PHIM VÀ KINH: GIẢI OAN

Jan 28, 10 | | 4,574 views | 1 CommentShare |


GiaiOan

Dầu trọn kiếp sống không nên đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng.
Chí Tôn xá tội Giải Oan,
Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ vong.Giải Oan: Giải là cởi bỏ ra, Oan là thù giận. Giải oan là cởi bỏ tất cả oán thù đã gây ra trong nhiều kiếp trước, tức là cởi bỏ những oan nghiệt tiền khiên. Ðó là những nghiệp chướng nặng nề, nếu không cởi bỏ thì nó sẽ báo ứng gây ra nhiều trở ngại và tai họa đau khổ cho kiếp sống hiện tại.

Mời xem phim Giải Oan:


YouTube Preview Image


KINH GIẢI OAN

(Giọng Nam xuân)

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa.
Nương xác thân hiệp ngả Càn khôn.
Bước đường sanh tử đã chồn.
Oan oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn.
Luật nhơn quả để răn Thánh đức.
Cửa Luân hồi nhắc bực cao siêu.
Dầu chăng phải mực Thiên điều.
Cũng quyền tự chủ dắt dìu Thiên lương.
Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm Chơn linh.
Dây oan xe chặt buộc mình.
Nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân.
Chịu ô trược Chơn thần nặng trịu.
Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
Phong trần quen thú cung âm.
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong đô.
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả.
Mới gây nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi.
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
May đặng gặp hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.
Ðóng Ðịa ngục, mở tầng Thiên.
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây phương.
Nhập Thánh thể dò đường cựu vị.
Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma.
Huệ quang chiếu thấu chánh tà.
Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh.
Cứ nương bóng Chí Linh soi bước.
Gội mê đồ tắm nước Ma-Ha.
Liên đài may nở thêm hoa.
Lão Ðam cũng biết, Thích Già cũng quen.

(Niệm 3 lần Câu Chú của Thầy).


Trích: Thiên Đạo & Thế Đạo
Giải nghĩa chi tiết Kinh Giải Oan


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)
Comments (1)

 

 1. http://www.dailymotion.com/tayninh/1

  Ngọc Lộ Kim Bàng PSĐĐ.st.1
  Ngọc Lộ Kim Bàng PSĐĐ.st.2
  Ngọc Lộ Kim Bàng PSĐĐ.st.3
  Ngọc Lộ Kim Bàng PSĐĐ.st.4
  —————

  Tuồng Cải Lương Ngọc Lộ Kim Bàn có 2 VCD, nhưng rất tiếc CD2 không có, CD1 phần sau không chia phần nên không làm được . Ngọc Lộ Kim Bàng nói về việc Đức Phật Mẫu cho 100 ức nguyên nhân xuống trần . Kim Quang Sứ cho đồ đệ theo quyến rũ làm điều sai trái quên hẳn đường về . Hai bên tranh chấp, cuối cùng bên Chánh đạo thắng. Phật Mẫu tha tội, vì Tà đạo biết ăn năn . Vị nào có đủ , xin cho lên Mạng . Đa tạ !!!

Leave a Reply