10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 6

Jan 20, 10 | | 3,978 views | No CommentsShare |

1 2Biện Thành Vương làm chủ đại sứ quán đại địa ngục, cái tội khổ của ngục này còn khổ hơn phía trước rất nhiều, bởi tạo cái nhân sát sanh, trộm cắp tà hạnh uống rượu, tội nghiệp so ra nặng hơn cho nên cái khổ càng sau càng ác liệt, tội nhân mổi lần thọ khổ đều kêu khóc tiếng bi thảm nên gọi là đại sứ quán địa ngục. Địa ngục này đối với kẻ vọng ngữ đã tạo, cái tội này thì tội báo càng nghiêm trọng thê thảm thời gian thọ báo cũng lâu hơn phía trước thật là đâu khổ cực độ.

3 4Đinh hầu địa ngục là địa ngục đinh đóng cổ họng: cái nhân tạo tội đọa vào địa ngục này là tạo tác tà dâm, nhìn thấy chúng ngu si vì tâm đã cuồng vì ái đã nặng, cái nhân tạo thành tội này được cái ác báo này thật là không đáng, trong Kinh nói: khẩu chung hành dâm lấy đinh đốt nóng đóng vào địa cổ họng, nếu đã hết nghiệp được sanh làm người miệng thường hôi thúi, đây là ác nghiệp còn dư báo.

5 6Đối đảo địa ngục là địa ngục cối dã: lúc sanh tiền làm nghề sát sanh hoặc nghề chài lưới sau khi chết đều phải chịu quả báo này, trong Kinh Lập Thế nói: để tội nhân vào cối dã gạo quỉ tốt lấy chày sắt đập dã máu thịt nát bấy như tương thê thảm không thể tả.

7 8Ma thối địa ngục còn gọi là thiết ma ngục: Kinh Nhân Quả nói: đàn ông tà dâm lấy nhiều thê thiếp hoặc bán dâm sau khi chết thì đọa vào địa ngục này, lúc sanh tiền hưởng đủ cái phước nhiều thê thiếp sau khi chết bỏ vào cói xây nát như tương đây là quả báo tham đồ sắt dục, đích thực là thê thảm không thể tả.

9 10Trước đầu địa ngục là địa ngục chém đầu: kẻ có tài nghệ học thức phong phú nhưng họ dùng để hại người, thí như họ tuyên truyền bạo lực, tình dục…địa vị sùng cao họ dùng để lộng hành thí như lạm dụng chức quyền gạt bỏ người hiền lương ra…kẻ có tài năng dùng để tổn nhân lợi kỷ, kẻ ngồi trên cao chỉ mưu tính tư lợi, phàm là tạo các nghiệp này đọa vào địa ngục chém đầu, ngày nay những người gián tiếp truyền bá họ chuyên tuyên truyền bạo lực tình dục làm nhiễm ô thân tâm của thanh thiếu niên làm nguy hại xã hội phá hại phong tục hiền lương, những kẻ như vậy sau khi chết đều sẽ đọa vào địa ngục chém đầu

11 12Hổ đâm địa ngục là địa ngục cọp ăn: những kẻ tham ăn sơn trân hải vị cũng chưa đủ, còn muốn giăn lưới làm bẩy bắt giết thú rừng, như heo rừng, nai, khỉ…phàm là kẻ tham ăn thịt của những động vật này sau khi chết thì đọa vào địa ngục cọp ăn trở thành món ăn mỹ vị của lão hổ, lại trong Kinh Ác Vị Báo Ứng có nói: người phụ nữ có thai dùng thuốc có thai cũng phải chịu quả báo này, thời đại hiện nay nền đạo đức suy kém rất nhiều thiếu nữ không hiểu biết phụ nữ thường thường phá thai, nào có biết đâu phạm cái tội này tương lai sẽ đọa vào địa ngục cọp ăn thịt thật là đáng sợ.

13 14Hỏa ngưu địa ngục còn gọi là ngư điêu mã táo: Ngọc Chuẩn nói: bò ngựa chó, những gia cầm này đối với việc nhà nông có sự cóng hiến rất lớn, lại có thể giúp đỡ việc nhà, khi chúng nó dà yếu vì không có lòng thương tiếc vì muốn lợi ít riêng tư hoặc đem chúng nó bán đi hoặc giết chết nấu nướng, những hành vi không nhân đạo này sau khi chết phải đọa vào địa ngục này.

15 16Huệ thần thất địa ngục là địa ngục cắn thận: Ngọc Chuẩn nói: phàm là đã có gia thất lại còn ham muốn vợ của kẻ khác để làm vợ bé cho mình hoặc âm mưu tính kế hãm hại người khác làm cho nhà tan người mất sau khi chết thì đọa vào địa ngục này.

17 18


19 20


Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10
Leave a Reply