NGƯỜI TÍN-HỬU CAO ĐÀI ĐỐI VỚI SỰ PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO Ở NGOẠI QUỐC

Feb 20, 10 | | 2,632 views | No CommentsShare |


caodaism

Bài Thuyết Trình ngày 09 tháng 11 năm 2008
Nhân Lễ Kỹ Niệm Khai Minh Đại Đạo thứ 83
tại Thánh Thất Cao Đài Paris.I. NHẬN XÉT

Các bạn có biết THẦY đã tiên đoán từ lúc lập Đạo : Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rổi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại.

Bây giờ chúng ta thấy được phần nào sự ứng nghiệm mà từ 80 năm về trước không ai có thể nghĩ rằng dân tộc Việt Nam được đi ra khắp thế giới và được hưởng một đời sống ổn định tiện nghi. Chúng ta là một phần tử nhỏ đó.

Bởi vậy chúng ta có một trách nhiệm tinh thần là thực hiện lời nói của THẦY.

Hằng ngày chúng ta:

– Có cơ hội gặp người ngoại quốc;
– Thấy người ngoại quốc hiếu kỳ muốn biết và hiểu Cao Đài;
– Có người biết rồi mà muốn tìm hiểu sâu sắc hơn;
– Có những trường hợp phải giải thích hoặc đính chánh các ý kiến sai lầm về Cao Đài;
– Tham dự các buổi hợp mà có người hay đoàn thể muốn biết về Đại Đạo Cao Đài.

Gặp những trường hợp như vậy, người tín hửu Cao Đài phải nhận thức vai trò và nhiệm vụ của mình đối với sự phổ thông Đại Đạo ở ngoại quốc.

Đêm 27-10-1926, Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ có nhắc nhở cho các tín hửu «Các con phải chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muốn của Thầy và hãy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết hòa bình tương thân tương ái

Muốn truyền bá thì phải học, phải biết.

II. PHẦN HỌC HỎI CỦA TÍN HỬU

Tôi chỉ đề cập Đại Cương còn muốn nghiên cứu rộng hơn thì có nhiều sách vở và bút tích.

a. Cứu cánh của Đạo CAO ĐÀI

Đạo Cao Đài ra đời đánh dấu kỹ nguyên cứu độ kỳ thứ ba của Đức THƯỢNG ĐẾ (tức là kỹ nguyên Tam Kỳ Phổ Độ). Chính Đức THƯỢNG ĐẾ giáng điển khai mở Đạo Cao Đài tại Việt Nam từ những năm đầu thập niên của thế kỷ 20.

Ngoài mục đích độ rổi nhân sinh quày đầu hướng thiện, lo tu hành để giải thoát linh hồn mình, đạo Cao Đài còn có sứ mạng mở ra Kỹ Nguyên Hòa Hiệp nhân loại theo luật tuần hoàn tiến hóa « Vạn Thù Quy Nhứt Bổn » : giác ngộ con người xóa bỏ mọi ranh giới phân chia tranh chấp để xây dựng cho con người tại thế gian một thế giới đại đồng, hòa bình, an lạc.

Mục tiêu chính của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là :

– Thế Đạo Đại Đồng tức là đào tạo những con người tốt để xây dựng một thế giới chung sống hòa bình, huynh đệ đại đồng, bình đẳng, không phân biệt chủng tộc hay màu da, ngôn ngử, nam hay nữ hầu tái tạo cỏi đời Thánh Đức.

– Thiên Đạo Giải Thoát tức là truyền Đạo Pháp, dạy Công Phu Thiền Định để giúp con người tiến hóa tâm linh đến chổ giải thoát được sự luân hồi khi đã làm tròn xong trách nhiệm làm người, trả hết nợ nần oan trái tiền khiên của các kiếp trước và làm đủ công quả trong kiếp làm người.

b. Cách Tu Hành

Cao Đài có phương pháp Tam Công: Công Quả, Công Phu và Công Trình.

– Công quả là hành đạo, độ đời, ban vui cứu khổ, phục vụ nhân sinh ;

– Công phu là định tâm dưởng thần, lưu thanh khử trược, sức khỏe điều hòa, trí tuệ khai mở, tiến hóa tâm linh.

– Công trình là tu thân luyện kỹ, trau sửa nết na cho nên người đức hạnh.

Công quả, công phu, công trình đều tác động qua lại lẩn nhau. Về phần Công Phu, Cao Đài có nền Tân Pháp (Thiền Cao Đài) dành cho người quyết tâm tu hành tìm cầu giải thoát.

c. Đặc Điểm của Đạo Cao Đài

1. Đức Thượng Đế giáng điển lập Đạo và chính THƯỢNG ĐẾ trực tiếp làm Giáo Chủ chớ không giao cho người thế gian.

