CHÂN LÝ

Jan 23, 10 | | 1,623 views | No CommentsShare |


CLNước Lỗ có một cái đỉnh rất quí. Vua nước Tề biết được và luôn ngăm đe chiếm cho được cái đỉnh ấy.

Một hôm nhận ra nước Tề thắng thế hơn nước Lỗ, nước Tề bắt nước Lỗ đem đỉnh sang dâng. Vua Lỗ tiếc lắm cho làm cái đỉnh giả đem sang. Vua Tề bảo phải có Nhạc Chính Tử đem sang ta mới tin.

Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến bảo đem đỉnh giả sang triều cống nước Tề. Nhạc Chính Tử hỏi:

– Sao không đưa cái đỉnh thật?

Vua Lỗ nói:

– Tôi quí nó lắm.

Nhạc Chính Tử thưa:

– Nhà Vua quí cái đỉnh thế nào, tôi quí cái đức tín của tôi như thế.

Sau cùng, vua Lỗ phải đem cái đỉnh thật Nhạc Chính Tử mới chịu đi.

*****

Nhạc Chính Tử không bao giờ gian dối, dầu cho nhờ dối mình được lợi, nước mình được lợi. Nhạc Chính Tử trọng chữ tín, vì ông biết rằng, một khi người đời khám phá ra sự gian dối của mình thì không còn ai coi mình ra gì nữa, nói làm không ai tin nữa. Mỗi lần nói dối là một lần làm cho sợi dây bị giãn ra, nhiều lần như thế, sợi dây sẽ đứt và chẳng còn ai tin tưởng mình nữa!

Người biết tôn trọng sự thật ai ai cũng mến chuộng kể cả đối phương, như trường hợp vua Tề tin tưởng Nhạc Chính Tử người nước Lỗ.

Gian dối để được lợi thì cái lợi kia không danh dự gì, mà con người mình mất đi giá trị, giá đối với bản thân, giá trị đối với Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là nguồn Chân Lý và ngày Lễ Hiện Xuống chính là ngày khai sinh Giáo Hội, Giáo Hội của sự thật. Chúa Giesu cũng cầu nguyện cho các mộn đệ: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, Lời Cha là sự thật”. (Ga 17,17). Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta đừng bao giờ coi sự dối trá là cách khôn khéo ở đời, đừng bao giờ cho những người lươn lẹo là khôn ngoan sắc sảo, còn những người ăn ngay nói thẳng là những kẻ ngu đần. Nếu một xã hội như thế làm sao con người là anh chị em của nhau được. Lời khuyên của Thánh Giacobe phải là luật sống cho mỗi người chúng ta: “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nó không, như thế, anh em sẽ không bị xét xử” (GC 5,12b)

Tâm Duyên chân thành cảm ơn tác giả bài viết.
Nguồn: Giáo Lý Việt Ngữ Saint Maria Gorretti Yahoogroups


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)Leave a Reply