NGỌC LỘ KIM BÀN

Feb 21, 10 | | 12,432 views | 3 CommentsShare |


PhatMauLà người Cao Đài không ai tránh được thổn thức khi đọc hay nghe lời nhắn gởi của Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, Mẹ linh hồn của chúng sanh:

Hỡi Tàng linh ơi! Hỡi Tàng linh!
Có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình,
Quay gót mau về nơi cựu vị,
Thôi đừng dan díu kiếp phù sinh.
Hay là:

Lệ hòa mực Mẹ đề thơ gởi,
Cho các con trần thế đôi câu,
Con ôi ! Mẹ luống u sầu,
Vì tình mẫu tử bấy lâu chia lìa.

Ý tưởng Mẹ nhớ thương 92 ức linh căn còn lạc loài nơi trần thế xuyên suốt thánh ngôn thánh giáo Cao Đài, được trình bày chi tiết trong kinh Ngọc Lộ Kim Bàn.

Nội dung chủ yếu quyển kinh là Diêu Trì Kim Mẫu cho nguyên nhân xuống trần.

Về sự, kinh này mô tả một cuộc đấu trí, nỗ lực giữa Thần Thánh Tiên Phật, tuân lời Mẹ dạy xuống trần đem linh căn về cựu vị, và Cù Tán Đởm, muốn nhốt linh căn vào địa ngục.

Về lý, kinh này là chơn kinh dạy tu luyện để trở về, như Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy trong bài tựa “tỏ bày chỗ diệu chỉ, thiệt là vô tự linh văn.”
Nổi bật suốt quyển kinh là nỗi nhớ nhung linh căn của Mẹ và những gian nan lo lắng của Thần Thánh Tiên Phật khi xuống trần giải cứu linh căn khỏi họa trầm luân.

NGỌC LỘ KIM BÀN

YouTube Preview Image


*****Thể theo lời yêu cầu và giới thiệu của HH Cao Quỳnh Tuệ Lâm, Tâm Duyên hân hạnh gởi đến các bạn gần xa vở cải lương Ngọc Lộ Kim Bàn.

Thành phần nghệ sĩ tham gia gồm có: Thanh Tòng, Cẩm Thu, Quế Trân, Thanh Uyên, Thy Phương, Mỹ Hằng, Ngọc Trinh, Tô Châu, Hữu Quốc, Trọng Nghĩa, Ngân Tuấn, Thanh Thảo, Tuấn Sang, …

Xin mời xem:


YouTube Preview ImageComments (3)

 

  1. Hân hạnh giới thiệu trang thanhdiatayninh có nhiều bài dạy Nấu Ăn Chay .

  2. Xin nhấp vào chữ Cao Quỳnh Tuệ Lâm, sẽ hiện trang thanhdiatayninh có nhiều bài dạy Nấu Ăn Chay

  3. http://www.hathaykhongbanghayhat.org/audio/by/lyricist/cao_qua_nh_tua_la_m

    Kính tặng trang Nhạc Đạo mp3, xin chư Hiền tùy nghi phổ biến . Nay kính !

Leave a Reply