Sở Học và Đạo Hạnh

Jan 18, 10 | | 2,188 views | No CommentsShare |
(MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM, Điều 3 & 4)


Hinh Phat 16


LẤY BỊNH KHỔ LÀM THUỐC THẦN
LẤY HOẠN NẠN LÀM GIẢI THOÁT
LẤY KHÚC MẮC LÀM THÚ VỊ
LẤY MA QUÂN LÀM BẠN ĐẠO
LẤY KHÓ KHĂN LÀM THÍCH THÚ
LẤY KẺ TỆ BẠC LÀM NGƯỜI GIÚP ĐỠ
LẤY NGƯỜI CHỐNG ĐỐI LÀM NƠI GIAO DU
COI THI ÂN NHƯ ĐÔI DÉP BỎ
LẤY SỰ XÁ LỢI LÀM VINH HOA
LẤY OAN ỨC LÀM CỬA NGÕ CỦA ĐẠO HẠNH

Điều 3: Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc,
vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo

Điều 4: Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng,
vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.


YouTube Preview Image

ĐĐ. Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, SanJose, Hoa Kỳ, ngày 23-08-2008
Leave a Reply