10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 8

Feb 21, 10 | | 5,292 views | No CommentsShare |

Đô Thị Vương

1 2Đô Thị Vương làm chủ đại tiêu diện đại địa ngục, cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng bừng,lửa cháy thiêu đốt vô lượng trăm ngàn năm không ngừng, thân của tội nhân lửa cháy hừng hực, như vậy trãi qua vô lượng trăm ngàn năm, lấy máu đổ trên thân thiêu nấu cho đến chết, chết rồi lại sống, khi tội nghiệt tiêu hết thì đọa qua ngạ quỉ, súc sanh chịu cái khổ đói khác, chịu đau khổ lẩn nhau trãi qua vô lượng trăm ngàn kiếp.

3 4Muốn được thân người thì giống như rùa mù gặp gỗ cây có lổ. Khi được sanh làm thân người thì vẫn cùng nhiều bệnh, phiền não tâm loạn, không ngừng đoãn mạng đây là quả báo còn dư. Nhìn thấy cảnh khổ của địa ngục này còn khổ hơn ngục trước, sở tạo các nghiệp căn cũng giống các tội trước càng nghiêm khắc thì quả báo càng mãnh liệt.

5 6Trá tủy địa ngục là địa ngục đốt tủy: trong kinh khởi thế nói: tự làm hoặc dạy người dùng lửa thiêu đốt đồng bằng hoặc dùng lửa thiêu đốt ổ chuột và ổ kiến cho đến dùng điện, hoặc nhan mũi giết hại loài mũi, đều đọa vào địa ngục này. Rất nhiều người dùng phương tiện cắt cỏ thường dùng phương pháp lấy lửa đốt cỏ nào có biết đau ở trong cỏ có rất nhiều những động vật nhỏ ẩn nấu dưới đất, ngọn lửa đã thiêu đốt không biết bao nhiêu sanh mạng đồng thời bị ngọn lửa thiêu đốt ở trong, đây là sát nghiệp rất nặng, không thể không lưu ý, lại có người quét dọn sạch sẽ hoàn cảnh thường dùng thuốc sát trùng giết hại loài kiến côn trùng nào có biết đau tội này cũng nặng, chúng ta có thể cầu nguyện trước ba ngày: nguyện cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tác gia hộ khiến cho các chúng sanh này không bị giết hại. Trong kinh nhân quả nói: Thầy thuốc người mông cổ không thông y thuật vì bệnh nhân châm chích, khiến cho bệnh nhân bệnh tình càng thêm nặng sau khi chết cũng đọa vào ngục này.

7 8Đinh bản địa ngục còn gọi là chỉ xén ngục: Lúc sanh tiền không liêm tránh, tham ô hối lộ khắc bạc hà hiếp kẻ nghèo nhu nhược, khẩu trừ lương bổng, xúi dục thưa kiện, sau khi chết đọa vào địa ngục đóng ván thọ tội.

9 10Cưa trước địa ngục là địa ngục cưa chém: Lúc sanh tiền gian trá, lừa gạt tiền bạc trộm tiền tài của kẻ khác hoặc không tin tránh pháp, kẻ thường sanh tà kiến, thì đọa vào địa ngục cưa chém. Gian hồ thuật sĩ nói láo gạt người, mê hoặc chúng sanh lừa gạt tài sắc đều phải chịu cái khổ cưa chém giống như bửa củi, bửa cái thân ra từng đoạn từng đọan rất thống khổ không thể tả.

11 12Kiết xà địa ngục là địa ngục rắn sắt: Trong kinh quán Phật tam muội nói: chúng sanh ngu si hủy bán bố thí, nói rằng bố thí không có phước báu, bảo với tất cả chúng sanh không nên bố thí, họ nói bố thí vô nhân cũng vô quả chịu cảm tội quả báo này. Phật dậy tài thí được tài phú, pháp thí được thông minh trí huệ, vô ý thí thì được khỏe mạnh, sống lâu, lại nói nhân quả thông 3 đời. Trồng thiện nhân được thiện quả, trồng bất thiện nhân được ác quả. Nếu như hành thiện không được thiện quả, hành ác không được ác báo đều do túc thế còn dư tai họa hoặc còn dư phước báu chưa hết.

13 14Thiết sắt địa ngục là địa ngục là địa ngục thiết sắt sôi: Nhìn thấy cảnh địa ngục này đổ thiết sắt sôi vào miệng từ trên xuống dưới phút chóc toàn thân cháy bừng, thống khổ, tiếng kêu bi thảm vang trời. Đây là do lúc sanh tiền đã tạo ác nghiệp chiêu cảm ra như vậy, đặc biệt là khẩu nghiệp tạo tác, chúng ta không thể không lưu ý, khẩu vi thọ bức môn, cái miệng là cửa phạm quốc.

15 16Hỏa cẩu địa ngục là địa ngục chó lửa: Tam pháp độ lượng nói lúc sanh tiền làm nghề nuôi tầm lấy tơ tầm làm chỉ. A Tỳ Đàm luận kinh nói chiên xào chúng sanh còn sống hoặc nuôi những động vật nhỏ rồi đem cho cọp beo ăn, sau khi chết đều phải đọa vào địa ngục này chịu lấy chó lửa ăn nuốc và giẫm đạp. Thượng thiên háo sanh chi đức, đối với động vật phải có long thương và bình đẳng.

17 18


19 20


21 22


Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10
Leave a Reply