AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ

Feb 23, 10 | | 5,487 views | No CommentsShare |


tinhmeLàm mẹ sanh con, vì con mà phải hy sinh suốt đời vì con, lo cho con, ngoài những việc bình thường, như gặp cảnh nghèo đói phải vất vả kham chịu nhịn ăn nhịn mặc lo cho con. Nếu chẳng may chồng chết sớm, người mẹ phải nặng nề sứ mạng thay chồng dạy con, cho con khỏi cảnh “cây không trồng lòng không tiếc, con không dỗ dạy không thương”. Cái khó do hoàn cảnh thế nào người mẹ cũng phải cam chịu tròn bổn phận một người mẹ hiền.

MẠNH MẪU

Mẹ của Mạnh Tử gọi là Mạnh Mẫu, người thời chiến quốc. Để cho con khỏi phải nhiễm tánh xấu của xóm giềng, Mạnh Mẫu phải ba lần dời chổ ở, lần sau cùng ở gần trường học sau làm nên danh phận.

Mạnh Mẫu đã kiên nhẫn toàn đức toàn hạnh “an thọ khổ nhẫn” nên một người đàn bà có tên tuổi ngàn đời.


“Danh tiếng thế gia tạc sắt son
Làm nên người mẹ của sông non
Vẻ vang nhà cửa tròn phận mẹ
Rạng đức danh nhân bởi dạy con.
Dành để cho con là đức nhẫn
Bền lưu danh tiếng ấy Công tròn.
Toàn nhân tứ đức nên kiên cố
Nước chảy không thôi đá phải mòn.”


*****


Mời thưởng thức nhạc phẩm TÌNH MẸ:

YouTube Preview Image

Thơ: Minh Hồ & Minh Hồ Đào

Ca sĩ: Phương Dung & Đình Văn


*****


Mời thưởng thức nhạc phẩm Đổi cả Thiên Thu tiếng mẹ cười

YouTube Preview Image

Thơ: Trần Trung Đạo

Nhạc: Võ Tá Hân

Ca sĩ: Bảo Yến


*****


Mời thưởng thức nhạc phẩm TÌNH MẸ:

YouTube Preview Image

Ca sĩ: Ngọc Sơn


*****


Mời thưởng thức nhạc phẩm LÒNG MẸ 2:

YouTube Preview Image

Ca sĩ: Ngọc Sơn*******************************************************************************

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Leave a Reply