Nhạc Đạo: Cao Đài Xuất Thế

Jan 26, 10 | | 9,113 views | 2 CommentsShare |

caodai

Nói Lối:

Nền Đại Đạo hoằng khai trên đất Việt
Đức Chí Tôn là Giáo chủ vô hình
Dùng bút cơ giáng dạy các môn sinh
Bởi tôn chỉ tân kỳ nên ít người thấu hiểu

Vong cỗ:

1.- Hồi tưởng lại vào thời gian đó chẳng thiếu chi tôn giáo hoạt động trên nước Nam . . . này . Giáo lý cao siêu cũng được phơi . . . bày . Nếu cứ nhìn hình thức đầu tiên ấy thì làm sao hiểu được sự suy vong . Công có công mà thưởng thì chưa hề có thưởng , bởi từ xưa Đức Chí Tôn giao Chánh giáo cho tay phàm nên càng ngày càng lánh xa Thánh giáo .

2.- Những giáo điều xưa cũ không còn quyền năng kềm hảm lòng đấm say vật chất của con . . . người . Nề nếp Nho phong cũng lung lạc tơi . . . bời . Ôi ! biết nhiêu bao cảnh trái ngang tội lỗi , vợ giết chồng, con ngỗ nghịch với mẹ cha. Ôi ! thế tình đạo đức cứ đọa sa. Đời hổn loạn còn gì liêm sĩ nữa. Trước cảnh trạng gần như tiêu diệt đó. Đạo Cao Đài xuất thế tự trời cao .

YouTube Preview Image


Nói lối:

Một tôn giáo ra đời trong hoàn cảnh đó,
Ắt phải có điều siêu tuyệt huyền vi
Nếu bằng không thì có ích lợi gì ?
Để cứu độ nhơn quần và cải tạo đời lương thiện.

Vọng cỗ:

5.- Đạo Cao Đài từ tay Đức Chí Tôn điều khiển đem cả tình thương chan rưới khắp địa . . . cầu. Quyền phép anh linh vô đổi nhiệm . . . . mầu . Đủ Thể pháp giúp người đời cải tà qui chánh và cứu đô muôn loài thoát cảnh sầu bi. Với Bí pháp vô cùng hiển hách, từ trong tay của Đức Chí Tôn đem lại sự an vui cho nhơn loại trong thời kỳ chuyển thế, đủ quyền năng siêu rỗi các chơn hồn .

6.- Đạo Cao Đài xuất thế ban cho chúng sanh một đặc ân tối trọng, mà từ trước tới nay chưa từng có để môn đồ dễ trở lại ngôi xưa . Nhờ Đức Chí Tôn Đại xá, ngày nay không còn địa ngục âm u đày đọa người tội lỗi triền miên đau khổ, mà chỉ còn sự trả vay nơi cõi tạm dương trần . Đức Chí Tôn ban cho chúng sanh một quyền năng rộng rãi. Nếu biết ngộ kiếp một đời tu , cũng đủ trở về cùng Thấy đặng, thật hữu phước cho con người có một Đạo cao siêu.
Comments (2)

 

 1. Hân hạnh giới thiệu đến chư HTĐM và chư Đồng Đạo Cao Đài, bài ca vọng cỗ LỜI VÀNG MẸ DẠY với tiếng hát Phượng Hoàng .

  http://www.youtube. com/watch? v=6T5bSwq- Pnw

  Nhân đây, xin thưa, vị nào cần thực hiện các bài ca cổ, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi thảo luận để ca sĩ Phượng Hoàng hát công quả, tuy nhiên phần người đờn và chi phí trả cho phòng thu thì người thực hiện đài thọ.

  Với tinh thần phát huy văn nghệ Đại Đạo, đem lời ca thay thuyết giảng, nên mạo muội trình bày . Tác giả bài ca là Duy Tâm, thầy dạy cổ nhạc của Phượng Hoàng, một người không phải là tín đồ Cao Đài, Anh viết bài này sau khi đọc qua Thi phẩm NỮ TRUNG TÙNG PHẬN của Tiên Nương Đoàn thị Điểm giáng bút .

  Nay Kinh
  CQTL
  —–

 2. Khai Tam says:

  Kính các Huynh Tỷ,

  Tệ đệ đam mê âm nhạc cổ truyền từ rất nhỏ nhưng không có căn duyên nên chẳng biết sử dụng nhạc cụ nào. Kiến thức về nhạc lý thì cũng chưa biết gì, chỉ mới bước đầu tìm hiểu. Tệ đệ đang muốn học Cây Sáo tre 6 lỗ mong phục vụ trong các Đàn Cúng Đạo Cao Đài. Tệ Đệ chỉ biết 7 nốt nhạc Do Re Mi…. còn Xàng Xe, Liu … thì hoàn toàn chưa có khái niệm nào. Kính mong các Huynh Tỷ hoan hỷ chỉ dạy tiểu đê.
  Nếu huynh tỷ nào có hoan hỷ muốn giúp tê đệ thì vui lòng gui ve email : chuong.quach@shc.ssbshoes.com. Tệ đệ cảm động và tri ân.

Leave a Reply