TAM DƯƠNG KHAI THỚI

Feb 19, 10 | | 2,165 views | 1 CommentShare |


HoaMai

THI

Tam dương khai thới yến phi hồi,

Đại Đạo phùng xuân nhứt tửu bôi,

Thế thượng vô nan xuân bất tận,

Ngô tâm ứng hiện thị thiên thời.


PHÚ

Hãy giác ngộ với nắng hè còn nóng bỏng,

Hãy tùy thời gió lộng đón thu sang,

Hãy kiên tâm khi giá buốt của đông hàn,

Hãy hòa nhịp bước không thời gian cùng Tạo Vật.

Là một nhơn sanh sống trong vòng trời đất,

Mảnh hình hài vốn vật tối linh linh;

Giữa Trời đất cùng một khối nhơn sinh

Sao vùi lấp dưới vô minh, đành đoạn ly tình, gieo mình trong kiếp nạn.

Hỡi nhân thế hãy nghe lời Ta phán,

Dân ý thị Thiên ý, một bầu xán lạn giữa quần sanh;

Hãy đoạn trái oan thì tánh mạng được an lành,

Nhân dục thị thiên chi sở dục.

Lòng Bác ái, đức háo sanh ấy thuận Thiên thành Đại Đạo.

Nhơn sanh vô giá bảo, xuân nhựt kỷ trùng lai,

Trước điện vàng rực rỡ cánh hoa mai;

Dưới bệ ngọc vui vầy câu đạo lý,

Kết quả đó là tri âm tri kỷ.

Nương tựa nhau khi phong thủy bất hòa,

Hãy thương nhau như con cái một nhà,

Như thủ túc tâm can điều hòa trong một thể,

Rồi đây cây trái chín có xa rời cội rễ.

Thì chồi non tiếp kế sẽ vươn lên,

Dầu cuộc đời có điên đảo đảo điên;

Thì thế đạo pháp quyền làm sự sống,

Xuân Đinh Tỵ huy hoàng trước cổng.

Lão chúc chư hiền vui sống đức ân ban,

Nghiệp duyên quanh quẩn rộn ràng;

Thưởng xuân để trọn lòng vàng thưởng xuân./.

Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo
(Giao thừa Bính Thìn – Đinh Tỵ 1977)
Người gởi: Đạo Trưởng Thiện Chí
Comments (1)

 

 1. Độc Cô Cầu Đạo 2010 says:

  Canh Dần xuân mới tặng vần thi,

  Đường Đạo vận hành mãi cứ đi,

  Tụ Khí chín từng khai Bá Hội,

  Ngưng Thần dời Khảm trám Cung Ly,

  Khôn Càn chuyễn vị gia công luyện,

  Tiên Phật đăc thành lại khó chi.

  Cướp Khí Hạo Nhiên Người tác Phật,

  Đạo thành tự biết lẽ huyền vi.

  ************************

  Năm Dần lại đến với trần gian,

  Ngẫm lại sữ xưa viết mấy hàng,

  Luôn nhớ Bính Dần người lập Giáo,

  Thường quên Tân Dậu Pháp Trời ban

  Cao Đài ứng hóa trong tâm nội,

  Tân Pháp lưu hành giữa thế gian,

  Tôn giáo đường mòn đời vẫn thế,

  Cao Đài Trời đến khác gì chăng?

Leave a Reply