Nghịch Duyên

Jan 23, 10 | | 5,331 views | No CommentsShare |


NDNội Dung: Vợ chồng Thái Thiên Quý lấy nhau đã lâu nhưng không có con cái. Liên Hương có duyên gặp lại được vị phu nhân tốt lành ăn chay niệm phật. Bà đã chỉ bảo cho Liên Hương cách đến được với phật không phải bằng sự giàu nghèo mà là từ tâm. Liên Hương ngộ ra lời phật dạy, muốn làm điều lành nhưng vì chồng cho là mê tín nên tìm đủ cách ngăn cản. Liên Hương vẫn không nãn lòng, niệm phật trong mọi hoàn cảnh. Biết trước được ngày mình lâm chung sẽ được phật tiếp dẫn vãng sanh về tây phương cực lạc, Liên Hương đã báo cho Thiên Quý biết nhưng thấy chồng vẫn không tin…
Mời xem phim:


YouTube Preview Image


Diễn Viên: Vu Dương – Lý Hoa – Bao Điền


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)Leave a Reply