2. Đạo Cao Đài là một tôn giáo được khai sinh tại Việt Nam, do đó chịu ảnh hưởng văn hóa phong tục dân tộc Việt (Kinh cúng, Thi văn, Lể Nhạc, Đạo phục …). Việt Nam là Thánh Địa. Tiếng Việt là Thánh ngử (tất cả các Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Đạo Pháp đều được Ơn Trên truyền dạy bằng Việt ngử, trừ một số ít bài bằng tiếng Pháp để độ một vài người Pháp trong thời Pháp thuộc) và người Việt được ban trao sứ mạng Thiêng Liêng phổ truyền mối Đạo Trời ra vạn bang để cứu độ toàn cả nhân loại.

3. Hình tượng để thờ là một Thiên Nhản, Thần của vũ trụ.

4. Đấng Thượng Đế trong Cao Đài là một Đấng vừa vô ngã vừa hửu ngả « Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng ».

5. Đạo Cao Đài không duy tâm cũng chẳng duy vật mà chủ trương « Tâm Vật Bình Hành » quân bình đời sống vật chất lẩn tâm linh.

6. Cao Đài xem Lý Đạo trọng hơn hình tướng tôn giáo.

7. Cao Đài chủ trương vừa nhập thế vừa xuất thế.

8. Cao Đài khai phóng con người, không nô lệ Thần quyền, dùng thế « Thiên Nhân Hiệp Nhất » (có Trời mà cũng có người), vận dụng khả năng con người cho công cuộc kiến tạo đời Thánh Đức.

9. Lập trường của Đạo Cao Đài là:
« Thuần Chơn Vô Ngã » và
« Vạn Giáo Nhất Lý » hay « Tam Giáo Qui Nguyên Ngủ Chi Phục Nhứt ».

Đức Cao Đài xác định tất cả các Đạo Giáo, các Giáo Thuyết đã có đều do Thiên ý Ngài lập ra. Sở dĩ có sự khác biệt giữa các đạo giáo là vì phong tục tập quán, trình độ dân trí của các dân tộc khác nhau tùy thời kỳ, tùy địa phương.

10. Đạo Cao Đài dùng Cơ Bút là phương tiện Truyền Thần Giao Cãm giửa thế giới vô hình của Phật Tiên Thánh Thần … và thế giới hửu hình vật chất của con người. Cơ Bút Cao Đài được qui định trong Pháp Chánh Truyền rất nghiêm túc, luật lệ nghiêm minh qua tổ chức của Hiệp Thiên Đài.

11. Nữ Phái được xem ngang hàng cùng Nam Phái trong mọi sinh hoạt Đạo sự và trong hàng Giáo Phẩm được nâng lên đến chức Đầu sư. Đây là một điểm đặc biệt lần đầu tiên có trong lịch sử tôn giáo thế giới.

12. Tinh thần Dân Chủ được đặc biệt xem trọng. Hai câu đối trước Tòa Thánh Tây Ninh:

« Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục,
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
»

Trong bài « Kinh Nhập Hội » Cao Đài cũng có câu:

« Thuận nhân tâm ắt thuận Trời,
Câu kinh vô tự độ người thiện duyên.
»

. . . (có thể còn có những đặc điểm khác, xin mời Quý Tín Hửu góp ý thêm).

d. Lịch Sử Cao Đài

Ông Ngô văn Chiêu là đệ tử đầu tiên nghe hồng danh Đức Cao Đài trong một đàn cơ ở Tân An và lần thứ hai trên đảo Phú Quốc.

Ngày 20-04-1921, Ông thấy Thiên Nhãn xuất hiện và vâng lệnh Ơn Trên lấy Thiên Nhãn làm biểu tượng thờ THƯỢNG ĐẾ.

Tháng 7 năm 1925 có một nhóm công chức (Quý Ông Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Phạm Công Tắc) được tiếp xúc với Đức A Ă Â dạy Đạo sau này Quý Vị mới biết là Đức Cao Đài Thượng Đế. Năm 1926, Đức Cao Đài dạy các Ông này qui hiệp với ông Chiêu và một số đệ tử mới trong đó có Ông Lê văn Trung.

Sự Qui Hiệp Ngủ Chi Đại Đạo gồm :

1. Chi Minh Sư : Linh Quang Tự – Gò Vấp ;
2. Chi Minh Đường : Vĩnh Nguyên Tự – Cần Giuộc;
3. Chi Minh Tân : Cơ Quan Cao Đài Thống Nhất – Bến Vân Đồn ;
4. Chi Minh Thiện : Thanh An Tự – Thủ Dầu Một ;
5. Chi Minh Lý : Tam Tông Miếu – Sàigòn.

được làm nền tảng thống hiệp nhơn sanh và Đạo Pháp để hình thành Đại Đạo.

Ngày 29-09-1926, Ông Trung cùng một số các đệ tử đầu tiên làm Tuyên Ngôn Khai Đạo.

Ngày 07-10-1926 chính thức công khai hóa sự ra đời của Đạo Cao Đài. Một Đại-Lể Khai Minh Đại Đạo được long trọng tổ chức công khai trước quần chúng và chính quyền vào ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926, kéo dài hơn một tháng. Đức CHÍ TÔN ân ban Pháp Chánh Truyền là Hiến Pháp Thiêng Liêng qui định tổ chức Hội Thánh Cao Đài vào dịp này.

