NHÂN QUẢ

Feb 27, 10 | | 3,595 views | No CommentsShare |


nhonquaNhơn quả là một cái luật thưởng phạt tự nhiên, dễ ảnh hưởng những điều lành dữ của ta làm. Nhơn quả cũng như một cái gương (kiếng) để rọi mặt. Mặt ta sạch, kiếng rọi ra sạch, mặt ta dơ, kiếng rọi ra dơ.

Nhơn quả cũng tỉ như một tấm vách tường, điều lành dữ ta làm như một trái banh bằng thung liệng vào vách ấy. Hễ liệng nhẹ thì banh dội nhẹ; còn liệng mạnh thì dội mạnh.

Tiên nho có câu: “Chưởng đậu đắc đậu; chưởng qua đắc qua“. Ta là chủ của nhơn quả ta vì tự ta gây nó ra. Nếu ta muốn cái kiếng rọi ra mặt ta cho sạch sẽ, thì ta rửa mặt cho sạch; ta muốn vách tường dội banh lại nhẹ thì ta liêng nhẹ, v.v…

Nếu ta muốn kiếp sau đặng hưởng giàu sang, phú quý, thì kiếp này ta lo làm lành lánh dữ. Ấy là TU.


Điều họa phước không hay tìm tới,
Tại mình dời nên mới theo mình
Cũng như bóng nọ tùy hình,
Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn.
.”

Có người tu nhơn, tích đức lại chịu nghèo cực, khổ hèn, còn kẻ bạo tàn, hung ác, có khi được hưởng phước giàu sang. Tại sao vậy?

Vì kẻ nghèo hèn ấy kiếp trước đã làm nhiều tội lỗi, cho nên kiếp này phải chịu thảm sầu để đền bồi tội ấy; mãn hạn rồi sẽ được hưởng phước giàu sang. Tại sao vậy?

Người làm phước có khi mắc nạn,
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang,
Ấy là nợ trước còn mang,
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.

Còn kẻ giàu sang nói trên đó, tuy bây giờ làm nhiều điều tội lỗi mà nhờ kiếp trước tích đức tu nhân nên kiếp này được hưởng cuộc vinh hoa phú quý; đợi hưởng hết rồi mới bị hành phạt về tội lỗi bây giờ, hoặc đợi kiếp sau.

Muốn biết kiếp trước mình, hãy xem số phận mình bây giờ đây.
Muốn rõ kiếp sau mình, hãy xét điều lành dữ mình làm bây giờ đó.

Cho nên có ba bực nhơn quả:

1. Tiền thế nhơn quả
2. Kim thế nhơn quả
3. Hậu thế nhơn quả

Trời đất rất công, dữ lành báo ứng, xin ai xét lấy răn mình thì gần Thần Tiên vậy!!!

Mời Xem Video: Bài Học Nhân Quả (1/2)

http://video.google.com/videoplay?docid=859574905433961328

ĐĐ. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Thông (Hà Nội) ngày 12-06-2008


Bài Học Nhân Quả (2/2)

http://video.google.com/videoplay?docid=-7465399869403757830


Mời Xem: Tranh Nhân Quả
Nhân Quả Ba Đời
NHÂN QUẢ – Dũ Lan LÊ ANH DŨNGXem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Leave a Reply