10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 7

Feb 2, 10 | | 3,550 views | No CommentsShare |

1 2Thái Sơn Vương, điện này làm chủ tiêu nghiệp đại địa ngục cái nhân của tội căn này cùng với phía trước tạo tác các nghiệp sát sanh trộm cắp hoặc tà kiến, tà hạnh uống rượu vọng ngữ… mà tơ hào chẳng có tâm sám hối, những tội nhân này sau khi chết thì đọa vào đại địa ngục này, cái khổ của ngục này còn khổ hơn các ngục trước lửa thiêu trong ngục chẳng có gián đoạn đến khi nghiệp hết mới được thoát ra, đọa vào ngạ quỉ 300 đời, đọa vào sút sanh 200 đời.

3 4Nếu được thân người đối với cha mẹ không sanh lòng kính trọng, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, đê tiện, xấu xí, cùng ăn chung với loài chó, tay chân thô liệt thường nương nhờ kẻ khác mà ăn, thân mạng 1 đời chẳng có phước đức. Trong Kinh nói: cảnh địa ngục này bốn phía đều là lửa cháy bừng bừng thân của tội nhân bị thiêu cháy, hết sống rồi lại chết, chết rồi lại sống đau khổ vạn phần.

5 6Bạt biệt xuyên ức địa ngục là địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực: Ngọc chuẩn nói: quen dùng gòi bút xúi dục thưa kiện hại người, trăm phương quỉ kế điên đảo thị phi, gạt gẩm tiền tiền của bạc kẻ khác, hảm hại người chết hàm oan sau khi chết thì đọa vào địa ngục này. Xã hội ngày nay dùng ngòi bút làm sự nghiệp điên đảo thị phi xíu dục người thưa kiện hoặc hăm dọa gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác thậm chí hãm hại người chết hàm oan, những kẻ tạo nghiệp này sau khi chết đều có ác báo tức là quả báo địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực.

7 8

9LĐịnh thần tôn thân địa ngục: Ngọc Chuẩn nói đàn bà hung ác tính tình dã man, mưu hại kẻ khác đoạt lấy tài sản đều đọa vào địa ngục này, lại còn không tôn sư trọng đạo không nghỉ đến cái ơn nuôi nấng, những kẻ hành nghề bất chính cũng đọa vào địa ngục này

10 11

12 13Cẩu hàm răng đạm địa ngục là địa ngục sói gặm sói ăn: Phàm là tạo thêm những chuyện thị phi, vì muốn bảo tồn tham quyền phú quí kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân đều bị đọa vào địa ngục này. Ngạn ngữ nói lan tâm cẩu phế, đây là hình dung kẻ ác chẳng có lương tâm, hạng người này lúc sanh tiền ăn chơi phè phởn một thời, sau khi chết bị chó gặm sói ăn, bộ phận cơ thể từng đoạn từng đoạn tách rời xương cốt từng khúc tan rã, thật là quả báo khốc liệt thê thảm không dám nhìn

14 15


16 17Du phủ điạ ngục là địa ngục dầu sôi: lúc sanh tiền ưa thích dùng dầu chiên xào thịt chúng sanh hoặc thiêu đốt rừng núi, nướng thịt chúng sanh, sau khi chết đọa vào quả báo này. Ngày nay những người khai phá rừng thường hay dùng những thủ đoạn thiêu đốt hoặc đốt phá cây rừng chẳng những họ đốt phá hoại hoàn cảnh đại tư dinh đồng thời cũng huỷ hoại hàng ngàn hàng vạn sanh linh, hoặc đi ra ngoài ngoại ô quét dọn mồ mã dùng lửa nướng thịt vì bởi không lưu ý rừng cây biến thành nạn cháy rừng khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh bị thiêu chết, kẻ tạo tội nghiệt thì đọa vào địa ngục này.

18 19Thiết quàn địa ngục là địa ngục quàn sắt: trong Kinh Địa Tạng nói trong ngục vô dán, tội nhân chịu khổ là khi đói thì ăn quàn sắt, khát thì uống nước sắt sôi. Lại trong Kinh Sở Khởi Thể nói chúng sanh trong địa ngục nằm trên tắm sắt đốt nóng lấy kèm cậy miệng ra đổ quàn sắt nóng vào miệng từ môi kế đến lưỡi, cổ họng, ruột non rồi lọt ra ngoài quàng sắt nóng vẫn còn đỏ, phải chịu rất nhiều lần như vậy, thật là đau đớn, nhìn thấy quả báo này thật là đau đớn nhìn thất quả báo này thật là thê thảm làm sao mà kham nổi.

20 21


Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10
Leave a Reply