Hội Thánh Cao Đài đầu tiên được thành lập ở Tây Ninh.

e. Tổ Chức Hội Thánh

– Bát Quái Đài là nơi thờ Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng (Tam Giáo Đạo Tổ ; Tam Trấn Oai Nghiêm và Đại Diện Ngủ Chi Đại Đạo gồm : Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo).

– Hiệp Thiên Đài là trung gian giửa Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài, có trách vụ về Cơ Bút và chăm sóc Đồng Tử là phương tiện thông công với Ơn Trên.
Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài, có nhiệm vụ bảo vệ Chánh Pháp, luật lệ Đạo ; giử gìn và truyền dạy Đạo Pháp Thiền Định Công Phu.

– Cửu Trùng Đài đứng đầu là Giáo Tông.
Có ba phái Thượng (Tiên đạo), Thái (Phật đạo) và Ngọc (Khổng đạo) đứng đầu mổi phái là một Vị Đầu Sư.
Cửu Trùng Đài Nữ phái không chia ra ba phái, đứng đầu là một Nữ Đầu Sư dưới quyền Giáo Tông và Chưởng Pháp.
Cách tổ chức, điều hành, phẩm trật, sắc phục, nghi lể đều tuân theo Pháp Chánh Truyền do Thượng Đế chỉ dạy.

f. Tòa Thánh Tây Ninh là một công trình hết sức quan trọng, xây dựng từ năm 1927 đến năm 1953 qua nhiều giai đoạn hy sinh tâm lực của chư Tiền Khai Đại Đạo cùng với biết bao công quả của hàng vạn tín đồ.

III. NHỮNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG Ở NGOÀI ĐỜI

– Cao Đài có phải là một Phái mê tín dị đoan (Secte)?

– Cơ Bút Cao Đài có căn bản chi để tin tưởng ? – Phải giải thích sự huyền diệu của Cơ Bút. Sự Nhất Quán của nhiều đàn chính thức ở nhiều nơi và nội dung không sai chuyển của Giáo Lý.

– Ai lảnh đạo Cao Đài ở thế gian ? Giáo Tông. Hiện nay cơ Đạo do Đức Lý Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo nắm quyền vô vi sau khi bốn Vị Giáo Tông trần thế qua đời:

1. Đệ Nhứt Giáo Tông Ngô Minh Chiêu;
2. Quyền Giáo Tông Tòa Thánh Tây Ninh Lê Văn Trung;
3. Đệ Tam Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo Nguyển Ngọc Tương;
4. Đệ Tứ Giáo Tông Tiên Thiên Nguyển Bửu Tài.

– Tại sao có nhiều chi phái trong Cao Đài? Có mâu thuẩn với nhau không?

– Ý nghĩa của Thiên Nhản.

– Tại sao đạo Cao Đài mượn hình tượng một tôn giáo? – Trong giai đoạn khởi đầu, đạo Cao Đài hiện diện nơi thế gian như một tôn giáo nhưng thực chất đó không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của danh từ nầy mà đó chính là Đại Đạo nghĩa là con đường tiến hóa tất yếu của vạn linh từ xưa đến nay trên địa cầu.

Nhờ việc mượn hình tướng của một tôn giáo, đạo Cao Đài đã dung hòa được những tư tưởng căn bản cũng như đã tổng hợp được những tinh ba trong chân truyền của vạn giáo.

IV. KẾT LUẬN

Đại Đạo là động lực cải tạo xã hội loài người. Không những tại nước Việt Nam mà còn phải phổ độ ra ngoài khắp thế giới (Thánh Ý và tiên tri của THẦY).
Nhiệm vụ và trách nhiệm người tín hửu ở ngoại quốc lại càng quan trọng nếu chúng ta ý thức được địa vị ưu ái mà Thượng Đế đã dành cho chúng ta tại nước ngoài và nếu muốn rằng chúng ta có đóng góp phần nào để phổ thông tình thương và sự hòa đồng của nhân loại.

Chúng ta phải ý thức rằng sống ở ngoại quốc thì các sinh hoạt về văn hóa, nếp sống, suy nghĩ chánh trị hay tôn giáo rất đa nguyên và phức tạp. Cho nên nhiệm vụ và vai trò phổ độ của người tín hửu Cao Đài phải khéo léo, hòa đồng không đi ra ngoài Thánh Ý:

– Tế nhị nhưng phải giử lập trường.
– Dung hòa sự cách biệt mọi tôn giáo.

Nhiệm vụ nầy đòi hỏi ở người tín hửu một đức tin dũng mảnh, một ý muốn học hỏi thấu đáo về Đại Đạo, rất có ích lợi về sự tu tiến bản thân.

Đó là cơ hội để lập công quả và hợp với ý nghĩa Phổ Độ Đại Đạo.

Tâm Duyên chân thành cảm ơn tác giả bài viết: Đạo Hửu Đổ Cao Minh
Người gởi: HH Quách Hiệp Long


Đề tài thảo luận: Làm thế nào để phổ truyền Giáo Lý Cao Đài có hiệu quả?
Triết lý Cao Đài có còn hợp với thiên niên kỷ mới hay không?Leave a Reply